Sari la conținut

Aceasta este una dintre zecile de soluții din Infrastructura Binelui construită de Code for Romania. Ajută-ne să le ținem în viață și să le creștem.

Trimite un SMS cu textul “PUTEM” la 8864 și donează lunar 4 euro către Code for Romania.

Afaceri

Cunoașterea legii este esențială pentru o persoană implicată în afaceri, antreprenoriat sau investiții la bursă. Aceasta te va ajuta să îți protejezi drepturile și interesele, să eviți litigii și amenzi, să câștigi încrederea partenerilor și a investitorilor și să te adaptezi la schimbările legislative.

Despre ce vrei să afli mai multe?

Societate cu răspundere limitată (SRL)

Ce este un SRL?

Înainte de a înființa un SRL, ar trebui să știi ce este această entitate juridică și ce anume presupune. Un SRL - o societate cu răspundere limitată, este o formă juridică de organizare, constituită din unul sau mai mulți asociați persoane fizice sau juridice. 

Așa cum îi spune și numele, SRL-ul prezintă avantajul de a limita răspunderea fondatorilor la capitalul social investit. În acest sens, fondatorul și SRL-ul sunt două elemente diferite, ceea ce înseamnă că obligațiile unui SRL se plătesc doar din banii firmei (capitalului social). 

Structura unui SRL poate varia în funcție de numărul de asociați. 

Deși cea mai întâlnită formă juridică de organizare este SRL-ul, ar trebui să știi că există o variație a acestuia, creată pentru a stimula mediul de afaceri din România și pentru a încuraja întreprinzătorii debutanți să se implice activ pentru prima dată în activitatea economică. Această variație poartă numele de SRL-D (D-ul venind de la Debutant). 

SRL cu asociat unic

Procesul decizional este simplificat în cazul SRL-ului cu asociat unic, acesta constând în decizii ale asociatului unic. 

Administratorul SRL-ului are rolul de a conduce și de a reprezenta firma. Administratorul este numit prin decizie a asociatului unic și poate fi persoană fizică sau juridică. Poate fi chiar asociatul unic sau o altă persoană din afara firmei. Dacă administratorul este o persoană din afara firmei, cu acesta se poate încheia un contract individual de muncă sau un contract de administrare a societății. Poți opta ca funcția de administrator să fie plătită sau cu titlu gratuit, în funcție de asta trebuind să alegi tipul de contract pe care îl vei încheia.

SRL cu mai mulți asociați

Numărul de asociați nu poate fi mai mare de 50. 

Adunarea Generală a Asociaților (AGA) este formată din toți asociații SRL-ului. AGA are rolul de a lua decizii în toate aspectele importante legate de activitatea firmei. 

Administratorul SRL-ului are rolul de a conduce și de a reprezenta firma. Administratorul este numit prin decizie AGA și poate fi persoană fizică sau juridică. Poate fi chiar unul dintre asociați sau o altă persoană din afara firmei. Dacă administratorul este o persoană din afara firmei, cu acesta se poate încheia un contract individual de muncă sau un contract de administrare a societății. Poți opta ca funcția de administrator să fie plătită sau cu titlu gratuit, în funcție de asta trebuind să alegi tipul de contract pe care îl vei încheia. 

Dacă SRL-ul are mai mult de 15 asociați, este obligatorie numirea unui cenzor. Rolul cenzorului este de a monitoriza și raporta asupra gestiunii societății și situației ei financiare, inclusiv din perspectivă legală. Cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație fixă, determinată prin actul constitutiv sau de adunarea generală care i-a numit.

Procedura de înființare a unui SRL

Un SRL se deschide la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), prin depunerea unui dosar. Odată ce vei strânge toate documentele de care vei avea nevoie pentru înființare, vei avea două opțiuni: fie te poți ocupa singur de depunerea dosarului de înființare, fie apelezi la serviciile unei firme specializate în acest domeniu, care poate duce tot acest proces la îndeplinire pentru tine. 

Cât despre procedura de deschidere există două etape: etapa premergătoare depunerii dosarului de înființare la ONRC și etapa post-depunere. Astfel, în perioada de dinaintea deplasării la ONRC, va trebui să întocmești o serie de acte și să iei niște decizii importante privind activitatea SRL-ului tău. 

În ceea ce privește beneficiarii cu protecție temporară din Ucraina, procesul de înregistrare este același ca și în cazul cetățenilor români.

