Sari la conținut

Aceasta este una dintre zecile de soluții din Infrastructura Binelui construită de Code for Romania. Ajută-ne să le ținem în viață și să le creștem.

Trimite un SMS cu textul “PUTEM” la 8864 și donează lunar 4 euro către Code for Romania.

Educație

În cadrul sistemului educațional, elevii și părinții lor se confruntă cu numeroase provocări. Pentru elevi, presiunea academică, dificultățile în menținerea unui echilibru între școală și activități extrașcolare, precum și adaptarea la diferite stiluri de predare pot reprezenta provocări semnificative.

Suntem aici cu informațiile juridice esențiale care să te ajute să navighezi sistemul educațional, fie că este vorba despre tine sau despre copilul tău. În continuare, vei afla mai multe despre înscrierea în sistemul educațional de stat, dar și despre drepturile pe care le au elevii. 


Despre ce vrei să afli mai multe?

Înscrierea în sistemul educațional

Învățământ antepreșcolar - creșă (0-3 ani)

Copilul este cetățean român

📌 ATENȚIE!

Ca să îți poți înscrie copilul la o creșă publică (de stat), e nevoie ca ambii părinți să fie angajați sau să desfășoare activități educaționale (de exemplu, să fie înscriși la cursuri de zi la universitate).

📌 Am dreptul să îmi înscriu copilul la creșă oriunde sau sunt condiționat de reședință?

Nu există o condiționare a înscrierii de reședință, însă se acordă prioritate copiilor cu domiciliul (adresa principală) aflat în raza creșei respective.

Dacă rămân locuri libere la creșa respectivă, pot fi înscriși și alți copii, în baza cererilor.

Criteriile generale de departajare care se aplică sunt următoarele: 

 • copilul are vârsta de 2 ani împliniți până la sfârșitul anului calendaristic în curs; 

 • domiciliul sau locul de muncă al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea de înscriere; 

 • ambii părinți ai copilului sau reprezentantul legal lucrează sau prezintă adeverință de întoarcere la serviciu, în termen de 30 de zile de la începutul anului școlar. Situațiile în care părintele/reprezentantul legal face dovada existenței unei activități de tip PFA/S.R.L. se asimilează cu cea a părinților/ reprezentanților legali care lucrează; 

 • părintele  sau reprezentantul legal al copilului nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului; cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi; 

 • copilul beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului; 

 • copilul este în grija unui singur părinte (familie monoparentală); 

 • cel puțin unul dintre părinți sau reprezentantul legal al copilului se încadrează în una dintre situațiile următoare: 

  • pensionat în conformitate cu prevederile legale; 

  • cu certificat de handicap; 

  • șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la agenția pentru ocuparea forței de muncă;

 • părintele sau reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la nivelul clasei a IV-a a învățământului primar) și/sau un alt copil înmatriculat în unitatea de învățământ respectivă în anul școlar pentru care se face înscrierea.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică după aplicarea criteriilor generale. 


📌 Cum îmi înscriu copilul la creșă? 

Înscrierea la creșă se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere, însoțită de documente justificative. 

Cererea-tip de înscriere se poate transmite prin e-mail, prin poștă, cu confirmare de primire, sau se poate depune la sediul unității de învățământ la care părintele sau reprezentantul legal dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii copiilor în unități de învățământ antepreșcolar.

Părintele sau reprezentantul legal are posibilitatea înregistrării a trei opțiuni de creșă în cererea-tip de înscriere.


📌 Ce se întâmplă cu cererea-tip transmisă pe e-mail/poștă?

În situația transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere cu privire la corectitudinea informațiilor completate în cerere Anexa3_Declaratie.pdf (edu.ro). 

Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la creșa la care părintele solicită înscrierea și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise/depuse de către acesta.


📌 De ce documente am nevoie?

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele acte: 

 • cerere-tip, pe care o poți obține de la creșă;

 • certificatul de naștere al copilului;

 • actele de identitate ale părinților sau ale reprezentanților legali;

 • dacă copilul este adoptat, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;

 • dacă părinții sunt divorțați, dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului;

 • adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar; 

 • alte documente doveditoare, după caz. 

La începutul anului școlar, vor mai fi necesare următoarele documente:

 • adeverință de la medicul de familie în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic;

 • avizul epidemiologic sau dovada de vaccinare întocmite conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

Copilul este cetățean ucrainean

Copiii din Ucraina, indiferent de statutul lor, au dreptul să fie înscriși la creșă în România. 

📌 ATENȚIE!

Ca să îți poți înscrie copilul la o creșă publică (de stat), e nevoie ca ambii părinți să fie angajați sau să desfășoare activități educaționale.

