Sari la conținut

Aceasta este una dintre zecile de soluții din Infrastructura Binelui construită de Code for Romania. Ajută-ne să le ținem în viață și să le creștem.

Trimite un SMS cu textul “PUTEM” la 8864 și donează lunar 4 euro către Code for Romania.

Căsătoria

Căsătoria este un angajament special între două persoane care aleg să construiască o viață împreună. Pe lângă importanța ei emoțională, căsătoria are și o serie de implicații sociale și juridice. Printre altele, căsătoria asigură un nivel de protecție mai mare în fața legii și dreptul de a lua decizii importante în numele celuilalt, în caz de nevoie sau de incapacitate.


Suntem aici să te ajutăm să navighezi principalele prevederi ale legii române în ceea ce privește căsătoria.

Despre ce ai vrea să afli mai multe?

Condiții pentru a te căsători

Potrivit legislației române, căsătoria se încheie între bărbat şi femeie prin acordul lor liber. În plus, ca să te poți căsători trebuie să îndeplinești și anumite condiții. 

📌 Vârsta minimă pentru căsătorie

Amândoi trebuie să aveți minim 18 ani. 

Ca excepție, pentru motive justificate, te poți căsători și dacă ai cel puțin 16 ani. În acest caz, va fi nevoie de un aviz medical, de încuviinţarea părinţilor tăi, după caz, a tutorelui, sau de autorizarea instanţei de tutelă.

Avizul medical trebuie să fie obținut înainte de încuviințarea părinților. Din aviz, trebuie să rezulte starea ta de sănătate, inclusiv gradul de maturizare fizică, psihică și intelectuală. Dacă viitoarea soție este deja însărcinată, avizul trebuie să menționeze asta. 

Dacă unul dintre părinţi refuză să încuviinţeze căsătoria, instanţa de tutelă hotărăşte asupra acestei situații, având în vedere interesul tău superior. 

📌 Monogamie

Dacă ești deja căsătorit sau căsătorită, nu mai poți încheia o altă căsătorie. Poligamia este interzisă în România.  

📌 Căsătoria între rude

Este interzis să te căsătorești cu rude în linie dreaptă (părinți, bunici, descendenți, naturali sau adoptivi), precum şi cu cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv. Rudenia este în linie colaterală atunci când rezultă din faptul că mai multe persoane au un ascendent comun (de ex.: frații sunt rude în linie colaterală). Gradul de rudenie se stabileşte astfel:

 • în linie dreaptă, după numărul naşterilor: astfel, copiii şi părinţii sunt rude de gradul întâi, nepoţii şi bunicii sunt rude de gradul al doilea;

 • în linie colaterală, după numărul naşterilor, urcând de la una dintre rude până la ascendentul comun şi coborând de la acesta până la cealaltă rudă. Astfel:

  • fraţii sunt rude de gradul al doilea;

  • unchiul sau mătuşa şi nepotul, de gradul al treilea;

  • verii primari, de gradul al patrulea.

Ca excepție, pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea poate fi autorizată de instanţa de tutelă, pe baza unui aviz medical special dat în acest sens.

Este interzis să te căsătorești cu persoane care ți-au devenit rude ca rezultat al adopției. 

📌 Persoana pusă sub o măsură de ocrotire specială

Dacă beneficiezi de consiliere judiciară sau tutelă specială trebuie să îl informezi în scris, înainte de căsătorie, pe tutorele sub a cărui ocrotire te afli. Tutorele se poate opune căsătoriei, caz în care ofițerul de stare civilă sesizează instanța de tutelă, care va hotărî dacă opoziția este sau nu întemeiată.

Căsătoria între tine, ca persoană ocrotită, și tutorele tău este interzisă.

O persoană poate fi pusă sub o măsură de ocrotire specială, prin hotărârea unei instanțe judecătorești, dacă se apreciază că nu este capabilă personal să-şi protejeze interesele în condiţii normale.

📌 Căsătoria dintre persoanele de același sex

În România, este interzisă căsătoria dintre persoane de acelaşi sex, iar căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex încheiate în străinătate de cetăţeni români sau de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România. 

Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acelaşi sex încheiate în străinătate fie de cetăţeni români sau de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România.

Potrivit Curții Constiuționale, aceste interdicții sunt constituţionale în măsura în care permit acordarea dreptului de şedere pe teritoriul statului român, în condiţiile stipulate de dreptul european, soţilor - cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi/sau cetăţeni ai statelor terţe - din căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex, încheiate sau contractate într-un stat membru al Uniunii Europene.


Procedură și acte necesare

Sunt cetățean român

Partenerul / partenera este cetățean român

Ne căsătorim în România

PASUL 1 - Declarația de căsătorie

Înainte de oficierea căsătoriei, va trebui să dați o declaraţie de căsătorie la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre voi. Ca excepție, căsătoria se poate încheia și la o altă primărie decât cea de domiciliu sau de reședință, cu aprobarea primarului localității unde urmează să se încheie căsătoria. 

În declaraţia de căsătorie, veți arăta că respectați toate condițiile legale pentru a vă căsători, veți menţiona numele de familie pe care îl veți purta în timpul căsătoriei, precum şi regimul matrimonial ales. 

În ce privește numele, aveți posibilitatea: 

 • să păstrați fiecare numele pe care l-ați avut înainte de căsătorie;  

 • să luați amândoi numele unuia dintre soţi;  

 • să purtați numele voastre reunite.

În ceea ce privește regimul matrimonial, comunitatea legală se aplică automat în cazul în care nu alegeți un alt regim. Comunitatea legală presupune că toate bunurile dobândite în timpul căsătoriei de către oricare dintre soți sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune ale voastre. În situaţia în care decideți să alegeți un alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale, veți prezenta o copie a convenţiei matrimoniale, autentificată de către notarul public. Convenţia matrimonială poate fi încheiată înainte de căsătorie sau în timpul căsătoriei, caz în care produce efecte de la data încheierii ei. 

După cel puţin un an de la data căsătoriei, puteți ori de câte ori doriți, să înlocuiți regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial ori să îl modificați, cu respectarea acelorași condiţii ca la încheierea convenției matrimoniale. 

PASUL 2 - Oficierea căsătoriei

Căsătoria va fi oficiată începând cu a 11-a zi de la depunerea declarației de căsătorie, dar nu mai târziu de a 30-a zi.