Atenție! Pentru unii beneficiari ai protecției temporare, procedura de înființare a unui SRL pare să fie mai frecventă din cauza dificultăților legale asociate cu înființarea unui PFA. Complexitatea apare din legislația precum OUG 44/2008, care reglementează activitățile economice ale persoanelor autorizate, titularilor de PFA și afacerilor de familie, care stipulează că cetățenia UE este obligatorie pentru înființarea unui PFA. În plus, legea nr. 122/2006 privind drepturile persoanelor solicitante de azil și drepturile persoanelor care beneficiază de protecție temporară recunoaște dreptul de a fi angajat independent. Cu toate acestea, problemele practice apar adesea deoarece cetățenii non-UE pot întâmpina bariere în momentul înregistrării legale. Pentru a face față acestei sarcini, se recomandă să căutați asistență juridică în procesele de înregistrare.

Pentru beneficiarii protecției internaționale, inclusiv cei cu protecție subsidiară sau statut de refugiat, procesul de înregistrare este la fel ca și în cazul cetățenilor români. Pot apărea provocări în traducerea și recunoașterea diplomelor educaționale. Pentru a rezolva această problemă, folosiți site-ul CNRED desemnat pentru recunoașterea studiilor.

Pași premergători

În perioada de dinaintea deplasării la ONRC, va trebui să:

 • întocmești actul constitutiv; 

 • stabilești sediul social; 

 • alegi codul CAEN; 

 • optezi pentru un nume; 

 • alegi o bancă. 

📌 Actul constitutiv, așa cum precizează și ONRC, este documentul prin care sunt prezentate informații despre administratori, asociați, sediu social, capital social și restul datelor SRL-ului. Nu trebuie să-ți faci griji, ONRC asigura un model tipizat, iar, în cazul în care te ocupi de înființarea SRL-ului pe cont propriu, îl poți descărca accesând acest link

📌 Sediul social este adresa oficială a SRL-ului și poate fi stabilit la adresa proprie, într-un spațiu închiriat sau la sediul unui avocat. 

📌 Codul CAEN - clasificarea activităţilor din economia naţională, reprezintă încadrarea activității SRL-ului într-un anume domeniu. Pentru a avea o selecție corespunzătoare a codurilor CAEN, va fi nevoie să alegi coduri atât pentru activitatea principală a firmei, cât și pentru activitățile secundare. În alegerea codurilor, ONRC a venit în ajutorul celor care doresc să înființeze un SRL prin alcătuirea și publicarea unei liste: coduri CAEN.

📌 Pentru a alege și rezerva numele SRL-ului tău, va trebui inițial să depui o cerere de verificare a disponibilității și rezervare a denumirii alese de tine. ONRC a venit în sprijinul celor interesați prin publicarea unui formular tipizat.

📌 Un SRL trebuie să aibă și un capital social, care, în prezent, este de 1 leu pentru fiecare asociat și care poate fi depus în contul bancar al SRL-ului după înființare. 

Procedura la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

În momentul în care ai parcurs acești pași, te poți ocupa de strângerea documentelor pentru dosarul care va fi depus la ONRC pentru înregistrarea și înființarea SRL-ului tău:

 1. Cererea de înregistrare, care se depune, dacă legea nu prevede altfel, în termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv sau a actului modificator, în cazul persoanelor juridice. Această cerere poate fi depusă la ghişeu sau prin transmitere prin servicii de poştă/curierat sau prin mijloace electronice la oficiul registrului comerţului;

 2. Anexa privind înregistrarea fiscală. Nu te teme, ONRC a pus la dispoziția ta și instrucțiuni de completare a acestei anexe;

 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere cu privire la sediul social; 

 4. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării denumirii firmei; 

 5. Actul constitutiv încheiat în formă autentică (original); 

 6. Documentul care atestă dreptul de a folosi spaţiul desemnat ca sediu social și, dacă este cazul, înscrisul care atestă dreptul de a folosi un alt spaţiu ca sediu secundar în original, sau, după caz, în copie certificată de parte sau în copie legalizată;

 7. Copii ale actelor de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice;

 8. Cazierul fiscal al fondatorilor (obținute de către ORCT, din oficiu, de la ANAF), în original;

 9. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice; 

 10. Dovezile privind plata tarifului legal, care poate fi plătit în următoarele conturi: conturi ONRC;

 11. Specimen de semnătură.

Pentru această etapă, deși există instrucțiunile date de ONRC pentru completarea formularelor, îți sugerăm să apelezi la serviciile unui expert contabil sau ale unui avocat, întrucât, așa cum precizează și ONRC, lipsa unui element obligatoriu al cererii de înregistrare sau a unuia dintre inscrisurile obligatorii în susţinerea acestora atrage respingerea cererii de înregistrare.

