Sari la conținut

Aceasta este una dintre zecile de soluții din Infrastructura Binelui construită de Code for Romania. Ajută-ne să le ținem în viață și să le creștem.

Trimite un SMS cu textul “PUTEM” la 8864 și donează lunar 4 euro către Code for Romania.

Acte de identitate și călătorie

Documentele noastre de identitate sunt esențiale în viața de zi cu zi, fiind necesare în numeroase situații, precum înscrierea în sistemul educațional sau de sănătate, călătorii, deschiderea de conturi bancare sau obținerea unor drepturi și beneficii. 

Aceste acte ne permit să ne asigurăm că suntem recunoscuți oficial și că ne putem bucura de toate avantajele pe care le oferă statul în care locuim sau în care călătorim.

Vrem să te ajutăm să înțelegi mai bine procedurile care stau în spatele obținerii acestor acte.

Despre ce ai vrea să afli mai multe?

Actul de identitate (pentru cetățenii români)

Actul de identitate este documentul care se eliberează cetăţeanului român şi care face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă a titularului acestuia. Acest document se eliberează începând cu vârsta de 14 ani.

Prin act de identitate ne referim la:

 • cartea de identitate;

 • cartea de identitate provizorie; 

 • buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate;

 • cartea electronică de identitate eliberată după data de 1 ianuarie 2022.

Toate aceste acte servesc aceluiași scop, dar au forme și denumiri diferite în funcție de momentul în care au fost eliberate. Buletinele de identitate (actele de identitate mai vechi), eliberate în condiţiile legii, rămân valabile până la preschimbarea lor în totalitate.

Perioada de valabilitate a actului de identitate este diferită în funcție de vârsta titularului. Astfel, actul tău poate fi valabil pentru o perioadă de:

 • 4 ani, dacă ai vârsta cuprinsă între 14-18 ani;

 • 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;

 • 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;

 • permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

Primul act de identitate

Am împlinit 14 ani

Locuiesc în România

Ai obligația de a solicita eliberarea actului de identitate în termen de maxim 15 zile de la data la care ai împlinit 14 ani. Pentru a solicita eliberarea actului de identitate va trebui să mergi la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor. 

Poți afla mai multe despre procedura de obținere a actului de identitate și documentele necesare pe website-ul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor


📌 Documente necesare

Pentru a obține actul de identitate, vei avea nevoie de următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de tine, cât şi de părinte/reprezentantul legal;

 • certificatul de naştere;

 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal,  document cu care se realizează și dovada adresei tale de domiciliu;

 • dacă este cazul, certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi;

 • documentul cu care faci dovada achitării contravalorii actului de identitate (există o taxă unică în valoare de 7 lei pentru eliberarea buletinului, care se poate plăti la ghișeul unde depui actele, pe Ghiseul.ro, la orice oficiu al Poștei Române sau CEC Bank).


📌 Procedura la ghișeu

Trebuie să fii însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul tău legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-ai fost încredinţat în plasament.

Dacă părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care tu locuiești (unde ai domiciliul). În cazul în care prin hotărâre judecătorească ai fost încredințat unuia dintre părinți, dar tu locuiești împreună cu celălalt părinte, se va solicita declarația de consimțământ a părintelui căruia i-ai fost încredințat, din care să rezulte că este de acord ca în actul tău de identitate să fie înscrisă adresa la care locuieşti statornic (adică unde petreci cel mai mult timp din an).

În situația în care părinții sunt divorțați și dețin custodia comună asupra ta, iar locuința ta este stabilită la unul dintre părinţi cu menţionarea adresei de domiciliu, dacă părintele în cauză solicită schimbarea domiciliului, va trebui să-ți schimbi domiciliul odată cu acesta.

Declaraţia poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.


📌 În cât timp primesc documentul? 

După ce ai depus cererea și documentele necesare, autoritățile vor procesa solicitarea ta, iar când actul de identitate este pregătit, vei fi notificat să-l ridici de la serviciul de evidență a persoanelor. În mod normal, cartea de identitate se eliberează într-un termen de 30 de zile de la depunerea actelor, acest termen putând fi prelungit cu încă 15 zile. 

Locuiesc în străinătate

Ai obligația de a solicita eliberarea actului de identitate în termen de maxim 15 zile de la data la care ai împlinit 14 ani. 

În situația în care nu locuiești în România, iar părinții pot face dovada domiciliului în România, poți aplica pentru eliberarea primei cărți de identitate. 

În calitate de cetăţean român aflat în străinătate, poți depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare (ambasade sau consulate) ale României. Poți consulta lista completă a ambasadelor și consulatelor României pe website-ul Ministerului Afacerilor Externe

Atenție: Poți solicita la ambasadă sau la consulat doar primul act de identitate (la împlinirea vârstei de 14/18 ani) și doar dacă nu ai mai deținut un alt act de identitate românesc! 

Este posibil să fii nevoit să te programezi în avans pentru a depune cererea pentru actul de identitate. Te poți programa online și poți citi mai multe despre procedura pe care trebuie să  o urmezi aici

Înmânarea actului de identitate se face numai titularului (adică ție, în persoană). 


📌 Documente necesare

Pentru a obține actul de identitate, vei avea nevoie de următoarele documente:

 • certificatul de naştere românesc, cu care faci dovada cetățeniei române;

 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal (carte de identitate sau buletin de identitate), prin care se face și dovada domiciliului acestuia în România; 

 • certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi;

 • documentul cu care faci dovada achitării contravalorii actului de identitate - taxa poate fi achitată personal, în România, sau pe platforma Ghișeul.ro;

 • patru fotografii mărimea ¾ cm având la bază o bandă albă de 7mm (fotografie “tip buletin”).


📌 Procedura la ambasadă / consulat

Trebuie să fii însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul tău legal.

Dacă părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care tu locuiești (unde ai domiciliul). În cazul în care, prin hotărâre judecătorească ai fost încredințat unuia dintre părinți, dar tu locuiești împreună cu celălalt părinte, se va solicita declarația de consimțământ a părintelui căruia i-ai fost încredințat, din care să rezulte că este de acord ca în actul tău de identitate să fie înscrisă adresa la care locuieşti statornic (adică unde petreci cel mai mult timp din an).

Contactează Ambasada sau Consulatul din timp pentru a obține cele mai actualizate informații și pentru a verifica cerințele specifice în funcție de țara în care locuiești. 

Am împlinit 18 ani

Locuiesc în România

Pentru a obține actul de identitate, în primul rând trebuie să ai o adresă de domiciliu stabilă în România. Apoi va trebui să depui o cerere la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP). 

Poți afla mai multe despre procedura de obținere a actului de identitate și documentele necesare pe website-ul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor


📌 Documente necesare

Pentru a obține actul de identitate, vei avea nevoie de următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;

 • certificatul de naştere;

 • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;

 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;

 • documentul cu care faci dovada achitării contravalorii actului de identitate (există o taxă unică în valoare de 7 lei pentru eliberarea buletinului, care se poate plăti la ghișeul unde depui actele, pe Ghiseul.ro, la orice oficiu al Poștei Române sau CEC Bank).

Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane se dă în prezenţa personalului SPCLEP.


📌 În cât timp primesc documentul? 

După ce ai depus cererea și documentele necesare, autoritățile vor procesa solicitarea ta, iar când actul de identitate este pregătit, vei fi notificat să-l ridici de la serviciul de evidență a persoanelor. În mod normal, cartea de identitate se eliberează într-un termen de 30 de zile de la depunerea actelor, acest termen putând fi prelungit cu încă 15 zile.

Locuiesc în străinătate

În calitate de cetăţean român aflat în străinătate, poți depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare (ambasade sau consulate) ale României. Poți consulta lista completă a ambasadelor și consulatelor României pe website-ul Ministerului Afacerilor Externe

Atenție: Poți solicita la ambasadă sau la consulat doar primul act de identitate (la împlinirea vârstei de 14/18 ani) și doar dacă nu ai mai deținut un alt act de identitate românesc! 

Este posibil să fii nevoit să te programezi în avans pentru a depune cererea pentru actul de identitate. Te poți programa online și poți citi mai multe despre procedura pe care trebuie să  o urmezi aici


📌Documente necesare

Pentru a obține actul de identitate, vei avea nevoie de următoarele documente:

 • certificatul de naştere românesc, cu care faci dovada cetățeniei române;

 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal (carte de identitate sau buletin de identitate), prin care se face și dovada domiciliului acestuia în România; 

 • certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi;

 • documentul cu care faci dovada achitării contravalorii actului de identitate - taxa poate fi achitată personal, în România, sau pe platforma Ghișeul.ro;

 • patru fotografii mărimea ¾ cm având la bază o bandă albă de 7mm (fotografie “tip buletin”).

Contactează Ambasada sau Consulatul din timp pentru a obține cele mai actualizate informații și pentru a verifica cerințele specifice în funcție de țara în care locuiești. 

Am dobândit cetățenia română

După ce ai obținut cetățenia română, pentru a solicita eliberarea actului de identitate va trebui să mergi la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor. 