📌 Am dreptul să îmi înscriu copilul la creșă oriunde sau sunt condiționat de reședință?

Nu există o condiționare a înscrierii de reședință, însă se acordă prioritate copiilor cu domiciliul (adresa principală) din raza creșei respective. Dacă rămân locuri libere la creșa respectivă, pot fi înscriși și alți copii, în baza cererilor. 

Criteriile generale de departajare care se aplică sunt următoarele: 

 • copilul are vârsta de 2 ani împliniți până la sfârșitul anului calendaristic în curs; 

 • domiciliul sau locul de muncă al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea de înscriere; 

 • ambii părinți ai copilului sau reprezentantul legal lucrează sau prezintă adeverință de întoarcere la serviciu, în termen de 30 de zile de la începutul anului școlar. Situațiile în care părintele/reprezentantul legal face dovada existenței unei activități de tip PFA/S.R.L. se asimilează cu cea a părinților sau a reprezentanților legali care lucrează; 

 • părintele  sau reprezentantul legal al copilului nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului; cel puțin unul dintre părinți sau reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi; 

 • copilul beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului; 

 • copilul este în grija unui singur părinte (familie monoparentală); 

 • cel puțin unul dintre părinți sau reprezentantul legal al copilului se încadrează în una dintre situațiile următoare: 

  • pensionat în conformitate cu prevederile legale; 

  • cu certificat de handicap; 

  • șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la agenția pentru ocuparea forței de muncă;

 • părintele sau reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la nivelul clasei a IV-a a învățământului primar) și/sau un alt copil înmatriculat în unitatea de învățământ respectivă în anul școlar pentru care se face înscrierea.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică după aplicarea criteriilor generale. 


📌 Cum îmi înscriu copilul la creșă?

Locul unde se depun cererile de înscriere depinde de autorități, care au o abordare diferită în țară, dat fiind că, începând cu anul acesta, unele creșe aparțin de administrația locală (primării), altele sunt legate de o grădiniță, deci aparțin de Ministerul Educației. 

Părinților ucraineni refugiați li se recomandă să se adreseze celei mai apropiate creșe pentru a solicita informații despre această situație particulară. Ei pot fi îndrumați să se înscrie pe loc sau să li se preia documentele pentru a fi înregistrate la Inspectoratul Școlar.

Pentru mai multe informații despre procedură, precum și pentru lista completă a Inspectoratelor Școlare, recomandăm consultarea acestei pagini (disponibilă în română, ucraineană și engleză). Poți afla mai multe despre măsurile de sprijin acordate de statul român pentru elevii ucraineni de aici


📌 De ce documente am nevoie? 

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele acte: 

 • cerere-tip, pe care o poți descărca de aici în limbile ucraineană, română și engleză;

 • certificatul de naștere al copilului;

 • carte de identitate, pașaport național sau biometric al copilului;

 • carte de identitate, pașaport național sau biometric al părintelui;

 • documentul de protecție temporară sau permisul de ședere în România, după caz. 

Copilul este cetățeanul unui alt stat

Copiii cetățeni străini ai căror părinți care au permis de ședere pe teritoriul României pot fi înscriși la creșă în aceleași condiții ca și copiii cetățeni români. 

📌 ATENȚIE!

Ca să îți poți înscrie copilul la o creșă publică (de stat), e nevoie ca ambii părinți să fie angajați sau să desfășoare activități sau educaționale.

📌 Am dreptul să îmi înscriu copilul la creșă oriunde sau sunt condiționat de reședință?

Nu există o condiționare a înscrierii de reședință, însă se acordă prioritate copiilor cu domiciliul din raza creșei respective. Dacă rămân locuri libere la creșa respectivă, pot fi înscriși și alți copii, în baza cererilor. 

Criteriile generale de departajare care se aplică sunt următoarele: 

 • copilul are vârsta de 2 ani împliniți până la sfârșitul anului calendaristic în curs; 

 • domiciliul sau locul de muncă al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea de înscriere; 

 • ambii părinți ai copilului sau reprezentantul legal lucrează sau prezintă adeverință de întoarcere la serviciu, în termen de 30 de zile de la începutul anului școlar. Situațiile în care părintele/reprezentantul legal face dovada existenței unei activități de tip PFA/S.R.L. se asimilează cu cea a părinților/ reprezentanților legali care lucrează; 

 • părintele  sau reprezentantul legal al copilului nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului; cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi; 

 • copilul beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului; 

 • copilul este în grija unui singur părinte (familie monoparentală); 

 • cel puțin unul dintre părinți sau reprezentantul legal al copilului se încadrează în una dintre situațiile următoare: 

  • pensionat în conformitate cu prevederile legale; 

  • cu certificat de handicap; 

  • șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la agenția pentru ocuparea forței de muncă;

 • părintele sau reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la nivelul clasei a IV-a a învățământului primar) și/sau un alt copil înmatriculat în unitatea de învățământ respectivă în anul școlar pentru care se face înscrierea.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică după aplicarea criteriilor generale. 