Obligații după înființarea unui SRL

Evidențe financiare

Va trebui să deschizi un cont bancar al firmei atât pentru eficientizarea tranzacțiilor, cât și pentru depunerea capitalului social. Ulterior acestui pas și odată cu înregistrarea SRL-ului va trebui să ridici de la ONRC certificatul de înregistrare al firmei care cuprinde toate datele acesteia. 

De asemenea, este indicat, ca în cazul în care nu ai făcut-o deja în până în acest punct, să îți găsești un contabil care va monitoriza buna desfășurare a operațiunilor efectuate de tine, în calitate de antreprenor, și care va menține contactul cu ANAF. 

Pentru a ține o evidență clară, transparentă și legală a acțiunilor de control efectuate de organele de control specializate va trebui să procuri Registrul Unic de Control de la ANAF.  

Iar acum, având totul în regulă, poți face primele operațiuni ca antreprenor. Desigur, poți să apelezi și la serviciile de facturare ale unui furnizor pentru a eficientiza acest proces de emitere a facturilor. 

Atenție! De la 1 ianuarie 2024, e-factura devine obligatorie pentru toate livrările de bunuri și prestările de servicii realizate între persoane impozabile stabilite în România (B2B - business to business), iar sancțiunile pentru neconformare vor fi aplicate începând cu 1 aprilie 2024. Momentan, asta înseamnă că ai obligația de a raporta (încărca facturile) către Ministerul Finanțelor și ANAF prin sistemul e-factura, în termen de 5 zile de la emiterea lor. 

Taxe & impozite

Impozitul pe venit / Impozitul pe profit

📌 Impozitul pe venit

Impozitul pe venit se aplică doar microîntreprinderilor, iar pentru a se califica în această categorie, un SRL trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe

 • au realizat venituri care nu au depasit echivalentul în lei a 500.000 EUR;

 • trebuie să aibă minim un angajat cu normă întreagă (cu contribuții la salarii plătite cel puțin la salariul minim brut), sau administrator cu contract de mandat (cu contribuții la salarii plătite tot cel puțin la salariul minim brut);

 • nu trebuie să se obțină venituri din consultanță și management mai mult de 20% din cifra de afaceri realizată;

 • nu trebuie să desfășoare activități în domeniul bancar, domeniul asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, inclusiv activități de intermediere în aceste domenii, în domeniul jocurilor de noroc, în domeniul de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale.

Îndeplinind aceste condiții, microîntreprinderile vor plăti:

 • impozit pe venit de 1% dacă microîntreprinderea realizează venituri mai mici de 60.000 EUR / an și nu desfășoară, ca activități principale sau secundare, activități din domeniul IT, Horeca, activități juridice, asistență medicală și sănătate. 

 • impozit pe venit de 3% dacă microîntreprinderea realizează venituri cuprinse între 60.000 și 500.000 EUR sau dacă desfășoară activități (principale sau secundare) din domeniul IT, Horeca, activități juridice, asistență medicală și sănătate. 

Atenție! Începând cu acest an, poți deține o singură microîntreprindere ca asociat / patron!  Alte firme pe care le ai vor trece la impozit pe profit (16%).

📌 Impozitul pe profit

În situația în care un SRL nu întrunește condițiile specificate mai sus și depășește cifra de 500.000 euro, atunci se va aplica impozit pe profit de 16%. Impozitul se aplică la profitul pe care îl face firma, și nu la cifra de afaceri. 

Taxa pe valoare adăugată (TVA)

Trebuie să știi că deși “TVA” este un concept foarte vehiculat, un SRL la început de drum nu îl va plăti. TVA - taxă pe valoare adăugată este un impozit indirect datorat la bugetul statului care este aplicat asupra bunurilor şi serviciilor, direct proporţional cu preţul acestora, indiferent de numărul de operaţiuni care au loc în procesul de producţie şi de distribuţie anterior etapei în care este perceput impozitul. 

În țara noastră, există cota de 19% care se aplică în mod general, însă există anumite derogări de 5% și 9%, în funcție de domeniul de activitate. 