Poți afla mai multe despre procedura de obținere a actului de identitate și documentele necesare pe website-ul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor


📌Documente necesare

Pentru a obține actul de identitate, vei avea nevoie de următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;

 • certificatul de cetățenie română. În cazul unui minor care a împlinit vârsta de 14 ani, dovada cetățeniei se face prin certificatul de cetățenie română, sau, după caz, cu certificatul de naștere românesc al minorului, însoțit de certificatul de cetățenie al unuia dintre părinți;

 • certificatele tale de stare civilă românești, de naștere și, după caz, de căsătorie, precum și cele ale copiilor tăi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetățenia română împreună cu părinții;

 • certificatul sau hotărârea judecătorească de divorț definitivă / irevocabilă, conform situației. În cazul în care nu poți prezenta aceste acte, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care le ai la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate. În cazul unor modificări intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, trebuie să prezinți certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care le ai la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință. Extrasul de carte funciară trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;

 • un document cu fotografie, în baza căruia îți poți dovedi identitatea, de exemplu: pașaport, permis de conducere sau act de identitate străin;

 • documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări sau de structurile subordonate, după caz;

 • dovada achitării contravalorii actului de identitate (există o taxă unică în valoare de 7 lei pentru eliberarea buletinului, care se poate plăti la ghișeul unde depui actele, pe Ghiseul.ro, la orice oficiu al Poștei Române sau CEC Bank).


📌 În cât timp primesc documentul? 

După ce ai depus cererea și documentele necesare, autoritățile vor procesa solicitarea ta, iar când actul de identitate este pregătit, vei fi notificat să-l ridici de la serviciul de evidență a persoanelor. În mod normal, cartea de identitate se eliberează într-un termen de 30 de zile de la depunerea actelor, acest termen putând fi prelungit cu încă 15 zile.


Atenție: La momentul eliberării actului de identitate, vei preda la ghișeu documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României (permisul de ședere), eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.

Schimbarea actului de identitate

Schimbarea actului de identitate poate fi necesară în diverse situații. Iată câteva dintre situațiile comune în care ar trebui să îți schimbi actul de identitate:

Expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

Schimbarea actului de identitate în cazul oricărei situații care nu mai permite identificarea ta este importantă, întrucât actul de identitate e un document esențial, care îți permite accesul la numeroase drepturi și servicii publice. 

Pentru a solicita eliberarea noului act de identitate va trebui să mergi la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor. 

Poți afla mai multe despre procedura de obținere a actului de identitate și documentele necesare pe website-ul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor


📌Documente necesare

Pentru a obține actul de identitate, vei avea nevoie de următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;

 • actul de identitate vechi;

 • certificatul de naştere;

 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;

 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz; 

 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;

 • dovada achitării contravalorii actului de identitate (există o taxă unică în valoare de 7 lei pentru eliberarea buletinului, pe Ghiseul.ro, la orice oficiu al Poștei Române sau CEC Bank).

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

Schimbarea domiciliului

În România

Schimbarea actului de identitate în cazul schimbării domiciliului este un proces important pentru a menține datele tale personale actualizate și pentru a te asigura că informațiile din actul de identitate corespund locului tău de rezidență actual. Acest proces se aplică și în cazul schimbării denumirii străzii sau în cazul renumerotării imobilelor.

Pentru a solicita eliberarea noului act de identitate va trebui să mergi la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor. 

Poți afla mai multe despre procedura de obținere a actului de identitate și documentele necesare pe website-ul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor


📌 Documente necesare

Pentru a obține actul de identitate, vei avea nevoie de următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;

 • certificatul de naștere;

 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor;

 • certificatul sau hotărârea judecătorească de divorț definitivă / irevocabilă, conform situației;

 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care își schimbă domiciliul împreună cu tine (asta se aplică doar pentru schimbarea domiciliului, nu e necesar și în cazul schimbării denumirii străzii); 

 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință. Extrasul de carte funciară trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;

 • dovada achitării contravalorii actului de identitate (există o taxă unică în valoare de 7 lei pentru eliberarea buletinului, pe Ghiseul.ro, la orice oficiu al Poștei Române sau CEC Bank).


📌 În cât timp primesc documentul? 

După ce ai depus cererea și documentele necesare, autoritățile vor procesa solicitarea ta, iar când actul de identitate este pregătit, vei fi notificat să-l ridici de la serviciul de evidență a persoanelor. În mod normal, cartea de identitate se eliberează într-un termen de 30 de zile de la depunerea actelor, acest termen putând fi prelungit cu încă 15 zile.

Din străinătate în România

Schimbarea actului de identitate în cazul schimbării domiciliului este un proces important pentru a menține datele tale personale actualizate și pentru a te asigura că informațiile din actul de identitate corespund locului tău de rezidență actual.

Pentru a solicita eliberarea noului act de identitate va trebui să mergi la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor. 

Poți afla mai multe despre procedura de obținere a actului de identitate și documentele necesare pe website-ul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor


📌 Documente necesare

Pentru a obține actul de identitate, vei avea nevoie de următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;

 • certificatul de naștere;

 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor;

 • certificatul sau hotărârea judecătorească de divorț definitivă / irevocabilă, conform situației;

 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care își schimbă domiciliul împreună cu tine (asta se aplică doar pentru schimbarea domiciliului, nu e necesar și în cazul schimbării denumirii străzii); 

 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință. Extrasul de carte funciară trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;

 • pașaportul românesc valabil sau expirat, cu menționarea statului de domiciliu, în original și copia filei conținând date personale, sau certificatul de cetățenie română;

 • actul de identitate și/sau pașaportul, eliberat/e de către autoritățile străine;

 • dovada achitării contravalorii actului de identitate (există o taxă unică în valoare de 7 lei pentru eliberarea buletinului, care se poate plăti la ghișeul unde depui actele, pe Ghiseul.ro, la orice oficiu al Poștei Române sau CEC Bank).


📌 În cât timp primesc documentul? 

După ce ai depus cererea și documentele necesare, autoritățile vor procesa solicitarea ta, iar când actul de identitate este pregătit, vei fi notificat să-l ridici de la serviciul de evidență a persoanelor. În mod normal, cartea de identitate se eliberează într-un termen de 30 de zile de la depunerea actelor, acest termen putând fi prelungit cu încă 15 zile.

Pierderea, furtul sau deteriorarea actului de identitate

În cazul în care îți pierzi actul de identitate, acesta este furat sau se deteriorează, este important să iei măsuri imediate pentru a-l înlocui, deoarece actul de identitate este un document esențial pentru identificare.

Pentru a solicita eliberarea noului act de identitate va trebui să mergi la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor. 

Poți afla mai multe despre procedura de obținere a actului de identitate și documentele necesare pe website-ul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor


📌 Documente necesare

Pentru a obține actul de identitate, vei avea nevoie de următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;

 • actul de identitate, în cazul deteriorării;

 • certificatul de naștere;

 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor;

 • certificatul sau hotărârea judecătorească de divorț definitivă / irevocabilă, conform situației;

 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință. Extrasul de carte funciară trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;

 • un document oficial cu fotografie de dată recentă - permis de conducere sau pașaport dacă nu ai preluată imaginea facială în R.N.E.P.;

 • dovada achitării contravalorii actului de identitate (există o taxă unică în valoare de 7 lei pentru eliberarea buletinului, care se poate plăti la ghișeul unde depui actele, pe Ghiseul.ro, la orice oficiu al Poștei Române sau CEC Bank).

În cazul pierderii actului de identitate trebuie să raportezi imediat acest fapt la poliție. Acest pas este esențial pentru a preveni folosirea abuzivă a documentului tău de către alte persoane. Mai departe trebuie să obții o declarație de pierdere a actului de identitate, aceasta fiind necesară pentru a solicita un act de identitate nou. După ce ai raportat pierderea și ai obținut declarația, pregătește documentele din lista de mai sus și depune-le la SPCLEP.

În cazul în care actul de identitate ți-a fost furat, trebuie să raportezi furtul imediat autorităților de poliție și să obții un raport oficial de la aceștia. După ce ai obținut raportul de poliție, contactează SPCLEP pentru a solicita un act de identitate nou. Autoritățile vor lua în considerare raportul de poliție în procesul de eliberare a noului act de identitate. De asemenea, vei fi nevoit să deții toate documentele listate mai sus.

În cazul deteriorării actului de identitate sau dacă acesta nu mai poate fi citit corect, este recomandat să-l înlocuiești înainte de a deveni inutil pentru identificare. Contactează SPCLEP pentru a obține un act de identitate nou. Vei fi nevoit să completezi cererea și să furnizezi documentul deteriorat în original, însoțit de o copie, având de asemenea pregătite și documentele din lista de mai sus.


📌 În cât timp primesc documentul? 

După ce ai depus cererea și documentele necesare, autoritățile vor procesa solicitarea ta, iar când actul de identitate este pregătit, vei fi notificat să-l ridici de la serviciul de evidență a persoanelor. În mod normal, cartea de identitate se eliberează într-un termen de 30 de zile de la depunerea actelor, acest termen putând fi prelungit cu încă 15 zile.