📌 Cum îmi înscriu copilul la creșă? 

Înscrierea la creșă se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere, însoțită de documente justificative. 

Cererea-tip de înscriere se poate transmite prin e-mail, prin poștă, cu confirmare de primire, sau se poate depune la sediul unității de învățământ la care părintele sau reprezentantul legal dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii copiilor în unități de învățământ antepreșcolar.

Părintele sau reprezentantul legal are posibilitatea înregistrării a trei opțiuni în cererea-tip de înscriere.

📌 Ce se întâmplă cu cererea-tip transmisă pe e-mail/poștă?

În situația transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere cu privire la corectitudinea informațiilor completate în cerere (Anexa3_Declaratie.pdf (edu.ro)). 

Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la creșa la care părintele solicită înscrierea și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise sau depuse de către acesta.

📌 De ce documente am nevoie?

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele acte: 

 • cerere-tip, pe care o poți obține de la creșă;

 • certificatul de naștere al copilului;

 • actele de identitate ale părinților sau ale reprezentantului legal și / sau permisele lor de ședere pe teritoriul României;

 • dacă copilul este adoptat, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;

 • dacă părinții sunt divorțați, dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului;

 • adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți sau pentru reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar; 

 • alte documente doveditoare, după caz. 

📌 ATENȚIE!

Pentru documentele care sunt redactate în alte limbi decât limba română, cel mai probabil ți se va cere și traducerea acestora, mai ales dacă sunt scrise într-un alt alfabet decât cel latin. 

La începutul anului școlar, vor mai fi necesare următoarele documente:

 • adeverință de la medicul de familie în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic;

 • avizul epidemiologic sau dovada de vaccinare întocmite conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

Învățământ preșcolar - grădiniță (3-6 ani)

Copilul este cetățean român

Copiii cu vârste între 3 și 6 ani pot fi înscriși la grădiniță, indiferent dacă părinții lucrează sau nu. Prin excepție, pot fi înscriși la grădiniță și copiii cu vârste între 2 și 3 ani, dacă în respectiva grădiniță au mai rămas locuri disponibile. 

📌 Am dreptul să îmi înscriu copilul la grădiniță oriunde sau sunt condiționat de reședință?

Nu există o condiționare a înscrierii de reședință, însă se acordă prioritate copiilor cu domiciliul din raza grădiniţei respective. Dacă rămân locuri libere la creșa respectivă, pot fi înscriși și alți copii, în baza cererilor.

📌 Criteriile generale de departajare care se aplică sunt următoarele: 

 • copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar; 

 • domiciliul copilului, reședința sau locul de muncă al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal este situat(ă) în apropierea unității de învățământ; 

 • cel puțin unul dintre părinți sau reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi; 

 • Copilul beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004; 

 • copilul este în grija unui singur părinte (familie monoparentală); 

 • cel puțin un părinte sau reprezentantul legal al copilului lucrează sau se încadrează în una dintre situațiile următoare: 

  • pensionat în conformitate cu prevederile legale;

  • cu certificat de handicap; 

  • șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la agenția pentru ocupare a forței de muncă; 

 • copilul are un certificat medical de încadrare în grad de handicap sau un certificat de orientare școlară și profesională eliberat de Centrul Județean sau Municipal pentru Resurse și Asistență în Educație (CJRAE/CMBRAE); 

 • existența unui frate sau a unei surori înmatriculat(e) în unitatea de învățământ respectivă în anul școlar pentru care se face înscrierea.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică după aplicarea criteriilor generale. 

📌 Cum îmi înscriu copilul la grădiniță? 

Cererea-tip de înscriere se poate transmite prin e-mail, prin poștă, cu confirmare de primire, sau se poate depune la sediul unității de învățământ la care părintele sau reprezentantul legal dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii copiilor în unități de învățământ preșcolar.

În cazul înscrierii într-o unitate de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, părintele sau reprezentantul legal are posibilitatea înregistrării a trei opțiuni în cererea-tip de înscriere.

📌 Ce se întâmplă cu cererea-tip transmisă pe e-mail sau prin poștă?

În situația transmiterii prin e-mail sau prin poștă, vei transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere cu privire la corectitudinea informațiilor completate în cerere (i.e. Anexa3_Declaratie.pdf (edu.ro)). 

Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise sau depuse de către acesta.

📌 Cererea-tip se poate completa și la sediul unității de învățământ?

În situația în care cererea-tip de înscriere se completează la sediul unității de învățământ la care se dorește înscrierea copilului, completarea datelor în aplicația informatică se face în prezența părintelui sau reprezentantului legal, de către un membru al comisiei de înscriere din unitatea de învățământ, desemnat de director. 

În acest caz, imediat după completarea cererii-tip de înscriere se realizează validarea acesteia. 

📌 De ce documente am nevoie?

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele acte: 

 • cerere-tip;

 • certificatul de naștere al copilului;

 • actele de identitate ale părinților sau ale reprezentanților legali; 

 • dacă copilul este adoptat, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;

 • dacă părinții sunt divorțați, dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului;

 • adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți sau pentru reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul preșcolar; 

 • alte documente doveditoare, după caz. 

La începutul anului școlar, vor mai fi necesare următoarele documente:

 • adeverință de la medicul de familie în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic;

 • avizul epidemiologic sau dovada de vaccinare întocmite conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.


Dacă vrei să ne sprijini să continuăm, trimite un sms cu textul PUTEM la 8864 și donezi 4 Euro lunar către Code for Romania.

Copilul este cetățean ucrainean

Copiii cu vârste între 3 și 6 ani pot fi înscriși la grădiniță, indiferent dacă părinții lucrează sau nu. Prin excepție, pot fi înscriși la grădiniță și copiii cu vârste între 2 și 3 ani, dacă în respectiva grădiniță au mai rămas locuri disponibile. 

Copiii din Ucraina, indiferent de statutul lor, au dreptul să fie înscriși la grădiniță în România. Poți afla mai multe despre măsurile de sprijin acordate de statul român pentru elevii ucraineni de aici

📌 Am dreptul să îmi înscriu copilul la grădiniță oriunde sau sunt condiționat de reședință?

Nu există o condiționare a înscrierii de reședință, însă se acordă prioritate copiilor cu domiciliul din raza grădiniţei respective. Doar dacă rămân locuri libere, se ia decizia înscrierii şi altor copii, în baza cererilor.

📌 Criteriile generale de departajare care se aplică sunt următoarele: 

 • copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar; 

 • domiciliul copilului, reședința sau locul de muncă al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal este situat(ă) în apropierea unității de învățământ; 

 • cel puțin unul dintre părinți sau reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi; 

 • Copilul beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004; 

 • copilul este în grija unui singur părinte (familie monoparentală); 

 • cel puțin un părinte sau reprezentantul legal al copilului lucrează sau se încadrează în una dintre situațiile următoare: 

  • pensionat în conformitate cu prevederile legale;

  • cu certificat de handicap; 

  • șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la agenția pentru ocupare a forței de muncă; 

 • copilul are un certificat medical de încadrare în grad de handicap sau un certificat de orientare școlară și profesională eliberat de Centrul Județean sau Municipal pentru Resurse și Asistență în Educație (CJRAE/CMBRAE); 

 • existența unui frate sau a unei surori înmatriculat(e) în unitatea de învățământ respectivă în anul școlar pentru care se face înscrierea.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică după aplicarea criteriilor generale. 

📌 Cum îmi pot înscrie copilul la grădiniță?

Îți poți înscrie copilul la grădiniță ducând cererea-tip și toate documentele necesare la unul dintre Inspectoratele Școlare Județene sau direct la grădinița de care ești interesat. Găsești aici lista tuturor Inspectoratelor Școlare Județene din România. 

📌 De ce documente am nevoie? 

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele acte: 

 • cerere-tip, pe care o poți descărca de aici în limbile ucraineană, română și engleză;

 • certificatul de naștere al copilului;

 • carte de identitate, pașaport național sau biometric al copilului;

 • carte de identitate, pașaport național sau biometric al părintelui;

 • documentul de protecție temporară sau permisul de ședere în România, după caz. 


Dacă vrei să ne sprijini să continuăm, trimite un sms cu textul PUTEM la 8864 și donezi 4 Euro lunar către Code for Romania.

Copilul este cetățeanul unui alt stat

Copiii cu vârste între 3 și 6 ani pot fi înscriși la grădiniță, indiferent dacă părinții lucrează sau nu. Prin excepție, pot fi înscriși la grădiniță și copiii cu vârste între 2 și 3 ani, dacă în respectiva grădiniță au mai rămas locuri disponibile. 

📌 Am dreptul să îmi înscriu copilul la grădiniță oriunde sau sunt condiționat de reședință?