Pentru a deveni plătitor de TVA, un SRL trebuie să bifeze una din cele două opțiuni disponibile: fie depășește plafonul de 300.000 de lei, situație în care în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii în care a depășit sau a ajuns la plafonul legal SRL-ul trebuie înregistrat ca plătitor de TVA, fie depui o cerere prin care exprimi această preferință, după înregistrarea firmei, la ANAF. Dacă optezi pentru cea de-a doua variantă, ANAF îți pune la dispoziție un formular tipizat, denumit declarația 010

Pe lângă aceste taxe, mai există și impozitul pe dividende. Un dividend, așa cum îl definește și Codul fiscal, este o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant, drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică. Practic, dividendele reprezintă împărțirea profitului unei firme între asociații acesteia, în mod legal și în anumite condiții cumulative: 

 • să aibă loc trimestrial sau anual;

 • să fie plătit un impozit pe dividende de 8% din valoarea dividendelor brute. 

Contribuții sociale

Trebuie să mai iei în calcul și contribuțiile sociale. Acestea se plătesc în situația în care SRL-ul are angajați, iar, în acest caz, firma are obligația de a reține contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii. În acest sens, se vor mai adăuga următoarele: 

 • 2.25% din salariul brut care reprezintă contribuțiile sociale datorate de angajator. Acest procent poartă numele de contribuție asiguratorie de muncă. 

 • 25% - asigurări sociale (CAS) 

 • 10% - asigurări sociale de sănătate (CASS) 

 • 10% - impozit pe venit 

Află mai multe despre contribuțiile sociale pe care le datorezi de pe website-ul ANAF.

SRL-D - microîntreprindere aparținând întreprinzătorului debutant

Ce este SRL-D?

Deși cea mai întâlnită formă juridică de organizare este SRL-ul, ar trebui să știi că există o variație a acestuia, creată pentru a stimula mediul de afaceri din România și pentru a încuraja întreprinzătorii debutanți să se implice activ pentru prima dată în activitatea economică. Această variație poartă numele de SRL-D (D-ul venind de la Debutant). 

Această formă a societății cu răspundere limitată face parte din „Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri”

și este dedicată persoanelor fizice majore care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

 • au capacitate juridică deplină de exercițiu, ceea ce înseamnă că persoanele sunt capabile să își asume drepturi și obligații prin încheierea de acte juridice, contracte;

 • anterior datei înmatriculării societății în registrul comerțului nu au mai deținut și nu dețin calitatea de acționar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spațiul Economic European;

 • înființează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată 

 • completează o declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, din care să rezulte că nu au mai deținut și nu dețin calitatea de acționar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spațiul Economic European, pe care o depun la registrul comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.

SRL-D este o microîntreprindere care, pentru a se încadra în program, trebuie să întrunească la rândul ei anumite cerințe:

 • este o societate cu răspundere limitată care funcţionează pe durată nelimitată;

 • se încadrează în categoria microîntreprinderilor 

 • este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau cu cel mult 5 întreprinzători debutanţi asociaţi;

 • este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;

 • are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţională în vigoare (coduri CAEN), cu excepția: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse din normele europene pentru care se poate acorda ajutor de la stat.

Ce facilități am ca întreprinzător debutant?

Făcând parte din acest program, microîntreprinderile au anumite facilități care susțin scopul înființării unui astfel de SRL. Acestea, așa cum arată și ONRC, sunt următoarele: 

 • Scutirea de la plata taxei pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerţului pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

 • Acordarea unei alocaţii financiare nerambursabile, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie, reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare;

 • Scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale din partea angajatorului pentru 4 angajaţi (pe perioadă nedeterminată);

 • Garantarea în proporţie de 80% a unui credit de până la 80.000 euro echivalentul în lei, contractat de beneficiar în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M.

Având în vedere toate aceste condiții, dar și facilitățile acordate, există o rigurozitate în ceea ce privește momentul în care un SRL-D își pierde calitatea de societate cu răspundere limitată pentru întreprinzători debutanți. Această calitate se poate pierde: 

 • La data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data înregistrării;

 • La data la care oricare dintre autorităţile competente constată că societatea nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute mai sus;

 • La data la care activitatea microîntreprinderii aparţinând întreprinzătorului debutant a încetat voluntar sau când a fost declanşată procedura de insolvenţă;

 • La împlinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadenţei unei obligaţii fiscale neîndeplinite;

 • La data depunerii situaţiei financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri pe anul în curs a atins echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro.

Persoană fizică autorizată (PFA)

Ce este PFA?

Persoană Fizică Autorizată reprezintă o formă juridică de organizare în care cel care înființează se folosește de forța proprie de muncă pentru a desfășura o activitate economică, iar dacă va mai avea nevoie de ajutor poate avea 3 angajați. Spre deosebire de SRL, unde răspunderea era limitată la capitalul social al firmei, o persoană fizică autorizată va răspunde în fața instituțiilor statului și a terților cu întreaga sa avere. 