Căsătoria va fi oficiată, de regulă, la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP) al primăriei localității unde îşi are domiciliul ori reşedinţa unul dintre voi sau, după caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primarul localității respective.

Prin excepție, se poate încheia și în afara sediului, în locuri precum grădinile publice, parcuri, muzee, plaje şi alte locuri în aer liber, la cererea voastră, cu aprobarea primarului.

Căsătoria se mai poate oficia și la sediul primăriei unei alte localități decât cea în care aveți domiciliul sau reședința, cu aprobarea primarului localității unde se încheie căsătoria. La oficierea căsătoriei trebuie să fie prezenți și doi martori.

Pe lângă declarația de căsătorie, va trebui să prezentați următoarele documente în original:

 • Actele voastre de identitate: carte de identitate, buletin sau carte de identitate provizorie. Cetățeanul român care are domiciliul în străinătate poate prezenta și pașaportul.

 • Actele de identitate ale celor doi martori (carte de identitate sau paşaport), în original, aflate în termen de valabilitate;

 • Certificatele voastre de naştere;

 • Certificatul medical privind starea sănătăţii (numit certificat medical prenupțial) eliberat de către un medic, pe baza rezultatelor unor analize de sânge (pentru depistarea infecției cu HIV sau sifilis) și a unei radiografii pulmonare (pentru depistarea tuberculozei). Certificatul trebuie să conţină menţiunea că vă puteți căsători și este valabil 14 zile calendaristice de la data emiterii;

 • Dacă unul dintre voi a mai fost căsătorit(ă), certificatul de divorț / certificatul de deces al fostului soț sau alt document similar prin care se atestă finalizarea căsătoriei.


Dacă vrei să ne sprijini să continuăm, trimite un sms cu textul PUTEM la 8864 și donezi 4 Euro lunar către Code for Romania.

Ne căsătorim în străinătate

Condiții generale

Vă puteți căsători la sediul misiunii diplomatice a României (ambasadă sau oficiu consular)  acreditată să exercite funcţii consulare în statul în care îşi are domiciliul ori reşedinţa cel puțin unul dintre voi.

Căsătoria poate fi oficiată la misiunea diplomatică numai dacă ați împlinit vârsta de 18 ani şi dacă niciunul dintre voi nu deţine şi cetăţenia statului în care misiunea diplomatică este acreditată.

Ambasadele și consulatele României în străinătate pot oficia căsătoria dintre doi cetățeni români dacă legislația statului respectiv nu interzice acest lucru. Sunt țări care nu recunosc căsătoriile încheiate la ambasadele sau consulatele străine și care interzic astfel de formalități.

Căsătoria oficiată la o ambasadă sau un consulat român trebuie să respecte condițiile prevăzute de legea română, dacă legea statului respectiv nu prevede altfel.

Ambasadele și consulatele României sunt în măsură să ofere informații suplimentare, în funcție de practica locală. Poți găsi lista completă a misiunilor diplomatice ale României aici.

În ce privește numele, aveți posibilitatea: 

 • să păstrați fiecare numele pe care l-ați avut înainte de căsătorie;  

 • să luați amândoi numele unuia dintre soţi;  

 • să purtați numele voastre reunite.

În ceea ce privește regimul matrimonial, comunitatea legală se aplică automat în cazul în care nu alegeți un alt regim. Comunitatea legală presupune că toate bunurile dobândite în timpul căsătoriei de către oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune ale voastre.

În situaţia în care decideți să alegeți un alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale, veți prezenta o copie a convenţiei matrimoniale, autentificată de către notarul public. Convenţia matrimonială poate fi încheiată înainte de căsătorie sau în timpul căsătoriei, caz în care produce efecte de la data încheierii ei.

După cel puţin un an de la oficierea căsătoriei, puteți, ori de câte ori doriți, să înlocuiți  regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial ori să îl modificați, cu respectarea acelorași condiţii ca la încheierea convenției matrimoniale.

Documente necesare:

 • declaraţia de căsătorie (se eliberează la consulat);

 • dovada domiciliului sau a reşedinţei în străinătate (a cel puțin unuia dintre voi);

 • actele voastre de identitate (carte de identitate sau paşaport), în original, aflate în termen de valabilitate atât la data depunerii declaraţiei, cât şi la data oficierii căsătoriei;

 • actele de identitate ale celor doi martori (carte de identitate sau paşaport), în original, aflate în termen de valabilitate;

 • certificatele voastre de naştere, în original;

 • certificatele medicale privind starea sănătăţii (certificate prenupţiale). Certificatele medicale prenupțiale eliberate în străinătate trebuie să fie traduse in limba română și legalizate;

 • declarație pe proprie răspundere prin care dovediți că nu ați înregistrat deja căsătoria la altă ambasadă, alt consulat sau altă autoritate română; 

 • dacă unul dintre voi a mai fost căsătorit(ă), certificatul de divorț / certificatul de deces al fostului soț sau alt document similar prin care se atestă finalizarea căsătoriei;

 • dacă este cazul, declaraţie autentificată cu privire la legea aplicabilă regimului matrimonial. În cazul în care alegeți ca regim matrimonial separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională, este obligatoriu să prezentați  în original, convenţia autentificată la un notar public din România. 

Oficierea căsătoriei se poate face numai după trecerea unui termen de 10 zile de la data înregistrării cererii la ambasada sau consulatul român.

După oficierea căsătoriei, ambasada sau consulatul român vă va elibera certificatul de căsătorie românesc, pe baza semnăturilor voastre și ale martorilor în registrele de stare civilă.

Documentele depuse în vederea căsătoriei, care sunt emise de autorități străine, vor trebui traduse în limba română și certificate de ambasada sau consulatul român. 

Poți afla mai multe informații despre procedura pe care trebuie să o urmezi, precum și să te programezi pentru înregistrarea căsătoriei aici


Dacă vrei să ne sprijini să continuăm, trimite un sms cu textul PUTEM la 8864 și donezi 4 Euro lunar către Code for Romania.

Partenerul / partenera este cetățean străin

Ne căsătorim în România

PAS 1 - Declarația de căsătorie

Înainte de încheierea căsătoriei, va trebui să dați o declaraţie de căsătorie la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre voi. Ca excepție, căsătoria se poate încheia și la o altă primărie decât cea de domiciliu sau de reședință, cu aprobarea primarului localității unde urmează să se încheie căsătoria.