Nu există o condiționare a înscrierii de reședință, însă se acordă prioritate copiilor cu domiciliul din raza grădiniţei respective. Doar dacă rămân locuri libere, se ia decizia înscrierii şi altor copii, în baza cererilor.

📌 Criteriile generale de departajare care se aplică sunt următoarele: 

 • copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar; 

 • domiciliul copilului, reședința sau locul de muncă al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal este situat(ă) în apropierea unității de învățământ; 

 • cel puțin unul dintre părinți sau reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi; 

 • Copilul beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004; 

 • copilul este în grija unui singur părinte (familie monoparentală); 

 • cel puțin un părinte sau reprezentantul legal al copilului lucrează sau se încadrează în una dintre situațiile următoare: 

  • pensionat în conformitate cu prevederile legale;

  • cu certificat de handicap; 

  • șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la agenția pentru ocupare a forței de muncă; 

 • copilul are un certificat medical de încadrare în grad de handicap sau un certificat de orientare școlară și profesională eliberat de Centrul Județean sau Municipal pentru Resurse și Asistență în Educație (CJRAE/CMBRAE); 

 • existența unui frate sau a unei surori înmatriculat(e) în unitatea de învățământ respectivă în anul școlar pentru care se face înscrierea.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică după aplicarea criteriilor generale. 

📌 Cum îmi înscriu copilul la grădinița? 

Cererea-tip de înscriere se poate transmite prin e-mail, prin poștă, cu confirmare de primire, sau se poate depune la sediul unității de învățământ la care părintele sau reprezentantul legal dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii copiilor în unități de învățământ.

Părintele sau reprezentantul legal are posibilitatea înregistrării a trei opțiuni de grădiniță în cererea-tip de înscriere.

📌 Ce se întâmplă cu cererea-tip transmisă pe e-mail/poștă?

În situația transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere cu privire la corectitudinea informațiilor completate în cerere (Anexa3_Declaratie.pdf (edu.ro)). 

Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise sau depuse de către acesta.

📌 Cererea-tip se poate completa și la sediul unității de învățământ?

În situația în care cererea-tip de înscriere se completează la sediul unității de învățământ la care se dorește înscrierea copilului, completarea datelor în aplicația informatică se face în prezența părintelui sau reprezentantului legal, de către un membru al comisiei de înscriere din unitatea de învățământ, desemnat de director. 

În acest caz, imediat după completarea cererii-tip de înscriere se realizează validarea acesteia. 

📌 De ce documente am nevoie?

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele acte: 

 • cerere-tip;

 • certificatul de naștere al copilului;

 • actele de identitate ale părinților sau ale reprezentantului legal; 

 • dacă copilul este adoptat, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;

 • dacă părinții sunt divorțați, dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului;

 • adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți sau pentru reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul preșcolar; 

 • alte documente doveditoare, după caz. 

📌 ATENȚIE!

Pentru documentele care sunt redactate în alte limbi decât limba română, cel mai probabil ți se va cere și traducerea acestora, mai ales dacă sunt scrise într-un alt alfabet decât cel latin. 

La începutul anului școlar, vor mai fi necesare următoarele documente:

 • adeverință de la medicul de familie în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic;

 • avizul epidemiologic sau dovada de vaccinare întocmite conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.


Dacă vrei să ne sprijini să continuăm, trimite un sms cu textul PUTEM la 8864 și donezi 4 Euro lunar către Code for Romania.

Învățământ școlar - clasele 0-VIII

Copilul este cetățean român

Copilul este înscris pentru prima oară la școală în România

În România, învățământul este obligatoriu pe durata școlii și a liceului (de la clasa pregătitoare și până în clasa a XII-a inclusiv). 

Copiii cu vârsta de cel puțin 6 ani împliniți înaintea începerii anului școlar trebuie să fie înscriși la școală. Copiii care împlinesc 6 ani în cursul anului școlar următor pot fi și ei înscriși la școală, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. 

📌 Pot să îmi înscriu copilul la orice școală sau sunt condiționat de reședință?

Ca părinte poți opta:

 1. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris, în baza validării cererii de înscriere. Școala de circumscripție este unitatea școlară aflată în apropierea domiciliului (adresei principale) elevului. Pentru a afla care este școala de circumscripție a copilului tău, poți să apelezi la Inspectoratul Școlar din județul sau sectorul unde locuiești. Poți consulta lista tuturor Inspectoratelor Școlare din România aici

 2. pentru o altă școală: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • copilul are un certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

 • copilul este orfan de unul sau ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii, un centru de plasament sau din plasament familial se asimilează situației copilului orfan;

 • copilul are un frate sau o soră înmatriculat(ă) în unitatea de învățământ respectivă.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică după aplicarea criteriilor generale. 