Persoana fizică autorizată poate avea un număr maxim de 5 domenii de activitate, certificate prin Coduri CAEN. 

Procedura de înregistrare a unui PFA

Pași premergători

În primul rând, trebuie să te gândești care va fi domeniul de activitate al PFA-ului tău. Persoana fizică autorizată poate avea un număr maxim de 5 domenii de activitate, certificate prin Coduri CAEN. Codul CAEN - clasificarea activităţilor din economia naţională, reprezintă încadrarea activității firmei într-un anume domeniu. Pentru a avea o selecție corespunzătoare a codurilor CAEN, va fi nevoie să alegi coduri atât pentru activitatea principală a firmei, cât și pentru activitățile secundare. În alegerea codurilor, ONRC a venit în ajutorul celor care doresc să înființeze un SRL prin alcătuirea și publicarea unei liste: coduri CAEN.

Înainte de a înregistra PFA-ul la ONRC mai există o operațiune prealabilă, și anume Cererea de verificare disponibilitate şi rezervare denumire firmă. Având în vedere că este vorba de o Persoană Fizică Autorizată numele firmei va coincide cu numele titularului. ONRC prevede că în situația în care există un alt comerciant cu același nume, se va adăuga inițiala prenumelui tatălui. Tot ONRC a pus la dispoziția ta un model tipizat de cerere pentru verificarea și rezervarea denumirii firmei, care poate fi transmis online, prin platforma de verificare și rezervare, prin e-mail, fax, poștă sau la ghișeu. 

După ce ai rezervat numele, denumirea PFA-ului va fi formată, după cum specifică și Registrul Comerțului, din numele întreg al profesionistului la care se adaugă sintagma “persoană fizică autorizată” sau PFA. 

Procedura la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

După ce ai parcurs pașii premergători, poți trece mai departe, la strângerea documentelor necesare înregistrării: 

 1. Cererea de înregistrare, în original, semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată însoţită de documentele necesare înregistrării, se depune la ghişeu sau prin transmitere prin servicii de poştă/curierat sau prin mijloace electronice la oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială este situat sediul profesional al acestora, personal sau prin împuternicit.

 2. Anexa privind înregistrarea fiscală, iar în ajutorul tău ONRC a venit și cu instrucțiuni de completare

 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității pentru sediul profesional și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți 

 4. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării denumirii firmei, în original 

 5. Actul de identitate al titularului PFA (în copie certificată olograf de  către titular privind conformitatea cu originalul)

 6. Dovada care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional și, dacă este cazul, înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de punct de lucru (contractul de închiriere sau contractul de comodat)

 7. Verificarea unicităţii calităţii de persoană fizică autorizată/titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale, obţinută prin grija personalului ORCT 

 8. Informaţiile din cazierul fiscal, în original

 9. Dacă este cazul:

  1. avizul asociaţiei de proprietari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de  Legea nr. 196/2018 

  2. declaraţia persoanei fizică titulară a persoanei fizice autorizate, că soţia/soţul participă în mod obişnuit la activitatea desfăşurată de persoana fizică autorizată, în original;

  3. declarație pe propria răspundere privind patrimoniul de afectațiune, în original;

  4. copii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale ;

  5. dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile;

 10. În cazul în care cererea de înregistrare este semnată de  persoana împuternicită, se va depune și declarația pe proprie răspundere dată sub semnătură privată de titularul PFA, din care să rezulte că acesta îndeplinește condițiile legale privind deținerea și exercitarea acestei calități.

Odată parcus acest proces de depunere a dosarului, PFA-ul poate deschide un cont bancar pentru eficientizarea tranzacțiilor, însă nu este obligatoriu. În același spirit, pentru un PFA nu există obligația legală de a avea un contabil. 

Avantajele înființării unui PFA sunt costurile de deschidere care sunt 0 și posibilitatea ca tot acest parcurs de creare să nu fie asistat de un specialist, întrucât este mult mai facil de urmat decât în cazul unui SRL. 

Obligații după înregistrarea PFA

Impozitul pe venit

Ca PFA, ai de optat între două tipuri de impozitare - în sistem real sau la norma de venit. 

PFA-urile care optează pentru impozitarea în sistem real înregistrează în contabilitate atât veniturile, cât și cheltuielile pe care le-au făcut în scopul desfășurării activității. Aceste cheltuieli sunt deductibile (adică se scad din venitul brut). Așadar, scade suma la care se raportează plata taxelor. 

PFA-urile care în anul fiscal 2023 au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 de euro, la cursul BNR, au obligația să își calculeze venitul net anual în sistem real, începând cu anul fiscal 2024.