În declaraţia de căsătorie, veți arăta că respectați toate condițiile legale pentru a vă căsători, veți menţiona numele de familie pe care îl veți purta în timpul căsătoriei, precum şi regimul matrimonial ales.
În ce privește numele, aveți posibilitatea:

 • să păstrați  fiecare numele pe care l-ați avut înainte de căsătorie, 

 • să luați amândoi numele unuia dintre soţi, 

 • să purtați numele voastre reunite.

În ceea ce privește regimul matrimonial, comunitatea legală se aplică automat în cazul în care nu alegeți un alt regim. Comunitatea legală presupune că toate bunurile dobândite în timpul căsătoriei de către oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune ale voastre.

În situaţia în care decideți să alegeți un alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale, veți prezenta o copie a convenţiei matrimoniale, autentificată de către notarul public. Convenţia matrimonială poate fi încheiată înainte de căsătorie sau în timpul căsătoriei, caz în care produce efecte de la data încheierii ei.

După cel puţin un an de la data căsătoriei, puteți, ori de câte ori doriți, să înlocuiți  regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial ori să îl modificați, cu respectarea acelorași condiţii ca la încheierea convenției matrimoniale. 

PASUL 2 - Oficierea căsătoriei
Căsătoria va fi oficiată începând cu a 11-a zi de la depunerea declarației de căsătorie, dar nu mai târziu de a 30-a zi.

Căsătoria va fi oficiată de regulă, la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP) al primăriei localității unde îşi are domiciliul ori reşedinţa unul dintre voi sau, după caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primarul localității respective.

Prin excepție, se poate oficia și în afara sediului, în locuri precum grădinile publice, parcuri, muzee, plaje şi alte locuri în aer liber, la cererea voastră, cu aprobarea primarului.

Căsătoria mai poate fi oficiată și la sediul primăriei unei alte localități decât cea în care aveți domiciliul sau reședința, cu aprobarea primarului localității unde se încheie căsătoria.

La oficierea căsătoriei trebuie să fie prezenți și doi martori. 

În cazul cetăţenilor străini care nu cunosc limba română, la oficierea căsătoriei este obligatorie prezenţa unui interpret autorizat.

Pe lângă declarație de căsătorie, sunt necesare următoarele documente în original:

Pentru cetățeanul român:

 • Actul de identitate: buletin, carte de identitate provizorie sau pașaport pentru cetățeanul român care este stabilit domiciliul în străinătate;

 • Certificatul de naştere;

 • Certificatul medical privind starea sănătăţii (numit certificat medical prenupțial) eliberat de către un medic, pe baza rezultatul unor analize de sânge (pentru depistarea infecției cu HIV sau sifilis) și a unei radiografii pulmonare (pentru depistarea tuberculozei). Certificatul trebuie să conțină mențiunea că vă puteți căsători și este valabil 14 zile calendaristice de la data emiterii;

 • Dacă a mai fost căsătorit(ă), certificatul de divorț / certificatul de deces al fostului soț sau alt document similar prin care se atestă finalizarea căsătoriei.

Pentru cetățeanul străin:

 • Act de identitate (pentru cetățenii Uniunii Europene) sau pașaport (pentru cetățenii altor state);

 • Certificat de naștere, tradus și legalizat la un birou notarial din România;

 • Dovada eliberată sau autentificată de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare acreditate în România din care să rezulte că cetăţeanul străin îndeplineşte condiţiile cerute de legea sa naţională şi că nu există o interdicție de a se căsători în România;

 • Un document care să ateste domiciliul din străinătate al cetăţeanului sau declaraţie pe propria răspundere dată la un birou notarial din România privind domiciliul din ţara de origine;

 • Certificatul medical privind starea sănătăţii (numit certificat medical prenupțial) eliberat de către un medic, pe baza rezultatul unor analize de sânge (pentru depistarea infecției cu HIV sau sifilis) și a unei radiografii pulmonare (pentru depistarea tuberculozei). Certificatul trebuie să conțină mențiunea că vă puteți căsători și este valabil 14 zile calendaristice de la data emiterii. 

 • Dacă a mai fost căsătorit(ă), certificatul de divorț / certificatul de deces al fostului soț sau alt document similar prin care se atestă finalizarea căsătoriei.

ATENȚIE! În funcție de statul în care au fost eliberate actele viitorului soț (cetățean străin), va trebui să mai respecți niște formalități: 

 1. Documentele eliberate de statele membre ale UE sunt scutite de apostilare sau orice altă formalitate de legalizare. 

 2. Dacă traducerea în limba română este efectuată de un traducător autorizat din unul din statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară, documentul nu mai trebuie să fie supralegalizat/apostilat. Statele cu care România a încheiat astfel de acorduri sunt: 

 • Albania

 • Austria 

 • Belgia - în practică, este posibil să fie solicitată apostilarea 

 • Bosnia și Herțegovina

 • Croația

 • Serbia

 • Slovenia

 • Macedonia de Nord

 • Muntenegru

 • Bulgaria - în practică, e posibil să fie solicitată apostilarea

 • Republica Cehă

 • Republica Slovacă

 • Republica Moldova

 • Republica Mongolia

 • Polonia

 • Federația Rusă

 • Ucraina

 • Ungaria

 • Cuba

 • Coreea de Nord

 • China - solicită supralegalizare, cu excepția provinciilor Macau și Hong Kong, unde este solicitată apostila

 • Franța 

 1. Extrasul multilingv de naştere eliberat în baza Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, este scutit de traducere şi legalizare (Formular A-CIEC).

 2. În cazul documentelor emise de către alte state, documentul va trebui să fie apostilat sau supralegalizat. 


Dacă vrei să ne sprijini să continuăm, trimite un sms cu textul PUTEM la 8864 și donezi 4 Euro lunar către Code for Romania.

Ne căsătorim în străinătate

Condiții generale

Vă puteți căsători la sediul misiunii diplomatice a României (ambasadă sau oficiu consular) acreditată să exercite funcţii consulare în statul în care îşi are domiciliul ori reşedinţa cel puțin unul dintre voi.