Cartea de identitate provizorie

Cartea de identitate provizorie se eliberează doar în niște condiții speciale și are termenul de valabilitate de un an.

Am domiciliul în străinătate, dar locuiesc temporar în România

Dacă ești cetățean român cu domiciliul în străinătate, dar locuiești temporar în România, poți să soliciți eliberarea unei cărți de identitate provizorii. 

Pentru a solicita eliberarea cărții de identitate provizorii va trebui să mergi la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor. 

Poți afla mai multe despre procedura de obținere a actului de identitate și documentele necesare pe website-ul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor


📌 Documente necesare

Pentru a obține actul de identitate, vei avea nevoie de următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România (domiciliul este adresa oficială, iar reședința reprezintă adresa la care locuiești în România);

 • pașaportul aflat în termen de valabilitate, cu menționarea țării de domiciliu și copia filelor conținând datele personale și domiciliul;

 • certificatul de naștere și/sau de căsătorie, eliberat/e de oficiile de stare civilă române;

 • certificatul sau hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz.  În cazul în care nu poți prezenta aceste acte, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care le ai la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate. În cazul unor modificări intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, trebuie să prezinți certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care le ai la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

 • Extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de reședință din România. Acesta trebuie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;

 • două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;  

 • dovada achitării contravalorii cărții de identitate provizorii (1 RON, care se poate plăti la ghișeul unde depui actele, pe Ghiseul.ro, la orice oficiu al Poștei Române sau CEC Bank).

Dacă nașterea sau căsătoria ta nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române, trebuie să soliciți transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate atât pentru tine, cât şi pentru copiii minori, iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil, rămase definitive, irevocabile, învestite cu formulă executorie se prezintă copii traduse şi legalizate.

ATENȚIE În funcție de statul în care sunt eliberate documentele, va trebui să mai respecți niște formalități: 

 1. Documentele eliberate de statele membre ale UE sunt scutite de apostilare sau orice altă formalitate de legalizare. 

 2. Dacă traducerea în limba română este efectuată de un traducător autorizat din unul din statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară, documentul nu mai trebuie să fie supralegalizat/apostilat. Statele cu care România a încheiat astfel de acorduri sunt: 

 • Albania

 • Austria 

 • Belgia - în practică, este posibil să fie solicitată apostilarea 

 • Bosnia și Herțegovina

 • Croația

 • Serbia

 • Slovenia

 • Macedonia de Nord

 • Muntenegru

 • Bulgaria - în practică, e posibil să fie solicitată apostilarea

 • Republica Cehă

 • Republica Slovacă

 • Republica Moldova

 • Republica Mongolia

 • Polonia

 • Federația Rusă

 • Ucraina

 • Ungaria

 • Cuba

 • Coreea de Nord

 • China - solicită supralegalizare, cu excepția provinciilor Macau și Hong Kong, unde este solicitată apostila

 • Franța 

 1. În cazul documentelor emise de către alte state, documentul va trebui să fie apostilat sau supralegalizat. 

Nu am toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate

Pentru a solicita eliberarea cărții de identitate provizorii va trebui să mergi la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor. 

Poți afla mai multe despre procedura de obținere a actului de identitate și documentele necesare pe website-ul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor

Dacă nu ai toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate, însă ai nevoie de un act, poți depune următoarele documente pentru a primi o carte de identitate provizorie:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;

 • 3 fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm; 

 • documentele pe care le poți prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de reședință;

 • dovada achitării contravalorii cărții de identitate provizorii (1 RON, care se poate plăti la ghișeul unde depui actele, pe Ghiseul.ro, la orice oficiu al Poștei Române sau CEC Bank).

Viza de flotant

În România, viza de flotant reprezintă înregistrarea la o nouă adresă de domiciliu temporar sau la o adresă de reședință în cazul în care te afli într-un loc pentru o perioadă determinată sau în scopuri specifice (precum studiul sau munca temporară). 

Așadar, dacă adresa la care locuiești nu e cea din actul de identitate, ești obligat să mergi la Serviciul de evidență a populației pentru a obține viza de flotant, adică să-ți fie trecută pe actul de identitate adresa unde locuiești în prezent. 

ATENȚIE Persoanele care nu locuiesc la adresa din buletin au la dispoziție 15 zile pentru a obține viza de flotant sau pentru a-și schimba actele. 

Pentru obținerea vizei de flotant vei avea nevoie de următoarele documente:

 • Cerere tip (față-verso, imprimată pe o singură foaie);

 • actul tău de identitate în original;

 • certificatele de naștere ale copiilor minori sub 14 ani, original și copie, dacă e cazul;

 • dovada dreptului de folosință asupra locuinței (de exemplu, contract de închiriere sau declarație de la gazdă) sau extrasul de carte funciară (care trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii);

 • actul de identitate al găzduitorului (de exemplu proprietarul locuinței), dacă este cazul;

 • declarația găzduitorului din care să reiasă dacă la respectiva adresă au reședința persoane care nu aparțin aceleiași familii.


Viza de flotant se oferă pentru perioada solicitată, dar care nu poate fi mai mare de un an. Valabilitatea acesteia durează pe perioada în care locuiești la adresa declarată ca reședință, iar la expirarea termenului, poți solicita înscrierea unei noi mențiuni referitoare la stabilirea reședinței. 

ATENȚIEÎn cazul în care, la adresa aleasă sunt înregistrate în Registrul Național de Evidență a Persoanelor mai mult de 10 persoane, nu poți primi viza de flotant (excepție fac persoanele care dețin dreptul de a locui într-o locuință și această locuință se află la adresa la care locuiesc și alți membri ai familiei extinse, și persoanele internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituții de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative).


📌 Dacă vrei să-ți stabilești reședința în locuri de cazare în comun

Dacă te afli în locuri de cazare în comun, precum cămine, campusuri universitare, instituții de ocrotire și protecție socială, trebuie să menționezi datele administratorului imobilului, care va semna și aplică ștampila administrației (în rolul găzduitorului). 

Dacă ești student cazat în campus universitar, poți depune cererea personal sau prin intermediul administratorului. 


📌Depunerea cererii în cazul în care nu te poți transporta la Serviciul de evidență a populației sau la primărie

Dacă nu te poți deplasa în afara locuinței, ai dreptul să soliciți deplasarea unui funcționar de evidență a persoanelor din cadrul Serviciul de evidență a persoanelor cu scopul preluării cererii și a imaginii cu camera mobilă la domiciliul tău. Vei fi nevoit să prezinți de asemenea o dovadă medicală care să susțină cererea.

Pentru a dovedi starea ta de sănătate, vei avea nevoie de un document justificativ, precum:

 • adeverință de la medicul de familie sau specialist, din care să rezulte că nu te poți deplasa;

 • certificat de încadrare în grad de handicap;

 • bilet de externare din spital (cu dată recentă). 

Această solicitare de deplasare va fi depusă împreună cu documentele necesare stabilirii reședinței. 


📌 În cât timp primesc documentul? 

Cererea pentru viza de flotant trebuie să fie soluționată în 5 zile lucrătoare. În cazul în care voi fi necesare verificări detaliate și prevăzute de lege, termenul de soluționare este de 30 de zile, care poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de șeful serviciului.

Pașaportul

Pașaportul este acel document care face dovada identității și cetățeniei tale şi care îți dă dreptul de a ieşi şi de a intră în ţara prin oricare dintre punctele de trecere a frontierei deschise traficului internaţional de călători.

În străinătate, pașaportul îți dă dreptul la asistenţă şi protecţie din partea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României.

Sunt cetățean român

Cum obțin pașaportul?

Pașaportul simplu electronic este documentul “standard” de călătorie eliberat de statul român. Pașaportul simplu temporar poate fi eliberat doar în situații speciale precum refuzul persoanei de a avea pașaport simplu electronic sau urgențe.

Pașaportul simplu electronic

Domiciliul este adresa la care declari că ai adresa principală, notată și în actul tău de identitate.

Am domiciliul în România

Am vârsta mai mică de 14 ani

Paşaportul simplu electronic are valabilitatea de:

 • 3 ani dacă ai vârsta mai mică de 12 ani; 

 • 5 ani dacă ai vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani. 

Prezența ta ca minor la ghișeu este obligatorie, deoarece documentele se depun personal. În momentul depunerii cererii, trebuie să știi că ți se va face o fotografie. Dacă ai vârsta de peste 12 ani, ți se vor lua și amprentele. 

Declarația părinților sau reprezentantului legal referitoare la acordul de eliberare a pașaportului va fi completată la ghișeu.  

Te poți programa online pentru eliberarea pașaportului pe website-ul Direcției Generale de Pașapoarte


📌 Ce taxe trebuie să plătesc?

Trebuie să plătești contravaloarea pașaportului, care este de: 

 • 234 RON dacă ai vârsta mai mică de 12 ani; 

 • 258 RON dacă ai vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani. 

Plata se poate face la casieriile unităţilor CEC Bank, precum şi la staţiile de plată Selfpay ale CEC Bank sau online pe platforma Ghiseul.ro 


📌 De ce documente am nevoie?