Dacă ai optat pentru impozitarea în sistem real, vei plăti 10% impozitul pe venit, raportat la venitul net anual. 

Pe de altă parte, poți opta pentru impozitarea la norma de venit dacă îți desfășori activitatea în anumite domenii prevăzute de lege. Găsești lista completă a domeniilor pentru care se poate aplica impozitarea la norma de venit, precum și alte informații despre respectivele norme pe website-ul ANAF

Contribuția la asigurări sociale (CAS) a PFA-urilor depinde de nivelul veniturilor pe care le înregistrează:

 • mai mici de 12 salarii minime pe economie (39600 RON) - nu datorezi CAS;

 • între 12 și 24 salarii minime pe economie (mai puțin de 79200 RON) - datorezi CAS 25%, aplicat la 12 salarii minime; 

 • mai mari de 24 salarii minime - datorezi CAS 25% aplicat la 24 salarii minime. 

Începând cu 1 ianuarie 2024, contribuția la sănătate (CASS) a PFA-urilor trebuie să fie: 

 • 10% din 6 salarii minime, dacă ai veniturile mai mici sau egale cu 6 salarii minime brute pe economie. Salariul minim brut este de 3300 RON. Așadar, va trebui să plătești 1980 RON contribuția la sănătate. 

 • 10% din veniturile nete, pentru venituri între 6 și 60 de salarii minime brute pe economie. 

 • 10% din 60 de salarii, pentru venituri peste 60 de salarii minime brute. 

Pentru a contribui la buget cu aceste taxe, PFA-ul trebuie să completeze și să depună o declarație unică, în urma căreia se stabilește și cuantumul taxelor. 

Atenție: De la 1 ianuarie 2024, e-factura devine obligatorie pentru toate livrările de bunuri și prestările de servicii realizate între persoane impozabile stabilite în România (B2B - business to business), iar sancțiunile pentru neconformare vor fi aplicate începând cu 1 aprilie 2024. Momentan, asta înseamnă că ai obligația de a raporta (încărca facturile) către Ministerul Finanțelor și ANAF prin sistemul e-factura, în termen de 5 zile de la emiterea lor. 

Societate pe acțiuni (SA)

Ce este o societate pe acțiuni (SA)?

O societate pe acțiuni reprezintă o formă de organizare juridică care reunește minimum 2 acționari, adică minimum două persoane fizice sau juridice, care contribuie la capitalul social al societății pe acțiuni. Pentru capitalul social este prevăzut un minim, 90.000 RON, iar, în cazul răspunderii acționarilor, fiecare dintre aceștia va răspunde până la limita contribuției la capitalul social. 

Societatea pe acțiuni se înființează prin contract de societate și statut, cele două elemente întrunindu-se sub forma unui act constitutiv. 

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) este organul de consultare și decizie suprem din cadrul societăților pe acțiuni. Pot participa la AGA toate persoanele care au calitatea de acționar la o data la care aceasta se reunește. Societățile pe acțiuni sunt obligate să aibă cel puțin o adunare generală anuală.

Deciziile unei societăți pe acțiuni se iau în urma deliberărilor Adunării Generale Ordinare. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Totuși, actul constitutiv poate prevedea cerinţe mai ridicate de cvorum şi majoritate. 

Ce înseamnă să fii acționar?

În momentul în care  o persoană contribuie la capitalul social al unei societăți pe acțiuni va deveni acționar. În calitate de acționar, ai o serie de drepturi și obligații.  

Printre drepturi se numără următoarele: 

 • dreptul de a participa la Adunarea Generală a Acționarilor (AGA); 

 • dreptul de proprietate asupra acțiunilor; 

 • dreptul de a obține dividende;

 • dreptul de a-și exercita votul proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posezi;

 • dreptul a-ți vinde acțiunile;

 • dreptul de a numi şi revoca din funcţie membrii organelor de conducere şi reprezentare. 

Cât despre obligații, acestea se rezumă în principiu la:  

 • obligația de a efectua plata sumelor pe care le datorezi; 

 • obligația de a-ți exercita drepturile cu bună-credință; 

 • obligația de a nu aduce atingere capitalului social al societății.  

Deciziile unei societăți pe acțiuni se iau în urma deliberărilor Adunării Generale Ordinare. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Totuși, actul constitutiv poate prevedea cerinţe mai ridicate de cvorum şi majoritate. 

Finanțare start-up

Înainte să te apuci de afaceri, este util să știi că poți să accesezi și anumite tipuri de sprijin financiar, mai ales în calitate de întreprinzător debutant. 