Căsătoria poate fi oficiată la misiunea diplomatică numai dacă ați împlinit vârsta de 18 ani şi dacă niciunul dintre voi nu deţine şi cetăţenia statului în care misiunea diplomatică este acreditată. De exemplu, un cetățean român și un cetățean francez nu se vor putea căsători la ambasada României în Franța, dar un cetățean român și un cetățean algerian se vor putea căsători la această ambasadă.

Ambasadele și consulatele României în străinătate pot oficia căsătoria doar dacă legislația statului respectiv nu interzice acest lucru. Sunt țări care nu recunosc căsătoriile încheiate la ambasadele sau consulatele străine și care interzic astfel de formalități.

Căsătoria oficiată la o ambasadă sau consulat român trebuie să respecte condițiile prevăzute de legea română, dacă legea statului respectiv nu prevede altfel.

La oficierea căsătoriei trebuie să fie prezenți și doi martori. 

Ambasadele și consulatele României sunt în măsură să ofere informații suplimentare, în funcție de practica locală. Poți găsi lista completă a misiunilor diplomatice ale României aici.

În ce privește numele, aveți posibilitatea: 

 • să păstrați fiecare numele pe care l-ați avut înainte de căsătorie,  

 • să luați amândoi numele unuia dintre soţi,  

 • să purtați numele voastre lor reunite.

În ceea ce privește regimul matrimonial, comunitatea legală se aplică automat în cazul în care nu alegeți un alt regim. Comunitatea legală presupune că toate bunurile dobândite în timpul căsătoriei de către oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune ale voastre.

În situaţia în care decideți să alegeți un alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale, veți prezenta o copie a convenţiei matrimoniale, autentificată de către notarul public. Convenţia matrimonială poate fi încheiată înainte de căsătorie sau în timpul căsătoriei, caz în care produce efecte de la data încheierii ei.

După cel puţin un an de la încheierea căsătoriei, puteți, ori de câte ori doriți, să înlocuiți  regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial ori să îl modificați, cu respectarea acelorași condiţii ca la încheierea convenției matrimoniale.

Documente necesare

 • declaraţia de căsătorie;

 • dovada domiciliului sau a reşedinţei cetăţeanului român în străinătate;

 • actele voastre de identitate (carte de identitate sau paşaport), în original, aflate în termen de valabilitate atât la data depunerii declaraţiei, cât şi la data oficierii căsătoriei;

 • actele de identitate ale celor doi martori (carte de identitate sau paşaport), în original, aflate în termen de valabilitate;

 • certificatul de naştere al cetăţeanului român, în original;

 • certificatul de naştere al cetăţeanului străin, în original, şi traducere legalizată în limba română;

 • certificatele medicale privind starea sănătăţii (denumite certificate medicale prenupţiale);

 • dacă viitorul soţ, cetăţean român, a avut o căsătorie anterioară care a fost desfăcută în România prin divorţ sau a încetat prin decesul celuilalt soţ/soţie, la declaraţia de căsătorie se vor prezenta şi documentele justificative în original (după caz, sentinţa de divorţ, certificatul de deces sau certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiune). Dacă cetăţeanul român a divorţat în străinătate sau căsătoria a încetat prin decesul celuilalt soţ/soţie în străinătate, în mod obligatoriu va trebui să prezinte certificatul de naştere sau de căsătorie cu această menţiune înscrisă de autorităţile competente din România;

 • dacă viitorul soţ, cetăţean străin, a avut o căsătorie anterioară care a fost desfăcută prin divorţ sau a încetat prin decesul celuilalt soţ/soţie, la declaraţia de căsătorie se vor anexa şi documentele justificative în original şi traducere legalizată (sentinţa de divorţ/certificat de deces);

 • declaraţie autentificată din partea voastră cu privire la legea aplicabilă regimului matrimonial. În cazul în care alegeți regimul matrimonial al separaţiei de bunuri sau al comunității convenţionale, este obligatorie prezentarea, în original, a convenţiei autentificată la un notar public din România; 

 • în cazul în care sunteți  cetăţean străin, aveți cetăţenia sau proveniți dintr-un stat a cărui legislaţie permite poligamia, veți da o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu sunteți căsătorit în acelaşi timp cu o altă persoană;

 • declaraţia autentificată din care să rezulte că soţul cetăţean străin nu cunoaşte niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei;

 • document eliberat de misiunea diplomatică sau oficiul consular a/al statului de cetăţenie al viitorului soţ, cetăţean străin, din care rezultă că acesta îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi că nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei la sediul misiunii diplomatice/oficiului consular a/al României.

Oficierea căsătoriei se poate face numai după trecerea unui termen de 10 zile de la data înregistrării cererii la ambasada sau consulatul român.

După oficierea căsătoriei, ambasada sau consulatul român vă va elibera certificatul de căsătorie românesc, pe baza semnăturilor voastre și a ale martorilor în registrele de stare civilă.

Documentele depuse în vederea oficierii căsătoriei, care sunt emise de autorități străine, vor trebui traduse în limba română și certificate de ambasada sau consulatul român. 

În cazul cetăţenilor străini care nu cunosc limba română, la oficierea căsătoriei este obligatorie prezenţa unui interpret autorizat.

ATENȚIE! În funcție de statul în care au fost eliberate actele viitorului soț (cetățean străin), va trebui să mai respecți niște formalități: 

 1. Documentele eliberate de statele membre ale UE sunt scutite de apostilare sau orice altă formalitate de legalizare. 

 2. Dacă traducerea în limba română este efectuată de un traducător autorizat din unul din statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară, documentul nu mai trebuie să fie supralegalizat/apostilat. Statele cu care România a încheiat astfel de acorduri sunt: 

 • Albania

 • Austria 

 • Belgia - în practică, este posibil să fie solicitată apostilarea 

 • Bosnia și Herțegovina

 • Croația

 • Serbia

 • Slovenia

 • Macedonia de Nord

 • Muntenegru

 • Bulgaria - în practică, e posibil să fie solicitată apostilarea

 • Republica Cehă

 • Republica Slovacă

 • Republica Moldova

 • Republica Mongolia

 • Polonia

 • Federația Rusă

 • Ucraina

 • Ungaria

 • Cuba

 • Coreea de Nord

 • China - solicită supralegalizare, cu excepția provinciilor Macau și Hong Kong, unde este solicitată apostila

 • Franța 

 1. Extrasul multilingv de naştere eliberat în baza Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, este scutit de traducere şi legalizare (Formular A-CIEC).