📌 Cum îmi înscriu copilul la școală?

În general, perioada de înscriere în clasa pregătitoare are loc în lunile mai și iunie a anului școlar anterior celui în care copilul urmează să fie înscris. Vă recomandăm să consultați website-ul Ministerului Educației pentru a verifica perioada exactă de înscrieri și alte anunțuri importante. 

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ unde vrei să-ți înscrii copilul.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online pe o platformă dedicată, dar, după completarea acestora, trebuie să mergi la unitatea de învăţământ pentru care dorești înscrierea copilului în vederea validării cererii.

📌 De ce documente am nevoie?

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele acte: 

 • cerere-tip;

 • certificatul de naștere al copilului;

 • actele de identitate ale părinților sau ale reprezentanților legali; 

 • dacă copilul este adoptat, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;

 • dacă părinții sunt divorțați, dovada modului în care se exercită autoritatea părintească  (ex. hotărâre de divorț) și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului;

 • în cazul completării sau transmiterii online a cererii, declarație-tip pe proprie răspundere cu privire la corectitudinea informațiilor introduse în cerere;

 • dacă copilul nu a împlinit încă 6 ani, recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare. Această recomandare este eliberată de grădinița pe care a urmat-o copilul sau, dacă acesta nu a urmat nicio grădiniță în România, de către Centrul Județean sau Municipal pentru Resurse și Asistență în Educație (CJRAE/CMBRAE); 

 • alte documente doveditoare, după caz. 


Dacă vrei să ne sprijini să continuăm, trimite un sms cu textul PUTEM la 8864 și donezi 4 Euro lunar către Code for Romania.

Copilul a mai urmat studii în altă țară și vrea să le continue în România

În România, învățământul este obligatoriu pe durata școlii și a liceului (de la clasa pregătitoare și până în clasa a XII-a inclusiv). 

Copiii cu vârsta de cel puțin 6 ani împliniți înaintea începerii anului școlar trebuie să fie înscriși la școală. Copiii care împlinesc 6 ani în cursul anului școlar următor pot fi și ei înscriși la școală, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. 

📌 Pot să îmi înscriu copilul la orice școală sau sunt condiționat de reședință?

Ca părinte poți  opta:

 1. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris, în baza validării cererii de înscriere. Școala de circumscripție este unitatea școlară aflată în apropierea  domiciliului elevului. Pentru a afla care este școala de circumscripție a copilului tău, poți să apelezi la Inspectoratul Școlar din județul sau sectorul unde locuiești. Poți consulta lista tuturor Inspectoratelor Școlare din România aici

 2. pentru o altă școală: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • copilul are un certificat medical de încadrare în grad de handicap;

 • copilul este orfan de unul sau ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii, un centru de plasament sau din plasament familial se asimilează situației copilului orfan;

 • copilul are un frate sau o soră înmatriculat(ă) în unitatea de învățământ respectivă.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică după aplicarea criteriilor generale. 

📌 Cum îmi pot înscrie copilul la școală?

Îți poți înscrie copilul la școală ducând cererea-tip și toate documentele necesare la unul dintre Inspectoratele Școlare Județene sau direct la școala de care ești interesat. Găsești aici lista tuturor Inspectoratelor Școlare Județene din România. 

Copiii care au fost la școală în altă țară pot dobândi calitatea de elev în România numai după echivalarea, de către Ministerul Educației, a studiilor urmate în străinătate și, după caz, după susținerea unor examene de diferență. 

Copiii vor fi înscriși ca audienți până la finalizarea procedurii de echivalare a studiilor anterioare, indiferent de momentul în care părinții, tutorii sau reprezentanții legali ai acestora solicită școlarizarea.  Copiii audienți sunt înscriși într-un catalog provizoriu până la echivalarea studiilor și susținerea eventualelor diferențe. Ei au următoarele drepturi:

 • Dreptul de a participa la ore și la activități extracurriculare organizate de școală sau de către palatele sau cluburile copiiilor;

 • Dreptul de școlarizare în unități complexe de asistență medicală, de tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilități, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecțiuni pentru care sunt spitalizați pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;

 • Dreptul de a beneficia de reduceri pentru transport local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și la transportul intern auto, feroviar, naval și fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic similar cu elevii înmatriculați;

 • Dreptul la alocarea unor alimente de bază tuturor copiilor din învățământul primar și gimnazial acordate prin programele sociale aflate în derulare.


Prin excepţie, elevilor români înscrişi în sistemul şcolilor europene, reintegraţi în sistemul educaţional naţional, li se recunosc şi li se echivalează în procedură simplificată, pe baza unei cereri avizate de către Ministerul Educaţiei, notele sau calificativele obţinute, cu încadrarea în clasa corespunzătoare.