Vom enumera câteva programe de finanțare mai jos. Nu pretindem că această listă e exhaustivă, așa că te încurajăm să te documentezi despre oportunitățile care pot apărea.

Start-up Nation

Start-up Nation este un program de finanțare pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii. Prin acest program se acordă anumite AFN-uri (Alocații Financiare Nerambursabile) care pot reprezenta până la 95% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor. Pot beneficia de acest program microîntreprinderile, microîntreprinderile pentru debutanți,  întreprinderile mici și mijlocii care întrunesc cumulativ anumite cerințe riguroase, majoritatea fiind legate de înregistrare și de situația lor economică. 

Printre cheltuielile eligibile se încadrează echipamentele tehnologice, achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, energia din surse regenerabile, achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț, mijloace de transport, etc. 

Măsura va fi structurată în componente de finanțare Start-up Nation – ediția a 3-a - finanțarea a 10.000 de proiecte cu o suma de 200.000 lei pe proiect, pentru stimularea antreprenoriatului și crearea de noi locuri de munca, cu accent pe educație, training, mentorat și va cuprinde cheltuieli eligibile obligatorii precum vouchere de digitalizare. Măsura va acorda punctaj suplimentar cetățenilor români care se întorc din Diaspora pentru a deschide o afacere în România. 

Programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii

Programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii va fi implementat conform Pachetului de stimulare economică Romania Tech Nation de sprijinire și impulsionare a digitalizării economiei – Componenta “Woman in Tech” din Programul de Guvernare. Scopul acestui program este de a stimula și sprijini structurile economice private înființate de către femei, dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii precum și creșterea gradului de tehnologizare și digitalizare a companiilor conduse de către femei antreprenor. Programul își propune să-și atingă scopul prin elaborarea și implementarea unei scheme de ajutor de minimis destinata IMM-urilor cu părți sociale / acțiuni majoritar deținute de către femei, de granturi în valoare maximă de 200.000 lei /IMM unui număr estimat de 1000 de beneficiare.

Programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii

Programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii își propune stimularea componentei de creditare a întreprinderilor mici și mijlocii prin acordarea de credite și dobânzi subvenționate la creditele de investiții prin acordarea de credite cu dobândă subvenționată în valoare de maxim 50.000 lei unui număr estimat de 80 de întreprinderi mici și mijlocii.

Programul național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri

Programul național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri va fi implementat conform Pachetului de stimulare economica pentru IMM din Programul de Guvernare și va sprijini înființarea incubatoarelor de afaceri pentru studenți în universități, în conlucrare cu partenerii locali (autorități publice, companii care activează pe piața locală). Obiectivul principal al măsurii îl constituie înființarea și dezvoltarea a 10 incubatoare de afaceri pentru studenți în parteneriat cu universități și autorități publice locale, care sa găzduiască startup-uri românești înființate de studenți în domeniile de pregatire ale universităților și care vor oferi întreprinderilor diverse servicii și facilități cu costuri reduse. Programul va fi condus prin elaborarea și implementarea unei măsuri de sprijin prin acordarea de ajutor financiar de 500.000 lei unui număr estimat de 10 proiecte depuse în parteneriat de către universități cu autorități publice locale.

Investiții

Acțiuni

📌 Ce sunt acțiunile? 

Acțiunile - investiții de capital, reprezintă o parte dintr-o companie. Prin vânzarea acțiunilor, adică a unor părți din companii, titularii beneficiază de resurse financiare pe care le alocă în dezvoltarea de noi proiecte sau distribuie anumite fonduri în implementarea unor noi strategii de creștere. Ei bine, acțiunile sunt de două tipuri, iar, în funcție de tipul de acțiune pe care îl deții, ai diferite drepturi. Există acțiuni comune sau ordinare și acțiuni preferențiale. 


📌 Ce tipuri de acțiuni există? 

Acțiunile comune (ordinare) îți dau drept de vot, însă dividendele și procentajul ce reiese în urma unei lichidări sunt variabile. 

Pe cealaltă parte se află acțiunile preferențiale care îți oferă dividende într-un procent fix.  Cu toate acestea, deținând acțiuni preferențiale nu vei avea drept de vot. 


📌 Cum obțin acțiuni? 

Procesul de obținere a acțiunilor poate fi mai ușor decât pare și ai mai multe opțiuni. 

Metoda clasică este să apelezi la un broker care, în funcție de ceea ce îți dorești și expunându-ți riscurile investițiilor în acțiunile companiilor listate la bursă, va investi pentru tine capitalul pe care i-l oferi, va analiza piața și să sperăm că-ți va genera și profit. 