Documentele necesare pentru eliberarea pașaportului sunt:

 • Certificatul tău de naștere, în original;

 • Documentul de identitate al părintelui/părinților, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;

 • Dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată sau dovada tranzacției, care conține numărul tranzacției și datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie (nume, prenume, CNP), precum și suma achitată aferentă tipului de pașaport solicitat;

 • Pașaportul tău anterior, dacă ai mai avut unul;

AtențieCa regulă, este nevoie ca ambii părinți să completeze cererea pentru eliberarea pașaportului tău. Dacă ești sub responsabilitatea unui singur părinte, a unui reprezentant legal sau într-o altă situație similară, va trebui să aduceți niște documente justificative suplimentare. Acestea pot fi, după caz: 

 • Procură specială prin care unul dintre părinți îl împuternicește pe celălalt; 

 • Hotărârea judecătorească de încredințare a minorului sau hotărârea judecătorească conform căreia părintele exercită singur autoritatea părintească;

 • Actul de desemnarea a reprezentantului legal; 

 • Act de deces al părintelui. 

Află mai multe despre condițiile pe care trebui să le îndeplinești de pe website-ul Direcției Generale de Pașapoarte.

Am vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani

Paşaportul simplu electronic are valabilitatea de 5 ani dacă ai vârsta între 12 și 18 ani.

Prezența ta ca minor la ghișeu este obligatorie, deoarece documentele se depun personal. În momentul depunerii cererii, trebuie să știi că îți vor fi preluate amprentele și imaginea facială. 

Declarația părinților sau reprezentantului legal referitoare la acordul de eliberare a pașaportului va fi completată la ghișeu.  

Te poți programa online pentru eliberarea pașaportului pe website-ul Direcției Generale de Pașapoarte


📌 Ce taxe trebuie să plătesc?

Trebuie să plătești contravaloarea pașaportului, care este de 258 RON. 

Plata se poate face la casieriile unităţilor CEC Bank, precum şi la staţiile de plată Selfpay ale CEC Bank sau online pe platforma Ghiseul.ro 


📌 De ce documente am nevoie?

Documentele necesare pentru eliberarea pașaportului sunt:

 • Cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a ta, ca minor, aflate în termen de valabilitate, în original;

 • Certificatul tău de naștere, în original;

 • Declaraţii privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic, date, după caz, de ambii părinţi, un singur părinte, părintele supraviețuitor sau reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu sunt necesare aceste declaraţii);

 • Dacă ești căsătorit, certificatul de căsătorie, în original;

 • Documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată sau dovada tranzacției, care conține numărul tranzacției și datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie (nume, prenume, CNP), precum și suma achitată, aferentă tipului de pașaport solicitat;

 • Paşaportul tău anterior, dacă acesta există.


AtențieCa regulă, este nevoie ca ambii părinți să completeze cererea pentru eliberarea pașaportului tău. Dacă ești sub responsabilitatea unui singur părinte, a unui reprezentant legal sau într-o altă situație similară, va trebui să aduceți niște documente justificative suplimentare. Acestea pot fi, după caz: 

 • Procură specială prin care unul dintre părinți îl împuternicește pe celălalt; 

 • Hotărârea judecătorească de încredințare a minorului sau hotărârea judecătorească conform căreia părintele exercită singur autoritatea părintească;

 • Actul de desemnarea a reprezentantului legal; 

 • Act de deces al părintelui. 


Află mai multe despre condițiile pe care trebui să le îndeplinești de pe website-ul Direcției Generale de Pașapoarte.

Am peste 18 ani

Paşaportul simplu electronic are valabilitatea de 10 ani.

Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple se depun personal la serviciile publice comunitare pentru evidența persoanelor sau la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor în zona de domiciliu sau reședință. 

Prezența ta la ghișeu este obligatorie, deoarece documentele se depun personal. În momentul depunerii cererii, trebuie să știi că îți vor fi preluate amprentele și imaginea facială. 

Te poți programa online pentru eliberarea pașaportului pe website-ul Direcției Generale de Pașapoarte


📌 Ce taxe trebuie să plătesc?

Trebuie să plătești contravaloarea pașaportului, care este de 258 RON. 

Plata se poate face la casieriile unităţilor CEC Bank, precum şi la staţiile de plată Selfpay ale CEC Bank sau online pe platforma Ghiseul.ro 


📌 De ce documente am nevoie? 

Pentru  eliberarea pașaportului simplu electronic vei avea nevoie de următoarele documente:

 • Cartea ta de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;

 • Dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată sau dovada tranzacției, care conține numărul tranzacției și datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie (nume, prenume, CNP), precum și suma achitată;

 • Pașaportul anterior, dacă există. 

Află mai multe despre condițiile pe care trebui să le îndeplinești de pe website-ul Direcției Generale de Pașapoarte.

Am domiciliul în străinătate

Dacă ești cetățean român cu domiciliul în străinătate, poți depune cerere pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic sau a unui paşaport simplu temporar, cu menţionarea statului de domiciliu (Pașaport CRDS).

Vreau să obțin pașaportul din România

Am vârsta mai mică de 14 ani

Paşaportul simplu electronic are valabilitatea de:

 • 3 ani dacă ai vârsta mai mică de 12 ani; 

 • 5 ani dacă ai vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani. 

Poți cere eliberarea pașaportului la orice serviciu public comunitar de pașapoarte, indiferent de județul în care ai avut ultimul domiciliu, preponderent în baza unei programări online efectuate prin intermediul  website-ului Direcției Generale de Pașapoarte

AtențieCa minor cu vârsta mai mică de 14 ani, nu este obligatoriu să fii prezent la ghișeu atunci când se depune cererea. În acest caz, părinții sau reprezentantul tău legal va trebui să ducă niște poze cu tine, respectând un format specific. 


📌 Ce taxe trebuie să plătesc?

Trebuie să plătești contravaloarea pașaportului, care este de: 

 • 234 RON dacă ai vârsta mai mică de 12 ani; 

 • 258 RON dacă ai vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani. 

Plata se poate face la casieriile unităţilor CEC Bank, precum şi la staţiile de plată Selfpay ale CEC Bank sau online pe platforma Ghiseul.ro 


📌 De ce documente am nevoie?

Documentele necesare pentru eliberarea pașaportului sunt:

 • Certificatul tău de naștere, în original;

 • Documentul de identitate al părintelui/părinților, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;

 • Declaraţii privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic, date, după caz, de ambii părinţi, un singur părinte, părintele supraviețuitor sau reprezentantul legal;

 • Dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată sau dovada tranzacției, care conține numărul tranzacției și datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie (nume, prenume, CNP), precum și suma achitată aferentă tipului de pașaport solicitat;

 • Pașaportul tău anterior, dacă ai mai avut unul.

 • Dacă nu ești prezent la depunerea cererii, 2 fotografii color identice ale tale, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm. Fotografiile se vor confirma în faţa funcţionarului care primeşte cererea de către persoana care o formulează şi trebuie să reprezinte fizionomia ta actuală, să fie realizate din faţă, pe un fond clar, neutru şi deschis la culoare, astfel încât să permită identificarea conturului capului. Trebuie să nu ai capul acoperit sau ochii închişi, iar expresia feţei tale trebuie să fie neutră. 

AtențieCa regulă, este nevoie ca ambii părinți să completeze cererea pentru eliberarea pașaportului tău. Dacă ești sub responsabilitatea unui singur părinte, a unui reprezentant legal sau într-o altă situație similară, va trebui să aduceți niște documente justificative suplimentare. Acestea pot fi, după caz: 

 • Procură specială prin care unul dintre părinți îl împuternicește pe celălalt; 

 • Hotărârea judecătorească de încredințare a minorului sau hotărârea judecătorească conform căreia părintele exercită singur autoritatea părintească;

 • Actul de desemnarea a reprezentantului legal; 

 • Act de deces al părintelui. 

Află mai multe despre condițiile pe care trebui să le îndeplinești de pe website-ul Direcției Generale de Pașapoarte.

Am vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani

Paşaportul simplu electronic are valabilitatea de 5 ani dacă ai vârsta între 12 și 18 ani.

Poți cere eliberarea pașaportului la orice serviciu public comunitar de pașapoarte, indiferent de județul în care ai avut ultimul domiciliu, preponderent în baza unei programări online efectuate prin intermediul  website-ului Direcției Generale de Pașapoarte

Prezența ta ca minor la ghișeu este obligatorie, deoarece documentele se depun personal. În momentul depunerii cererii, trebuie să știi că îți vor fi preluate amprentele și imaginea facială. 

Declarația referitoare la acordul de eliberare a pașaportului va fi completată la ghișeu.  


📌 Ce taxe trebuie să plătesc?

Trebuie să plătești contravaloarea pașaportului, care este de 258 RON. 

Plata se poate face la casieriile unităţilor CEC Bank, precum şi la staţiile de plată Selfpay ale CEC Bank sau online pe platforma Ghiseul.ro 


📌 De ce documente am nevoie?