 2. În cazul documentelor emise de către alte state, documentul va trebui să fie apostilat sau supralegalizat. 


Dacă vrei să ne sprijini să continuăm, trimite un sms cu textul PUTEM la 8864 și donezi 4 Euro lunar către Code for Romania.

Sunt cetățean străin

Partenerul este cetățean român

Ne căsătorim în România

PAS 1 - Declarația de căsătorie

Înainte de oficierea căsătoriei, trebuie să faceți  o declaraţie de căsătorie la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre voi. Prin excepție, căsătoria poate fi oficiată și la o altă primărie decât cea de domiciliu sau de reședință, cu aprobarea primarului localității unde urmează să fie oficiată. 

În declaraţia de căsătorie, veți arăta că nu există niciun impediment legal la căsătorie şi veți menţiona numele de familie pe care îl veți  în timpul căsătoriei, precum şi regimul matrimonial ales. 

În ce privește numele, aveți posibilitatea: 

 • să păstrați fiecare numele pe care l-ați avut înainte de căsătorie,  

 • să luați amândoi numele unuia dintre soţi,  

 • să purtați numele voastre lor reunite.

În ceea ce privește regimul matrimonial, comunitatea legală se aplică automat în cazul în care nu alegeți un alt regim. Comunitatea legală presupune că toate bunurile dobândite în timpul căsătoriei de către oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune ale voastre.

În situaţia în care decideți să alegeți un alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale, veți prezenta o copie a convenţiei matrimoniale, autentificată de către notarul public. Convenţia matrimonială poate fi încheiată înainte de căsătorie sau în timpul căsătoriei, caz în care produce efecte de la data încheierii ei.

După cel puţin un an de la data căsătoriei, puteți, ori de câte ori doriți, să înlocuiți  regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial ori să îl modificați, cu respectarea acelorași condiţii ca la încheierea convenției matrimoniale. 

PAS 2 - Oficierea căsătoriei

Căsătoria va fi oficiată începând cu a 11-a zi de la depunerea declarației de căsătorie, dar nu mai târziu de a 30-a zi.

Căsătoria este oficiată de regulă, la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP) al primăriei în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa unul dintre voi  sau, după caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primarul localității respective.

Prin excepție, poate fi oficiată și în afara sediului, în locuri precum grădinile publice, parcuri, muzee, plaje şi alte locuri în aer liber, la cererea viitorilor soţi, cu aprobarea primarului.

Căsătoria se mai poate oficia și la sediul unui alt serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la o altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială aveți domiciliul sau reşedinţa unul dintre voi , cu aprobarea primarului localității unde se încheie căsătoria.

În cazul cetăţenilor străini care nu cunosc limba română, la oficierea căsătoriei este obligatorie prezenţa unui interpret autorizat.

Pe lângă declarație de căsătorie, sunt necesare următoarele documente în original:

Pentru cetățeanul român:

 • Actul de identitate: buletin, carte de identitate provizorie sau pașaport pentru cetățeanul român care are domiciliul în străinătate;

 • Certificatul de naştere;

 • Certificatul medical privind starea sănătăţii (numit certificat medical prenupțial) eliberat de către un medic, pe baza rezultatul unor analize de sânge (pentru depistarea infecției cu HIV sau sifilis) și a unei radiografii pulmonare (pentru depistarea tuberculozei). Certificatul trebuie să conțină mențiunea că vă puteți căsători și este valabil 14 zile calendaristice de la data emiterii; 

 • Dacă a mai fost căsătorit(ă), certificatul de divorț / certificatul de deces al fostului soț sau alt document similar prin care se atestă finalizarea căsătoriei.

Pentru cetățeanul străin:

 • Act de identitate (pentru cetățenii Uniunii Europene) sau pașaport (pentru cetățenii altor state);

 • Certificat de naștere, tradus și legalizat la un birou notarial din România;

 • Dovada eliberată / autentificată de misiunile diplomatice / oficiile consulare acreditate în România din care să rezulte că cetăţeanul străin îndeplineşte condiţiile cerute de legea sa naţională şi nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România;

 • Un document care să ateste domiciliul din străinătate al cetăţeanului sau declaraţie pe propria răspundere dată la un birou notarial din România privind domiciliul din ţara de origine;

 • Certificatul medical privind starea sănătăţii (numit certificat medical prenupțial) eliberat de către un medic, pe baza rezultatul unor analize de sânge (pentru depistarea infecției cu HIV sau sifilis) și a unei radiografii pulmonare (pentru depistarea tuberculozei). Certificatul trebuie să conțină mențiunea că vă puteți căsători și este valabil 14 zile calendaristice de la data emiterii; 

 • Dacă a mai fost căsătorit(ă), certificatul de divorț / certificatul de deces al fostului soț sau alt document similar prin care se atestă finalizarea căsătoriei.


ATENȚIE! În funcție de statul în care au fost eliberate actele viitorului soț, va trebui să mai respecți niște formalități: 

 1. Documentele eliberate de statele membre ale UE sunt scutite de apostilare sau orice altă formalitate de legalizare. 

 2. Dacă traducerea în limba română este efectuată de un traducător autorizat din unul din statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară, documentul nu mai trebuie să fie supralegalizat/apostilat. Statele cu care România a încheiat astfel de acorduri sunt: 

 • Albania

 • Austria 

 • Belgia - în practică, este posibil să fie solicitată apostilarea 

 • Bosnia și Herțegovina

 • Croația

 • Serbia

 • Slovenia

 • Macedonia de Nord

 • Muntenegru

 • Bulgaria - în practică, e posibil să fie solicitată apostilarea

 • Republica Cehă

 • Republica Slovacă

 • Republica Moldova

 • Republica Mongolia

 • Polonia

 • Federația Rusă

 • Ucraina

 • Ungaria

 • Cuba

 • Coreea de Nord

 • China - solicită supralegalizare, cu excepția provinciilor Macau și Hong Kong, unde este solicitată apostila

 • Franța 

 1. Extrasul multilingv de naştere eliberat în baza Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, este scutit de traducere şi legalizare (Formular A-CIEC).