Cealaltă metodă este să studiezi piața cu diferite instrumente și aplicații online și să investești direct în acțiuni intermediul unei platforme online. De obicei, interfața platformelor de acest gen îți permit vizualizarea, în timp real, a evoluției acțiunilor companiilor. Avantajul când tu ești cel care se ocupă de acest proces ar fi că poți vinde când și cât dorești pentru a-ți genera profit. 

Obligațiuni (titluri de stat)

O obligațiune reprezintă un împrumut al unei firme/întreprinderi, debitor, care are nevoie de finanțare și pentru acest lucru apelează la un creditor care deține obligațiunea respectivă. O obligațiune vine cu o dobândă fixă și cu o sumă anuală de plătit de către debitor. 

Trebuie să reții că o societate cu răspundere limitată nu poate emite obligaţiuni, ci doar o societate pe acțiuni. Deținând obligațiuni, tu nu deții un drept e vot, decizional, ci doar un drept de creanță, adică de a-ți primi banii înapoi la care se va adăuga o dobândă. 

Cu toate acestea, obligaţiunile convertibile pot fi preschimbate în acţiuni ale societăţii emitente, în condiţiile stabilite în prospectul de ofertă publică.

Valoarea nominală a unei obligaţiuni nu poate fi mai mică de 2,5 lei, iar obligaţiunile din aceeaşi emisiune trebuie să fie de o valoare egală şi să acorde posesorilor lor drepturi egale. Obligaţiunile pot fi emise în formă materială, pe suport hârtie, sau în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

Obligaţiunile se rambursează de societatea emitentă la scadenţă, iar înainte de scadenţă, obligaţiunile din aceeaşi emisiune şi cu aceeaşi valoare pot fi rambursate, prin tragere la sorţi, la o sumă superioară valorii lor nominale, stabilită de societate şi anunţată public cu cel puţin 15 zile înainte de data tragerii la sorţi. 

Ce taxe trebuie să plătesc?

📌Impozite asupra dividendelor

Dacă ești acționar la o companie sau la un fond de investiții din România, trebuie să știi că dividendele tale sunt impozitate. Începând cu 1 ianuarie 2023, dividendele tale sunt impozitate cu o cotă de 8%, care se reține la sursă (adică de către firma / fondul de la care le-ai obținut). 

Pentru acțiunile la companiile / fondurile din alte țări, regulile de taxare depind în funcție de legile țării respective. Pot să varieze, astfel, valoarea taxelor, modul de plată etc. Statul român a încheiat cu numeroase alte țări convenții de evitare a dublei impuneri (prin care nu ești taxat de 2 ori). 


📌Impozit pe câștigurile din transferul titlurilor de valoare

Dacă broker-ul tău este rezident în România, conform legii, de la 1 ianuarie, pentru titlurile deținute mai mult de 1 an, vei avea de plătit un  impozit de 1% asupra fiecărui câştig, iar pentru titlurile deținute de mai puțin de 1 an, un impozit de 3% asupra fiecărui câştig.

Dacă broker-ul tău nu este rezident în România, va trebui să plătești impozit 10% pe profitul pe care l-ai realizat din transferul titlurilor de valoare. 

În plus, trebuie să plătești și contribuția la sănătate (CASS) pe baza veniturilor realizate din dividende sau din transferul titlurilor de valoare. Aceasta are valoarea de 10% și se calculează în funcție de veniturile tale. Astfel: 

 • dacă ai veniturile mai mici sau egale cu 6 salarii minime brute pe țară, nu trebuie să plătești CASS. 

 • dacă ai veniturile cu valoarea între 6 și 12 salarii minime brute pe țară, baza de calcul a CASS o reprezintă nivelul a 6 salarii minime brute;

 • dacă ai veniturile cu valoarea între 12 și 24 de salarii minime brute pe țară, baza de calcul al CASS o reprezintă nivelul de 12 salarii minime brute;

 • dacă ai veniturile cu valoarea mai mare de 24 de salarii minime brute pe țară, baza de calcul al CASS o reprezintă nivelul de 24 de salarii minime brute.

Poți să completezi declarația unică privind impozitul pe venit aici.

Acest site folosește cookie-uri

Pentru a-ți oferi o experiență bună de navigare, utilizăm fișiere de tip cookie. Dacă nu ești de acord cu utilizarea cookie-urilor, poți să îți retragi consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor prin modificarea setărilor din browser-ul tău.

Mai multe informații