Documentele necesare pentru eliberarea pașaportului sunt:

 • Cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a ta, ca minor, aflate în termen de valabilitate, în original;

 • Certificatul tău de naștere, în original;

 • Declaraţii privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic, date, după caz, de ambii părinţi, un singur părinte, părintele supraviețuitor sau reprezentantul legal;

 • Dacă ești căsătorit, certificatul de căsătorie, în original;

 • Documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată sau dovada tranzacției, care conține numărul tranzacției și datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie (nume, prenume, CNP), precum și suma achitată, aferentă tipului de pașaport solicitat;

 • Paşaportul tău anterior, dacă acesta există.


AtențieCa regulă, este nevoie ca ambii părinți să completeze cererea pentru eliberarea pașaportului tău. Dacă ești sub responsabilitatea unui singur părinte, a unui reprezentant legal sau într-o altă situație similară, va trebui să aduceți niște documente justificative suplimentare. Acestea pot fi, după caz: 

 • Procură specială prin care unul dintre părinți îl împuternicește pe celălalt; 

 • Hotărârea judecătorească de încredințare a minorului sau hotărârea judecătorească conform căreia părintele exercită singur autoritatea părintească;

 • Actul de desemnarea a reprezentantului legal; 

 • Act de deces al părintelui. 


Află mai multe despre condițiile pe care trebui să le îndeplinești de pe website-ul Direcției Generale de Pașapoarte.

Am peste 18 ani

Paşaportul simplu electronic are valabilitatea de 10 ani.

Poți cere eliberarea pașaportului la orice serviciu public comunitar de pașapoarte, indiferent de județul în care ai avut ultimul domiciliu, preponderent în baza unei programări online efectuate prin intermediul  website-ului Direcției Generale de Pașapoarte.

Dacă, din motive obiective, nu te poți prezenta personal la serviciile publice comunitare, poți depune cererile prin mandatar, cu procură specială, autentificată de notarul public. 


📌 Ce taxe trebuie să plătesc?

Trebuie să plătești contravaloarea pașaportului, care este de 258 RON. 

Plata se poate face la casieriile unităţilor CEC Bank, precum şi la staţiile de plată Selfpay ale CEC Bank sau online pe platforma Ghiseul.ro 


📌 De ce documente am nevoie? 

Pentru  eliberarea pașaportului simplu electronic vei avea nevoie de următoarele documente:

 • Cartea ta de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;

 • Documente de stare civilă (ex. certificat de căsătorie, decizie de divorț),după caz; 

 • Dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată sau dovada tranzacției, care conține numărul tranzacției și datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie (nume, prenume, CNP), precum și suma achitată;

 • Pașaportul anterior, dacă există. 

Află mai multe despre condițiile pe care trebui să le îndeplinești de pe website-ul Direcției Generale de Pașapoarte.

Vreau să obțin pașaportul de la o misiune diplomatică a României

Am vârsta mai mică de 14 ani

Paşaportul simplu electronic are valabilitatea de:

 • 3 ani dacă ai vârsta mai mică de 12 ani; 

 • 5 ani dacă ai vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani. 

Dacă ești cetățean român cu domiciliul în străinătate, poți cere eliberarea pașaportului simplu electronic la misiunile diplomatice sau oficiile consulare (ambasade sau consulate) ale României. Poți consulta lista completă a ambasadelor și consulatelor României pe website-ul Ministerului Afacerilor Externe

AtențieCetăţenii români care solicită eliberarea unui paşaport simplu electronic trebuie să aibă atribuit în mod obligatoriu un Cod Numeric Personal (CNP) care să fie înscris în certificatele de stare civilă româneşti sau în documentele de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate, paşaport). 

AtențieEste obligatoriu să mergi la consulat cu părinții sau reprezentantul legal atunci când se depune cererea pentru eliberarea pașaportului. 

Poți să afli mai multe despre procedura pe care trebuie să urmezi și te poți programa online pentru eliberarea pașaportului pe website-ul eConsulat al Ministerului Afacerilor Externe


📌 Ce taxe trebuie să plătesc?

Trebuie să plătești contravaloarea pașaportului, care este de 59 EUR sau echivalentul în moneda locală. 


📌 De ce documente am nevoie? 

Pentru  eliberarea pașaportului simplu electronic vei avea nevoie de următoarele documente:

 • certificatul tău de naştere românesc;

 • paşaportul tău anterior, dacă acesta există;

 • declarațiile de consimțământ ale părinților / părintelui / reprezentantului legal;

 • documente de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, ale reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate;

 • documente care atestă dreptul legal de şedere al părinților / părintelui / reprezentantului legal pe teritoriul statului respectiv ;

AtențieCa regulă, este nevoie ca ambii părinți să completeze cererea pentru eliberarea pașaportului tău. Dacă ești sub responsabilitatea unui singur părinte, a unui reprezentant legal sau într-o altă situație similară, va trebui să aduceți niște documente justificative suplimentare. Acestea pot fi, după caz: 

 • Procură specială prin care unul dintre părinți îl împuternicește pe celălalt; 

 • Hotărârea judecătorească de încredințare a minorului sau hotărârea judecătorească conform căreia părintele exercită singur autoritatea părintească;

 • Actul de desemnarea a reprezentantului legal; 

 • Act de deces al părintelui. 

Eliberarea unui nou pașaport durează între 15 și 60 de zile, în funcție de locație. Părinții / părintele / reprezentantul legal pot să ridice noul pașaport personal, prin mandatar (cu procură notarială) sau pot opta pentru trimiterea acestuia prin poștă, pe cheltuiala lor. 

Am vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani

Paşaportul simplu electronic are valabilitatea de 5 ani dacă ai vârsta între 12 și 18 ani.

Dacă ești cetățean român cu domiciliul în străinătate, poți cere eliberarea pașaportului simplu electronic la misiunile diplomatice sau oficiile consulare (ambasade sau consulate) ale României. Poți consulta lista completă a ambasadelor și consulatelor României pe website-ul Ministerului Afacerilor Externe

AtențieCetăţenii români care solicită eliberarea unui paşaport simplu electronic trebuie să aibă atribuit în mod obligatoriu un Cod Numeric Personal (CNP) care să fie înscris în certificatele de stare civilă româneşti sau în documentele de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate, paşaport). 

Prezența ta ca minor la ghișeu este obligatorie, deoarece documentele se depun personal. În momentul depunerii cererii, trebuie să știi că îți vor fi preluate amprentele și imaginea facială. 

Declarația referitoare la acordul de eliberare a pașaportului va fi completată la ghișeu. 

Poți să afli mai multe despre procedura pe care trebuie să urmezi și te poți programa online pentru eliberarea pașaportului pe website-ul eConsulat al Ministerului Afacerilor Externe. 


📌 Ce taxe trebuie să plătesc?

Trebuie să plătești contravaloarea pașaportului, care este de 59 EUR sau echivalentul în moneda locală. . 


📌 De ce documente am nevoie? 

Pentru  eliberarea pașaportului simplu electronic vei avea nevoie de următoarele documente:

 • certificatul tău de naştere românesc;

 • cartea ta de identitate sau cartea de identitate provizorie; 

 • paşaportul tău anterior, dacă acesta există;

 • declarațiile de consimțământ ale părinților / părintelui / reprezentantului legal;

 • documente de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, ale reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate;

 • documente care atestă dreptul tău legal de şedere pe teritoriul statului respectiv. ;


AtențieCa regulă, este nevoie ca ambii părinți să completeze cererea pentru eliberarea pașaportului tău. Dacă ești sub responsabilitatea unui singur părinte, a unui reprezentant legal sau într-o altă situație similară, va trebui să aduceți niște documente justificative suplimentare. Acestea pot fi, după caz: 

 • Procură specială prin care unul dintre părinți îl împuternicește pe celălalt; 

 • Hotărârea judecătorească de încredințare a minorului sau hotărârea judecătorească conform căreia părintele exercită singur autoritatea părintească;

 • Actul de desemnarea a reprezentantului legal; 

 • Act de deces al părintelui. 


Eliberarea unui nou pașaport durează între 15 și 60 de zile, în funcție de locație. Părinții / părintele / reprezentantul legal pot să ridice noul pașaport personal, prin mandatar (cu procură notarială) sau pot opta pentru trimiterea acestuia prin poștă, pe cheltuiala lor. 

Am peste 18 ani

Paşaportul simplu electronic are valabilitatea de 10 ani.

Dacă ești cetățean român cu domiciliul în străinătate, poți cere eliberarea pașaportului simplu electronic la misiunile diplomatice sau oficiile consulare (ambasade sau consulate) ale României. Poți consulta lista completă a ambasadelor și consulatelor României pe website-ul Ministerului Afacerilor Externe

AtențieCetăţenii români care solicită eliberarea unui paşaport simplu electronic trebuie să aibă atribuit în mod obligatoriu un Cod Numeric Personal (CNP) care să fie înscris în certificatele de stare civilă româneşti sau în documentele de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate, paşaport). 

În situaţia în care ți-ai schimbat numele sau prenumele în străinătate prin căsătorie sau pe cale administrativă, cererea pentru eliberarea paşaportului poate fi depusă numai după înscrierea certificatului de căsătorie străin în registrele de stare civilă române, respectiv după înscrierea menţiunilor cu privire la această schimbare în actele de stare civilă române.