 2. În cazul documentelor emise de către alte state, documentul va trebui să fie apostilat sau supralegalizat. 

Ne căsătorim în străinătate

Condiții generale

Vă puteți căsători la sediul misiunii diplomatice a României (ambasadă sau oficiu consular)  acreditată să exercite funcţii consulare în statul în care îşi are domiciliul ori reşedinţa cel puțin unul dintre voi.

Căsătoria poate fi oficiată la misiunea diplomatică numai dacă ați împlinit vârsta de 18 ani şi dacă niciunul dintre voi nu deţine şi cetăţenia statului în care misiunea diplomatică este acreditată. De exemplu, un cetățean român și un cetățean francez nu se vor putea căsători la ambasada României în Franța, dar un cetățean român și un cetățean algerian se vor putea căsători la această ambasadă.

Ambasadele și consulatele României în străinătate pot oficia căsătoria doar dacă legislația statului respectiv nu interzice acest lucru. Sunt țări care nu recunosc căsătoriile încheiate la ambasadele sau consulatele străine și care interzic astfel de formalități.

Căsătoria oficiată la o ambasadă sau consulat român trebuie să respecte condițiile prevăzute de legea română, dacă legea statului respectiv nu prevede altfel.

La oficierea căsătoriei trebuie să fie prezenți și doi martori. 

Ambasadele și consulatele României sunt în măsură să ofere informații suplimentare, în funcție de practica locală.  Poți găsi lista completă a misiunilor diplomatice ale României aici.

În ce privește numele, aveți posibilitatea: 

 • să păstrați fiecare numele pe care l-ați avut înainte de căsătorie,  

 • să luați amândoi numele unuia dintre soţi,  

 • să purtați numele voastre lor reunite.

În ceea ce privește regimul matrimonial, comunitatea legală se aplică automat în cazul în care nu alegeți un alt regim. Comunitatea legală presupune că toate bunurile dobândite în timpul căsătoriei de către oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune ale voastre.

În situaţia în care decideți să alegeți un alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale, veți prezenta o copie a convenţiei matrimoniale, autentificată de către notarul public. Convenţia matrimonială poate fi încheiată înainte de căsătorie sau în timpul căsătoriei, caz în care produce efecte de la data încheierii ei.

După cel puţin un an de la data căsătoriei, puteți, ori de câte ori doriți, să înlocuiți regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial ori să îl modificați, cu respectarea acelorași condiţii ca la încheierea convenției matrimoniale.

Documente necesare

 • declaraţia de căsătorie;

 • dovada domiciliului sau a reşedinţei cetăţeanului român în străinătate;

 • actele voastre de identitate (carte de identitate sau paşaport), în original, aflate în termen de valabilitate atât la data depunerii declaraţiei, cât şi la data oficierii căsătoriei;

 • actele de identitate ale celor doi martori (carte de identitate sau paşaport), în original, aflate în termen de valabilitate;

 • certificatul de naştere al cetăţeanului român, în original;

 • certificatul de naştere al cetăţeanului străin, în original, şi traducere legalizată în limba română;

 • certificatele medicale privind starea sănătăţii (denumite certificate prenupţiale);

 • dacă viitorul soţ, cetăţean român, a avut o căsătorie anterioară care a fost desfăcută în România prin divorţ sau a încetat prin decesul celuilalt soţ/soţie, la declaraţia de căsătorie se vor prezenta şi documentele justificative în original (după caz, sentinţa de divorţ, certificatul de deces sau certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiune). Dacă cetăţeanul român a divorţat în străinătate sau căsătoria a încetat prin decesul celuilalt soţ/soţie în străinătate, în mod obligatoriu va trebui să prezinte certificatul de naştere sau de căsătorie cu această menţiune înscrisă de autorităţile competente din România;

 • dacă viitorul soţ, cetăţean străin, a avut o căsătorie anterioară care a fost desfăcută prin divorţ sau a încetat prin decesul celuilalt soţ/soţie, la declaraţia de căsătorie se vor anexa şi documentele justificative în original şi traducere legalizată (sentinţa de divorţ/certificat de deces);

 • declaraţie autentificată din partea voastră  cu privire la legea aplicabilă regimului matrimonial. În cazul în care alegeți regimul matrimonial al separaţiei de bunuri sau al comunității convenţionale, este obligatorie prezentarea, în original, a convenţiei autentificată la un notar public din România;

 • în cazul în care sunteți  cetăţean străin, aveți cetăţenia sau proveniți dintr-un stat a cărui legislaţie permite poligamia, veți da o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu sunteți  căsătorit în acelaşi timp cu o altă persoană;

 • declaraţia autentificată din care să rezulte că soţul cetăţean străin nu cunoaşte niciun motiv de natură legală care să împiedice oficierea căsătoriei;

 • document eliberat de misiunea diplomatică sau oficiul consular a/al statului de cetăţenie al viitorului soţ, cetăţean străin, din care rezultă că acesta îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi că nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei la sediul misiunii diplomatice/oficiului consular a/al României.

Oficierea căsătoriei se poate face numai după trecerea unui termen de 10 zile de la data înregistrării cererii la ambasada sau consulatul român.

După oficierea căsătoriei, ambasada sau consulatul român vă va elibera certificatul de căsătorie românesc, pe baza semnăturilor voastre și ale martorilor în registrele de stare civilă.

Documentele depuse în vederea oficierii căsătoriei, care sunt emise de autorități străine, vor trebui traduse în limba română și certificate de ambasada sau consulatul român. 

În cazul cetăţenilor străini care nu cunosc limba română, la oficierea căsătoriei este obligatorie prezenţa unui interpret autorizat.