Dosarul de echivalare (cererea și actele justificative) pot fi depuse la Inspectoratul Școlar Județean sau Municipal de unde locuiești sau direct la școala unde elevul este audient. Poți consulta lista tuturor Inspectoratelor Școlare din România aici


📌 De ce documente am nevoie?

Dosarul de echivalare a studiilor trebuie să conțină următoarele documente:

 • cerere-tip;

 • documente școlare din țara unde a studiat din care să rezulte nivelul, durata și promovarea clasei sau claselor pentru care se solicită echivalarea - copii și traduceri autorizate;

 • dacă copilul a mai urmat anterior studii și în România, foaie matricolă pentru clasele urmate în România - original;

 • document de identificare valabil al elevului - copie;

 • alte documente, dacă este cazul (de ex., adeverință emisă de autoritatea competentă din țara unde a studiat  care să confirme autenticitatea documentelor de studii).

📌 ATENȚIE!

Pentru documentele care sunt redactate în alte limbi decât limba română, cel mai probabil ți se va cere și traducerea acestora, mai ales dacă sunt scrise într-un alt alfabet decât cel latin. 

Copilul este cetățean ucrainean

În România, învățământul este obligatoriu pe durata școlii și a liceului (de la clasa pregătitoare și până în clasa a XII-a inclusiv). 

Copiii din Ucraina, indiferent de statutul lor, au dreptul să fie înscriși la școală în România. 

📌 ATENȚIE!

Între lunile mai și decembrie 2023, familiile de refugiați ucraineni pot primi sprijin financiar direct din partea statului român. Începând cu a doua lună de la înscrierea în program, sprijinul financiar este condiționat, între altele, de înscrierea copiilor la școală. Află mai multe despre programul de sprijin financiar de aici

Poți afla mai multe despre măsurile de sprijin acordate de statul român pentru elevii ucraineni de aici


📌 Pot să îmi înscriu copilul la orice școală sau sunt condiționat de reședință?

Ca părinte poți opta:

 1. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris, în baza validării cererii de înscriere. Școala de circumscripție este unitatea școlară aflată în apropierea domiciliului elevului. Pentru a afla care este școala de circumscripție a copilului tău, poți să apelezi la Inspectoratul Școlar din județul sau sectorul unde locuiești. Poți consulta lista tuturor Inspectoratelor Școlare din România aici

 2. pentru o altă școală: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • copilul are un certificat medical de încadrare în grad de handicap;

 • copilul este orfan de unul sau ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii, un centru de plasament sau din plasament familial se asimilează situației copilului orfan;

 • copilul are un frate sau o soră înmatriculat(ă) în unitatea de învățământ respectivă.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică după aplicarea criteriilor generale. 

📌 Cum îmi pot înscrie copilul la școală?

Îți poți înscrie copilul la școală ducând cererea-tip și toate documentele necesare la unul dintre Inspectoratele Școlare Județene sau direct la școala de care ești interesat. Găsești aici lista tuturor inspectoratelor școlare județene din România. 

Copiii care au fost la școală în altă țară pot dobândi calitatea de elev în România numai după echivalarea, de către Ministerul Educației, a studiilor urmate în străinătate și, după caz, după susținerea unor examene de diferență. 

Copiii vor fi înscriși ca audienți până la finalizarea procedurii de echivalare a studiilor anterioare, indiferent de momentul în care părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora solicită școlarizarea.  

Copiii audienți sunt înscriși într-un catalog provizoriu până la echivalarea studiilor și susținerea eventualelor diferențe. Ei au următoarele drepturi:

 • Dreptul de a participa la ore și la activități extracurriculare organizate de școală sau de către palatele sau cluburile copiiilor;

 • Dreptul de școlarizare în unități complexe de asistență medicală, de tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilități, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecțiuni pentru care sunt spitalizați pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;

 • Dreptul de a beneficia de reduceri pentru transport local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și la transportul intern auto, feroviar, naval și fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic similar cu elevii înmatriculați;

 • Dreptul la alocarea unor alimente de bază tuturor copiilor din învățământul primar și gimnazial acordate prin programele sociale aflate în derulare.

📌 De ce documente am nevoie? 

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele acte: 

 • cerere-tip, pe care o poți descărca de aici în limbile ucraineană, română și engleză

 • certificatul de naștere al copilului;

 • carte de identitate, pașaport național sau biometric al copilului;

 • carte de identitate, pașaport național sau biometric al părintelui;

 • documentul de protecție temporară sau permisul de ședere în România, după caz. 