Poți să afli mai multe despre procedura pe care trebuie să urmezi și te poți programa online pentru eliberarea pașaportului pe website-ul eConsulat al Ministerului Afacerilor Externe


📌 Ce taxe trebuie să plătesc?

Trebuie să plătești contravaloarea pașaportului, care este de 59 EUR sau echivalentul în moneda locală. . 


📌 De ce documente am nevoie? 

Pentru  eliberarea pașaportului simplu electronic vei avea nevoie de următoarele documente:

 • cartea ta de identitate, cartea de identitate provizorie (însoţită de certificatul de naştere) sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate;

 • paşaportul anterior, dacă acesta există;

Eliberarea unui nou pașaport durează între 15 și 60 de zile, în funcție de locație. În caz de urgențe, acest termen poate fi scurtat la 3 zile. Poți să ridici noul pașaport personal, prin mandatar (cu procură notarială) sau poți opta pentru trimiterea acestuia prin poștă, pe cheltuiala ta. 

Pașaportul simplu temporar

Paşaportul simplu temporar se eliberează numai în următoarele situaţii:

 • pentru persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze un paşaport simplu electronic;

 • în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă (adică de conflict armat/război) ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict; 

 • când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă; 

 • când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi declară că trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate; 

 • când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte; 

 • pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară că este necesar să îşi continue călătoria în străinătate sau să îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui stat;

 • în situaţii obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară şi urgentă prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic.

Domiciliul este adresa la care declari că ai adresa principală, notată și în actul tău de identitate. 

Am domiciliul în România

Am vârsta mai mică de 14 ani

Paşaportul simplu temporar are valabilitatea de 1 an. 

Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple se depun personal la serviciile publice comunitare pentru evidența persoanelor sau la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor în zona de domiciliu sau reședință. 

AtențieCa minor cu vârsta mai mică de 14 ani, nu este obligatoriu să fii prezent la ghișeu atunci când se depune cererea. În acest caz, părinții sau reprezentantul tău legal va trebui să ducă niște poze cu tine, respectând un format specific. 

Te poți programa online pentru eliberarea pașaportului pe website-ul Direcției Generale de Pașapoarte


📌 Ce taxe trebuie să plătesc?

Trebuie să plătești contravaloarea pașaportului, care este de 96 RON. 

Plata se poate face la casieriile unităţilor CEC Bank, precum şi la staţiile de plată Selfpay ale CEC Bank sau online pe platforma Ghiseul.ro 


📌 De ce documente am nevoie?

Documentele necesare pentru eliberarea pașaportului sunt:

 • Certificatul tău naştere, în original.

 • Document/documente de identitate ale părinților / părintelui, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original.

 • Documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată/dovada tranzacției, editat(ă) pe suport hârtie sau în format electronic, care conține numărul tranzacției și datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie (nume, prenume, CNP), precum și suma achitată, aferentă tipului de pașaport solicitat.

 • Paşaportul tău anterior, dacă acesta există.

 • Dacă nu ești prezent la depunerea cererii, 2 fotografii color identice ale tale, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm. Fotografiile se vor confirma în faţa funcţionarului care primeşte cererea de către persoana care o formulează şi trebuie să reprezinte fizionomia ta actuală, să fie realizate din faţă, pe un fond clar, neutru şi deschis la culoare, astfel încât să permită identificarea conturului capului. Trebuie să nu ai capul acoperit sau ochii închişi, iar expresia feţei tale trebuie să fie neutră.  


AtențieCa regulă, este nevoie ca ambii părinți să completeze cererea pentru eliberarea pașaportului tău. Dacă ești sub responsabilitatea unui singur părinte, a unui reprezentant legal sau într-o altă situație similară, va trebui să aduceți niște documente justificative suplimentare. Acestea pot fi, după caz: 

 • Procură specială prin care unul dintre părinți îl împuternicește pe celălalt; 

 • Hotărârea judecătorească de încredințare a minorului sau hotărârea judecătorească conform căreia părintele exercită singur autoritatea părintească;

 • Actul de desemnarea a reprezentantului legal; 

 • Act de deces al părintelui. 


Află mai multe despre condițiile pe care trebui să le îndeplinești de pe website-ul Direcției Generale de Pașapoarte.

Am vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani

Paşaportul simplu temporar are valabilitatea de 1 an.  

Cererile pentru eliberarea pașapoartelor se depun la serviciile publice comunitare pentru evidența persoanelor sau la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor în zona de domiciliu sau reședință. 

Este obligatoriu să fii prezent la ghișeu la momentul depunerii cererii pentru pașaport. 

Te poți programa online pentru eliberarea pașaportului pe website-ul Direcției Generale de Pașapoarte


📌 Ce taxe trebuie să plătesc?

Trebuie să plătești contravaloarea pașaportului, care este de 96 RON. 

Plata se poate face la casieriile unităţilor CEC Bank, precum şi la staţiile de plată Selfpay ale CEC Bank sau online pe platforma Ghiseul.ro 


📌 De ce documente am nevoie?

Documentele necesare pentru eliberarea pașaportului sunt:

 • Certificatul tău naştere, în original.

 • Document/documente de identitate ale părinților / părintelui, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original.

 • Documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată/dovada tranzacției, editat(ă) pe suport hârtie sau în format electronic, care conține numărul tranzacției și datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie (nume, prenume, CNP), precum și suma achitată, aferentă tipului de pașaport solicitat.

 • Paşaportul tău anterior, dacă acesta există.


AtențieCa regulă, este nevoie ca ambii părinți să completeze cererea pentru eliberarea pașaportului tău. Dacă ești sub responsabilitatea unui singur părinte, a unui reprezentant legal sau într-o altă situație similară, va trebui să aduceți niște documente justificative suplimentare. Acestea pot fi, după caz: 

 • Procură specială prin care unul dintre părinți îl împuternicește pe celălalt; 

 • Hotărârea judecătorească de încredințare a minorului sau hotărârea judecătorească conform căreia părintele exercită singur autoritatea părintească;

 • Actul de desemnarea a reprezentantului legal; 

 • Act de deces al părintelui. 

Află mai multe despre condițiile pe care trebui să le îndeplinești de pe website-ul Direcției Generale de Pașapoarte.

Am peste 18 ani

Paşaportul simplu temporar are valabilitatea de 1 an.  

Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple se depun personal la serviciile publice comunitare pentru evidența persoanelor sau la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor în zona de domiciliu sau reședință. 

Te poți programa online pentru eliberarea pașaportului pe website-ul Direcției Generale de Pașapoarte

Pentru eliberarea paşaportului simplu temporar nu se preiau amprentele digitale.


📌 Ce taxe trebuie să plătesc?

Trebuie să plătești contravaloarea pașaportului, care este de 96 RON. 

Plata se poate face la casieriile unităţilor CEC Bank, precum şi la staţiile de plată Selfpay ale CEC Bank sau online pe platforma Ghiseul.ro 


📌 De ce documente am nevoie? 

Pentru  eliberarea pașaportului simplu electronic vei avea nevoie de următoarele documente:

 • Cartea ta de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;

 • Dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată sau dovada tranzacției, care conține numărul tranzacției și datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie (nume, prenume, CNP), precum și suma achitată;

 • Pașaportul anterior, dacă există. 

Află mai multe despre condițiile pe care trebui să le îndeplinești de pe website-ul Direcției Generale de Pașapoarte.

Am domiciliul în străinătate

Dacă ești cetățean român cu domiciliul în străinătate, poți depune cerere pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic sau a unui paşaport simplu temporar, cu menţionarea statului de domiciliu (Pașaport CRDS).

Vreau să obțin pașaportul din România

Am vârsta mai mică de 14 ani

Paşaportul simplu temporar are valabilitatea de 1 an.  

Poți cere eliberarea pașaportului la orice serviciu public comunitar de pașapoarte, indiferent de județul în care ai avut ultimul domiciliu, preponderent în baza unei programări online efectuate prin intermediul  website-ului Direcției Generale de Pașapoarte

AtențieCa minor cu vârsta mai mică de 14 ani, nu este obligatoriu să fii prezent la ghișeu atunci când se depune cererea. În acest caz, părinții sau reprezentantul tău legal va trebui să ducă niște poze cu tine, respectând un format specific. 


📌 Ce taxe trebuie să plătesc?

Trebuie să plătești contravaloarea pașaportului, care este de 96 RON. 

Plata se poate face la casieriile unităţilor CEC Bank, precum şi la staţiile de plată Selfpay ale CEC Bank sau online pe platforma Ghiseul.ro 


📌 De ce documente am nevoie?

Documentele necesare pentru eliberarea pașaportului sunt:

 • Certificatul tău de naștere, în original;

 • Documentul de identitate al părintelui/părinților, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;

 • Declaraţii privind acordul de eliberare a paşaportulu, date, după caz, de ambii părinţi, un singur părinte, părintele supraviețuitor sau reprezentantul legal;

 • Dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată sau dovada tranzacției, care conține numărul tranzacției și datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie (nume, prenume, CNP), precum și suma achitată aferentă tipului de pașaport solicitat;

 • Pașaportul tău anterior, dacă ai mai avut unul.