ATENȚIE! În funcție de statul în care au fost eliberate actele viitorului soț (cetățean străin), va trebui să mai respecți niște formalități: 

 1. Documentele eliberate de statele membre ale UE sunt scutite de apostilare sau orice altă formalitate de legalizare. 

 2. Dacă traducerea în limba română este efectuată de un traducător autorizat din unul din statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară, documentul nu mai trebuie să fie supralegalizat/apostilat. Statele cu care România a încheiat astfel de acorduri sunt: 

 • Albania

 • Austria 

 • Belgia - în practică, este posibil să fie solicitată apostilarea 

 • Bosnia și Herțegovina

 • Croația

 • Serbia

 • Slovenia

 • Macedonia de Nord

 • Muntenegru

 • Bulgaria - în practică, e posibil să fie solicitată apostilarea

 • Republica Cehă

 • Republica Slovacă

 • Republica Moldova

 • Republica Mongolia

 • Polonia

 • Federația Rusă

 • Ucraina

 • Ungaria

 • Cuba

 • Coreea de Nord

 • China - solicită supralegalizare, cu excepția provinciilor Macau și Hong Kong, unde este solicitată apostila

 • Franța 

 1. Extrasul multilingv de naştere eliberat în baza Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, este scutit de traducere şi legalizare (Formular A-CIEC).

 2. În cazul documentelor emise de către alte state, documentul va trebui să fie apostilat sau supralegalizat. 

Poți afla mai multe informații despre procedura pe care trebuie să o urmezi, precum și să te programezi pentru înregistrarea căsătoriei aici

Partenerul este cetățean străin

📌 PASUL 1 - Declarația de căsătorie

Înainte de oficierea căsătoriei, va trebui să dați o declaraţie de căsătorie la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre voi. Ca excepție, căsătoria poate fi oficiată și la o altă primărie decât cea de domiciliu sau de reședință, cu aprobarea primarului localității unde urmează să se încheie căsătoria

În declaraţia de căsătorie, veți arăta că respectați toate condițiile legale pentru a vă căsători, veți menţiona numele de familie pe care îl veți purta în timpul căsătoriei, precum şi regimul matrimonial ales. 

În ce privește numele, aveți posibilitatea: 

 • să păstrați fiecare numele pe care l-ați avut înainte de căsătorie,  

 • să luați amândoi numele unuia dintre soţi,  

 • să purtați numele voastre reunite.

În ceea ce privește regimul matrimonial, comunitatea legală se aplică automat în cazul în care nu alegeți un alt regim. Comunitatea legală presupune că toate bunurile dobândite în timpul căsătoriei de către oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune ale voastre.

În situaţia în care decideți să alegeți un alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale, veți prezenta o copie a convenţiei matrimoniale, autentificată de către notarul public. Convenţia matrimonială poate fi încheiată înainte de căsătorie sau în timpul căsătoriei, caz în care produce efecte de la data încheierii ei.

După cel puţin un an de la data căsătoriei, puteți, ori de câte ori doriți, să înlocuiți  regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial ori să îl modificați, cu respectarea acelorași condiţii ca la încheierea convenției matrimoniale. 

📌 PASUL 2 - Oficierea căsătoriei

Căsătoria va fi oficiată începând cu a 11-a zi de la depunerea declarației de căsătorie, dar nu mai târziu de a 30-a zi.

Căsătoria va fi oficiată, de regulă, la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP) al primăriei localității unde îşi are domiciliul ori reşedinţa unul dintre voi sau, după caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primarul localității respective.

Prin excepție, se poate oficia și în afara sediului, în locuri precum grădinile publice, parcuri, muzee, plaje şi alte locuri în aer liber, la cererea voastră, cu aprobarea primarului.

Căsătoria mai poate fi oficiată și la sediul primăriei unei alte localități decât cea în care aveți domiciliul sau reședința, cu aprobarea primarului localității unde se încheie căsătoria.

La oficierea căsătoriei trebuie să fie prezenți și doi martori. 

🗂 În cazul cetăţenilor străini care nu cunosc limba română, la oficierea căsătoriei este obligatorie prezenţa unui interpret autorizat.

Pe lângă declarație de căsătorie, sunt necesare următoarele documente în original:

 • Act de identitate (pentru cetățenii Uniunii Europene) sau pașaport (pentru cetățenii altor state);

 • Certificat de naștere, tradus și legalizat la un birou notarial din România;

 • Dovada eliberată sau autentificată de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare acreditate în România din care să rezulte că cetăţeanul străin îndeplineşte condiţiile cerute de legea sa naţională şi că nu există o interdicție de a se căsători în România;

 • Un document care să ateste domiciliul din străinătate al cetăţeanului sau declaraţie pe propria răspundere dată la un birou notarial din România privind domiciliul din ţara de origine;

 • Certificatul medical privind starea sănătăţii (numit certificat medical prenupțial) eliberat de către un medic, pe baza rezultatul unor analize de sânge (pentru depistarea infecției cu HIV sau sifilis) și a unei radiografii pulmonare (pentru depistarea tuberculozei). Certificatul trebuie să conțină mențiunea că vă puteți căsători și este valabil 14 zile calendaristice de la data emiterii. 

 • dacă a mai fost căsătorit(ă), certificatul de divorț / certificatul de deces al fostului soț sau alt document similar prin care se atestă finalizarea căsătoriei.

⚠️ ATENȚIE!

În funcție de statul în care au fost eliberate actele viitorului soț (cetățean străin), va trebui să mai respecți niște formalități: 

 1. Documentele eliberate de statele membre ale UE sunt scutite de apostilare sau orice altă formalitate de legalizare. 

 2. Dacă traducerea în limba română este efectuată de un traducător autorizat din unul din statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară, documentul nu mai trebuie să fie supralegalizat/apostilat. Statele cu care România a încheiat astfel de acorduri sunt: 

  Albania

  Muntenegru

  Ucraina

  Austria

  Bulgaria - în practică, e posibil să fie solicitată apostilarea

  Ungaria

  Belgia - în practică, este posibil să fie solicitată apostilarea

  Republica Cehă

  Cuba

  Bosnia și Herțegovina

  Republica Slovacă

  Coreea de Nord

  Croația

  Republica Moldova

  China - solicită supralegalizare, cu excepția provinciilor Macau și Hong Kong, unde este solicitată apostila

  Serbia

  Republica Mongolia

  Franța

  Slovenia

  Polonia

  Macedonia de Nord

  Federația Rusă

 1. Extrasul multilingv de naştere eliberat în baza Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, este scutit de traducere şi legalizare (Formular A-CIEC).

 2. În cazul documentelor emise de către alte state, documentul va trebui să fie apostilat sau supralegalizat. 

Regimul matrimonial

📌 Comunitatea legală

Comunitatea legală presupune că toate bunurile dobândite în timpul căsătoriei de către oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunurile voastre comune. De exemplu, sunt considerate bunuri comune salariile câștigate de către voi, ca soți, veniturile din proprietate intelectuală, imobilele sau mașinile achiziționate în timpul căsătoriei.