 • Dacă nu ești prezent la depunerea cererii, 2 fotografii color identice ale tale, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm. Fotografiile se vor confirma în faţa funcţionarului care primeşte cererea de către persoana care o formulează şi trebuie să reprezinte fizionomia ta actuală, să fie realizate din faţă, pe un fond clar, neutru şi deschis la culoare, astfel încât să permită identificarea conturului capului. Trebuie să nu ai capul acoperit sau ochii închişi, iar expresia feţei tale trebuie să fie neutră. 

AtențieCa regulă, este nevoie ca ambii părinți să completeze cererea pentru eliberarea pașaportului tău. Dacă ești sub responsabilitatea unui singur părinte, a unui reprezentant legal sau într-o altă situație similară, va trebui să aduceți niște documente justificative suplimentare. Acestea pot fi, după caz: 

 • Procură specială prin care unul dintre părinți îl împuternicește pe celălalt; 

 • Hotărârea judecătorească de încredințare a minorului sau hotărârea judecătorească conform căreia părintele exercită singur autoritatea părintească;

 • Actul de desemnarea a reprezentantului legal; 

 • Act de deces al părintelui. 

Află mai multe despre condițiile pe care trebui să le îndeplinești de pe website-ul Direcției Generale de Pașapoarte.

Am vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani

Paşaportul simplu temporar are valabilitatea de 1 an.  

Poți cere eliberarea pașaportului la orice serviciu public comunitar de pașapoarte, indiferent de județul în care ai avut ultimul domiciliu, preponderent în baza unei programări online efectuate prin intermediul  website-ului Direcției Generale de Pașapoarte

Prezența ta ca minor la ghișeu este obligatorie, deoarece documentele se depun personal. În momentul depunerii cererii, trebuie să știi că îți vor fi preluate amprentele și imaginea facială. 

Declarația referitoare la acordul de eliberare a pașaportului va fi completată la ghișeu.  


📌 Ce taxe trebuie să plătesc?

Trebuie să plătești contravaloarea pașaportului, care este de 96 RON. 

Plata se poate face la casieriile unităţilor CEC Bank, precum şi la staţiile de plată Selfpay ale CEC Bank sau online pe platforma Ghiseul.ro 


📌 De ce documente am nevoie?

Documentele necesare pentru eliberarea pașaportului sunt:

 • Certificatul tău de naștere, în original;

 • Declaraţii privind acordul de eliberare a paşaportului, date, după caz, de ambii părinţi, un singur părinte, părintele supraviețuitor sau reprezentantul legal;

 • Dacă ești căsătorit, certificatul de căsătorie, în original;

 • Documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată sau dovada tranzacției, care conține numărul tranzacției și datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie (nume, prenume, CNP), precum și suma achitată, aferentă tipului de pașaport solicitat;

 • Paşaportul tău anterior, dacă acesta există;

 • Dovada domiciliului tău în străinătate (de exemplu, pașaportul tău sau al părinților). 


AtențieCa regulă, este nevoie ca ambii părinți să completeze cererea pentru eliberarea pașaportului tău. Dacă ești sub responsabilitatea unui singur părinte, a unui reprezentant legal sau într-o altă situație similară, va trebui să aduceți niște documente justificative suplimentare. Acestea pot fi, după caz: 

 • Procură specială prin care unul dintre părinți îl împuternicește pe celălalt; 

 • Hotărârea judecătorească de încredințare a minorului sau hotărârea judecătorească conform căreia părintele exercită singur autoritatea părintească;

 • Actul de desemnarea a reprezentantului legal; 

 • Act de deces al părintelui. 

Află mai multe despre condițiile pe care trebui să le îndeplinești de pe website-ul Direcției Generale de Pașapoarte.

Am peste 18 ani

Paşaportul simplu temporar are valabilitatea de 1 an.  

Poți cere eliberarea pașaportului la orice serviciu public comunitar de pașapoarte, indiferent de județul în care ai avut ultimul domiciliu, preponderent în baza unei programări online efectuate prin intermediul  website-ului Direcției Generale de Pașapoarte.
Dacă, din motive obiective, nu te poți prezenta personal la serviciile publice comunitare, poți depune cererile prin mandatar, cu procură specială, autentificată de notarul public. 


📌 Ce taxe trebuie să plătesc?

Trebuie să plătești contravaloarea pașaportului, care este de 96 RON. 

Plata se poate face la casieriile unităţilor CEC Bank, precum şi la staţiile de plată Selfpay ale CEC Bank sau online pe platforma Ghiseul.ro 


📌 De ce documente am nevoie? 

Pentru  eliberarea pașaportului simplu temporar vei avea nevoie de următoarele documente:

 • Cartea ta de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;

 • Documente de stare civilă (ex. certificat de căsătorie, decizie de divorț),după caz; 

 • Dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată sau dovada tranzacției, care conține numărul tranzacției și datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie (nume, prenume, CNP), precum și suma achitată;

 • Pașaportul anterior, dacă există. 

Află mai multe despre condițiile pe care trebui să le îndeplinești de pe website-ul Direcției Generale de Pașapoarte.

Vreau să obțin pașaportul de la o misiune diplomatică a României

Am vârsta mai mică de 14 ani

Paşaportul simplu temporar are valabilitatea de 1 an. 

Dacă ești cetățean român cu domiciliul în străinătate, poți cere eliberarea pașaportului simplu electronic la misiunile diplomatice sau oficiile consulare (ambasade sau consulate) ale României. Poți consulta lista completă a ambasadelor și consulatelor României pe website-ul Ministerului Afacerilor Externe

AtențieCetăţenii români minori trebuie să aibă propriul document de călătorie – NU pot fi incluşi în documentul de călătorie al părintelui/ părinţilor.Prezenţa personală a minorului şi a părinţilor la sediul consulatului este obligatorie.

Ca minor, poți deține paşaport cu domiciliul în străinătate doar dacă cel puţin unul dintre părinţi are deja paşaport cu domiciliul în străinătate sau dacă solicită, o dată cu tine, eliberarea unui asemenea paşaport.


📌  Ce taxe trebuie să plătesc?

Trebuie să plătești contravaloarea pașaportului, care este de 20 EUR sau echivalentul în moneda locală. 


📌 De ce documente am nevoie? 

Pentru  eliberarea pașaportului simplu electronic vei avea nevoie de următoarele documente:

 • certificatul tău de naştere românesc;

 • paşaportul tău anterior, dacă acesta există;

 • declarațiile de consimțământ ale părinților / părintelui / reprezentantului legal;

 • documente de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, ale reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate;

 • documente care atestă dreptul legal de şedere al părinților / părintelui / reprezentantului legal pe teritoriul statului respectiv.


AtențieCa regulă, este nevoie ca ambii părinți să completeze cererea pentru eliberarea pașaportului tău. Dacă ești sub responsabilitatea unui singur părinte, a unui reprezentant legal sau într-o altă situație similară, va trebui să aduceți niște documente justificative suplimentare. Acestea pot fi, după caz: 

 • Procură specială prin care unul dintre părinți îl împuternicește pe celălalt; 

 • Hotărârea judecătorească de încredințare a minorului sau hotărârea judecătorească conform căreia părintele exercită singur autoritatea părintească;

 • Actul de desemnarea a reprezentantului legal; 

 • Act de deces al părintelui. 


Eliberarea unui nou pașaport durează între 15 și 60 de zile, în funcție de locație. În caz de urgențe, acest termen poate fi scurtat la 3 zile. Odată ce acesta este gata, părinții / părintele / reprezentantul legal pot să ridice noul pașaport personal, prin mandatar (cu procură notarială) sau pot opta pentru trimiterea acestuia prin poștă, pe cheltuiala lor. 

Poți să afli mai multe despre procedura pe care trebuie să urmezi și te poți programa online pentru eliberarea pașaportului pe website-ul eConsulat al Ministerului Afacerilor Externe.

Am vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani

Paşaportul simplu temporar are valabilitatea de 1 an. 

Dacă ești cetățean român cu domiciliul în străinătate, poți cere eliberarea pașaportului simplu electronic la misiunile diplomatice sau oficiile consulare (ambasade sau consulate) ale României. Poți consulta lista completă a ambasadelor și consulatelor României pe website-ul Ministerului Afacerilor Externe

AtențieCetăţenii români minori trebuie să aibă propriul document de călătorie – NU pot fi incluşi în documentul de călătorie al părintelui/ părinţilor.Prezenţa personală a minorului şi a părinţilor la sediul consulatului este obligatorie.

Ca minor, poți deține paşaport cu domiciliul în străinătate doar dacă cel puţin unul dintre părinţi are deja paşaport cu domiciliul în străinătate sau dacă solicită, o dată cu tine, eliberarea unui asemenea paşaport.


📌  Ce taxe trebuie să plătesc?

Trebuie să plătești contravaloarea pașaportului, care este de 20 EUR sau echivalentul în moneda locală. 


📌  De ce documente am nevoie? 

Pentru  eliberarea pașaportului simplu electronic vei avea nevoie de următoarele documente:

 • certificatul tău de naştere românesc;

 • paşaportul tău anterior, dacă acesta există;

 • declarațiile de consimțământ ale părinților / părintelui / reprezentantului legal;

 • documente de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, ale reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate;

 • documente care atestă dreptul legal de şedere al părinților / părintelui / reprezentantului legal pe teritoriul statului respectiv.


AtențieCa regulă, este nevoie ca ambii părinți să completeze cererea pentru eliberarea pașaportului tău. Dacă ești sub responsabilitatea unui singur părinte, a unui reprezentant legal sau într-o altă situație similară, va trebui să aduceți niște documente justificative suplimentare. Acestea pot fi, după caz: 

 • Procură specială prin care unul dintre părinți îl împuternicește pe celălalt; 

 • Hotărârea judecătorească de încredințare a minorului sau hotărârea judecătorească conform căreia părintele exercită singur autoritatea părintească;

 • Actul de desemnarea a reprezentantului legal; 

 • Act de deces al părintelui. 


Eliberarea unui nou pașaport durează între 15 și 60 de zile, în funcție de locație. În caz de urgențe, acest termen poate fi scurtat la 3 zile. Odată ce acesta este gata, părinții / părintele / reprezentantul legal pot să ridice noul pașaport personal, prin mandatar (cu procură notarială) sau pot opta pentru trimiterea acestuia prin poștă, pe cheltuiala lor. 

Poți să afli mai multe despre procedura pe care trebuie să urmezi și te poți programa online pentru eliberarea pașaportului pe website-ul eConsulat al Ministerului Afacerilor Externe

Am peste 18 ani

Paşaportul simplu temporar are valabilitatea de 1 an. 

Dacă ești cetățean român cu domiciliul în străinătate, poți cere eliberarea pașaportului simplu electronic la misiunile diplomatice sau oficiile consulare (ambasade sau consulate) ale României. Poți consulta lista completă a ambasadelor și consulatelor României pe website-ul Ministerului Afacerilor Externe

AtențieCetăţenii români care solicită eliberarea unui paşaport simplu electronic trebuie să aibă atribuit în mod obligatoriu un Cod Numeric Personal (CNP) care să fie înscris în certificatele de stare civilă româneşti sau în documentele de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate, paşaport). 

În situaţia în care ți-ai schimbat numele sau prenumele în străinătate prin căsătorie sau pe cale administrativă, cererea pentru eliberarea paşaportului poate fi depusă numai după înscrierea certificatului de căsătorie străin în registrele de stare civilă române, respectiv după înscrierea menţiunilor cu privire la această schimbare în actele de stare civilă române.


📌  Ce taxe trebuie să plătesc?

Trebuie să plătești contravaloarea pașaportului, care este de 20 EUR sau echivalentul în moneda locală. 


📌  De ce documente am nevoie? 

Pentru  eliberarea pașaportului simplu electronic vei avea nevoie de următoarele documente:

 • cartea ta de identitate, cartea de identitate provizorie (însoţită de certificatul de naştere) sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate;

 • acte de stare civilă românești (certificat de naștere, certificat de căsătorie, sentință de divorț și/sau certificat de deces al soțului, după caz)

 • paşaportul anterior, dacă acesta există;

 • documente care atestă dreptul tău legal de ședere pe teritoriul statului respectiv;

 • un document din care să rezulte necesitatea şi urgenţa eliberării paşaportului temporar

Eliberarea unui nou pașaport durează între 15 și 60 de zile, în funcție de locație. Poți să ridici noul pașaport personal, prin mandatar (cu procură notarială) sau poți opta pentru trimiterea acestuia prin poștă, pe cheltuiala ta. 

Poți să afli mai multe despre procedura pe care trebuie să urmezi și te poți programa online pentru eliberarea pașaportului pe website-ul eConsulat al Ministerului Afacerilor Externe

Schimbarea pașaportului

Schimbarea pașaportului în cazul modificării datelor de identificare

📌 Când trebuie să îmi schimb pașaportul?

Există o serie de situații în care ești obligat să îți schimbi pașaportul: 

 1. Când au intervenit modificări privind datele tale de identitate (nume, prenume, CNP). De exemplu, dacă ți-ai schimbat numele ca urmare a căsătoriei sau pe cale administrativă, va trebui să îți schimbi și pașaportul. 

 2. Când ți-ai schimbat domiciliul (adresa principală, notată în actul de identitate) din România în străinătate sau invers. De exemplu, dacă obișnuiai să ai domiciliul în România, iar acum îl ai în Germania, va trebui să îți schimbi pașaportul. 

Regula numărul 2 nu se aplică și atunci când îți schimbi domiciliul dintr-o parte în alta a României (de exemplu, dintr-un județ în altul sau în interiorul aceleiași localități). Deci, dacă te-ai mutat din Ploiești în București, nu va trebui să îți schimbi pașaportul. 

AtențieFapta de a folosi pașaportul care nu conține datele tale de identitate corecte constituie contravenție și se sancționează!


📌 Cum îmi schimb pașaportul?

Procedura este aceeași precum cea de obținere a unui nou pașaport. Pașaportul vechi va fi anulat. Poți afla mai multe de pe website-ul Direcției Generale pentru Pașapoarte.

Mi-am pierdut / mi-a fost furat pașaportul. Ce pot să fac?

Dacă ți-ai pierdut pașaportul în România, trebuie să anunți asta cât mai repede la  cea mai apropiată unitate de poliție sau la orice serviciu public comunitar de pașapoarte ori la Direcția Generală de Pașapoarte. Poliția are obligația să îți elibereze o adeverință care să ateste faptul că ai declarat pierderea. 

Dacă te afli în afara țării, trebuie să anunți asta la una dintre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Poți consulta lista completă a ambasadelor și consulatelor României pe website-ul Ministerului Afacerilor Externe

Ai, de asemenea, opțiune de a declara pierderea pașaportului atunci când depui cererea pentru un nou pașaport, caz în care vei da o declarație pe proprie răspundere privind circumstanțele în care s-a întâmplat asta. 

Dacă ți-a fost furat pașaportul, trebuie să declari asta cât mai repede la cea mai apropiată unitate de poliție din România sau de pe teritoriul statului unde s-a întâmplat evenimentul. Poți consulta Harta Secțiilor de Poliție din România aici

Trebuie, de asemenea, să soliciți o adeverință care să ateste declararea furtului de la respectiva unitate de poliție. În absența acestei declarații, nu ți se va elibera un pașaport nou. Dacă declarația este într-o limbă străină, ți se va cere și o traducere autorizată a acesteia. 

În cazul în care ai nevoie de pașaport ca să te întorci în țară, poți să ceri un document de călătorie de urgență de la una dintre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Acesta e valabil  pentru cel mult 30 de zile și doar pentru întoarcerea în țară. 

Poți să afli mai multe despre procedura pe care trebuie să o urmezi pe website-ul Direcției Generale pentru Pașapoarte

Sunt refugiat / beneficiar al protecției subsidiare

Ești refugiat sau beneficiar al protecției subsidiare dacă acest statut ți-a fost acordat de către statul român în urma procedurii de azil. Dacă nu ești prea sigur care este statutul tău în România, uită-te la permisul tău de ședere. Statutul tău va fi întotdeauna notat în clar pe permis, precum în acest exemplu:

 Pentru a obține pașaportul, trebuie să te adresezi cu o cerere biroului Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) din județul unde ai reședința. Poți găsi lista completă a birourilor județene ale Inspectoratului General pentru Imigrări aici.

Trebuie să mergi în persoană pentru a depune cererea. IGI îți va cere și dovada reședinței tale în România, care poate fi un titlu de proprietate, contract de locațiune (închiriere) înregistrat la ANAF, contract de comodat încheiat la notar sau alte documente similare. 

De asemenea, trebuie să plătești contravaloarea pașaportului, în cuantum de 258 RON. 

Plata se poate face la casieriile unităţilor CEC Bank, precum şi la staţiile de plată Selfpay ale CEC Bank. 

Poți să afli mai multe despre procedura pe care trebuie să o urmezi pe website-ul Inspectoratului General pentru Imigrări.

Poți să optezi pentru ridicarea personală a pașaportului de la biroul IGI unde ai depus cererea sau pentru trimiterea acestuia prin poștă, pe cheltuiala ta. 

Dacă te afli în afara țării și ți-ai pierdut sau ți-a fost furat pașaportul și ai nevoiede el ca să te întorci în țară, poți să ceri un document de călătorie de urgență de la una dintre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Acesta e valabil  pentru cel mult 30 de zile și doar pentru întoarcerea în țară.  Poți consulta lista completă a ambasadelor și consulatelor României pe website-ul Ministerului Afacerilor Externe.

Acest site folosește cookie-uri

Pentru a-ți oferi o experiență bună de navigare, utilizăm fișiere de tip cookie. Dacă nu ești de acord cu utilizarea cookie-urilor, poți să îți retragi consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor prin modificarea setărilor din browser-ul tău.

Mai multe informații