Prin excepție, există și bunuri care, deși sunt dobândite în timpul căsătoriei, nu sunt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiecăruia dintre voi, cum ar fi: 

 • bunurile dobândite prin moștenire sau donație;

 • bunurile de uz personal; 

 • bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soți.

Ca soț și soție, administrați, folosiți împreună și dispuneți (spre ex.: puteți vinde) de bunurile comune. 

Comunitatea legală se aplică automat în cazul în care nu alegeți un alt regim matrimonial. 

📌 Comunitatea Convențională

Comunitatea convențională presupune faptul că puteți alege care bunuri și datorii vor fi considerate comune, indiferent dacă sunt obținute înainte sau după data căsătoriei. De exemplu, puteți decide ca un imobil, care era proprietatea unuia dintre voi, să devină proprietate comună după data căsătoriei, sau că anumite datorii sau venituri să rămână separate. 

Regimul comunității convenționale trebuie autentificat de către un notar public.

📌 Separația de bunuri

Separația de bunuri presupune  faptul că fiecare dintre voi își păstrează bunurile pe care le-a deţinut înainte de căsătorie şi va deveni proprietar exclusiv al bunurilor pe care le dobândeşte în mod individual în timpul căsătoriei.

Regimul separației bunurilor trebuie autentificat de către un notar public. 

După cel puţin un an de la data căsătoriei, puteți, ori de câte ori doriți, să înlocuiți  regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial ori să îl modificați, cu respectarea acelorași condiţii ca la încheierea convenției matrimoniale.


Drepturile și obligațiile soților

Relația de cuplu

Voi hotărâți de comun acord în tot ceea ce priveşte căsătoria.

Sunteți obligați să purtați în timpul căsătoriei numele declarat. Dacă ați convenit să purtați în timpul căsătoriei un nume comun și l-ați declarat atunci când v-ați căsătorit, niciunul dintre voi nu va putea cere schimbarea acestui nume, pe cale administrativă, fără acordul celuilalt soț.

Vă datorați reciproc respect, fidelitate şi sprijin moral.

Sunteți obligați să vă acordați sprijin material reciproc și să contribuiți, în raport cu resursele proprii, la cheltuielile căsătoriei, în afară de cazul în care ați convenit altfel prin convenție matrimonială. Munca oricăruia dintre voi în gospodărie sau pentru creșterea copiilor reprezintă și ea o contribuție la cheltuielile căsătoriei. 

Niciunul dintre voi nu are dreptul să-i controleze sau cenzureze celuilalt corespondența (inclusiv electronică), relațiile sociale sau alegerea profesiei. 

📌 ATENȚIE!

Dacă soțul sau soția te bruschează, te lovește, te insultă sau este abuziv cu tine în alte moduri, beneficiezi de protecție împotriva violenței domestice! Află mai multe despre violența domestică, formele ei și instrumentele care te pot proteja de aici


Locuire

 • Aveți datoria  de a locui împreună. Pentru motive întemeiate, puteți hotărî să locuiți separat. De exemplu, puteți decide că este mai avantajos ca unul dintre voi să lucreze în străinătate sau în altă localitate. 

 • Niciunul dintre voi nu poate vinde locuința familiei, chiar dacă este proprietar exclusiv al acesteia, fără acordul scris al celuilalt soț. 

 • În caz de deces al unuia dintre soți, legea protejează soțul supraviețuitor, permițându-i să locuiască cu titlu gratuit în imobilul pe care îl împărțea cu defunctul, dacă nu are alte proprietăți unde se poate muta. Dreptul de locuire se stinge la partaj, dar nu mai devreme de un an de la data deschiderii moştenirii.

 • Dacă locuiți împreună în baza unui contract de chirie, ambii sunteți considerați chiriași, chiar dacă contractul este încheiat de către proprietar cu doar unul dintre voi. 

 • În caz de deces al soțului pe numele căruia a fost încheiat contractul de chirie, contractul se continuă automat cu soțul supraviețuitor ca titular, în afară de cazul în care acesta renunță la el. 


Bunuri și datorii comune

📌 Bunurile și datoriile comune

Ca soț și soție veți administra, veți folosi și veți dispune la comun de bunurile comune (de ex.: le veți putea vinde).

De regulă, bunurile dobândite în timpul căsătoriei de oricare dintre voi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune ale soţilor. De exemplu, sunt considerate bunuri comune salariile câștigate de către voi, veniturile din proprietate intelectuală, imobilele sau mașinile achiziționate în timpul căsătoriei.

Prin excepție, există și bunuri care, deși sunt dobândite în timpul căsătoriei, nu sunt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiecărui dintre voi, cum ar fi: 

 • bunurile dobândite prin moștenire sau donație;

 • bunurile de uz personal; 

 • bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soți.

Niciunul dintre voi nu poate înstrăina și nici nu poate greva un imobil ce face parte din bunurile comune, dacă nu aveți acordul scris al celuilalt soț. Prin grevare, înțelegem o limitare a drepturilor pe care le aveți asupra acelui imobil. De exemplu, un apartament poate să fie grevat printr-o ipotecă (este pus ca garanție pentru un împrumut la bancă) sau printr-un contract de închiriere (ceea ce limitează posibilitatea ca voi să îl folosiți). 

Amândoi răspundeți cu bunurile comune pentru:

 • cheltuielile făcute cu administrarea oricăruia dintre bunurile voastre comune;

 • obligațiile pe care le-ați contractat împreună;

 • obligațiile contractate de fiecare dintre voi pentru împlinirea nevoilor obișnuite ale căsniciei.


Susține proiectul

Aceasta este una dintre zecile de soluții din Infrastructura Binelui construită de Code for Romania. Ajută-ne să le ținem în viață și să le creștem.

Trimite un SMS cu textul “PUTEM” la 8864 și donează 4 euro către Code for Romania.

Trimite SMS

Acest site folosește cookie-uri

Pentru a-ți oferi o experiență bună de navigare, utilizăm fișiere de tip cookie. Dacă nu ești de acord cu utilizarea cookie-urilor, poți să îți retragi consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor prin modificarea setărilor din browser-ul tău.

Mai multe informații