Copilul este cetățeanul unui alt stat

Copilul este înscris pentru prima oară la școală în România

În România, învățământul este obligatoriu pe durata școlii și a liceului (de la clasa pregătitoare și până în clasa a XII-a inclusiv). Copiii cetățeni străini ai căror părinți care au permis de ședere pe teritoriul României pot fi înscriși la școală în aceleași condiții ca și copiii cetățeni români. 

Copiii cu vârsta de cel puțin 6 ani împliniți înaintea începerii anului școlar trebuie să fie înscriși la școală. Copiii care împlinesc 6 ani în cursul anului școlar următor pot fi și ei înscriși la școală, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. 

📌 Pot să îmi înscriu copilul la orice școală sau sunt condiționat de reședință?

Părintele poate opta:

 1. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris, în baza validării cererii de înscriere. Școala de circumscripție este unitatea școlară aflată în apropierea  domiciliului elevului. Pentru a afla care este școala de circumscripție a copilului tău, poți să apelezi la Inspectoratul Școlar din județul sau sectorul unde locuiești. Poți consulta lista tuturor Inspectoratelor Școlare din România aici

 2. pentru o altă școală: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • copilul are un certificat medical de încadrare în grad de handicap

 • copilul este orfan de unul sau ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii, un centru de plasament sau din plasament familial se asimilează situației copilului orfan;

 • copilul are un frate sau o soră înmatriculat(ă) în unitatea de învățământ respectivă.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică după aplicarea criteriilor generale. 

📌 Cum îmi înscriu copilul la școală?

În general, perioada de înscriere în clasa pregătitoare are loc în lunile  mai și  iunie a anului școlar anterior celui în care copilul urmează să fie înscris. Vă recomandăm să consultați website-ul Ministerului Educației pentru a verifica perioada exactă de înscrieri și alte anunțuri importante. 

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care dorești înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online pe o platformă dedicată, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii.

📌 De ce documente am nevoie?

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele acte: 

 • cerere-tip;

 • certificatul de naștere al copilului;

 • actele de identitate ale părinților/ reprezentanților legali 

 • dacă copilul este adoptat, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;

 • dacă părinții sunt divorțați, dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului;

 • în cazul completării sau transmiterii online a cererii, declarație-tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere;

 • dacă copilul nu a împlinit încă 6 ani, recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare. Această recomandare este eliberată de grădinița pe care a urmat-o copilul sau, dacă acesta nu a urmat nicio grădiniță în România, de către Centrul Județean / Municipal pentru Resurse și Asistență în Educație (CJRAE/CMBRAE); 

 • alte documente doveditoare, după caz. 

📌 ATENȚIE!

Pentru documentele care sunt redactate în alte limbi decât limba română, cel mai probabil ți se va cere și traducerea acestora, mai ales dacă sunt scrise într-un alt alfabet decât cel latin. 

Copilul a mai urmat studii în altă țară și vrea să le continue în România

În România, învățământul este obligatoriu pe durata școlii și a liceului (de la clasa pregătitoare și până în clasa a XII-a inclusiv). Copiii cetățeni străini ai căror părinți care au permis de ședere pe teritoriul României pot fi înscriși la școală în aceleași condiții ca și copiii cetățeni români. 

Copiii cu vârsta de cel puțin 6 ani împliniți înaintea începerii anului școlar trebuie să fie înscriși la școală. Copiii care împlinesc 6 ani în cursul anului școlar următor pot fi și ei înscriși la școală, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. 

📌 Pot să îmi înscriu copilul la orice școală sau sunt condiționat de reședință?

Ca părinte poți opta:

 1. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris, în baza validării cererii de înscriere. Școala de circumscripție este unitatea școlară aflată în apropierea  domiciliului elevului. Pentru a afla care este școala de circumscripție a copilului tău, poți să apelezi la Inspectoratul Școlar din județul sau sectorul unde locuiești. Poți consulta lista tuturor Inspectoratelor Școlare din România aici

 2. pentru o altă școală: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • copilul are un certificat medical de încadrare în grad de handicap;

 • copilul este orfan de unul sau ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii, un centru de plasament sau din plasament familial se asimilează situației copilului orfan;

 • copilul are un frate sau o soră înmatriculat(ă) în unitatea de învățământ respectivă.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică după aplicarea criteriilor generale.  

📌 Cum îmi pot înscrie copilul la școală?

Îți poți înscrie copilul la școală ducând cererea-tip și toate documentele necesare la unul dintre Inspectoratele Școlare Județene sau direct la școala de care ești interesat. Găsești aici lista tuturor Inspectoratelor Școlare Județene din România. 

Copiii care au fost la școală în altă țară pot dobândi calitatea de elev în România numai după echivalarea, de către Ministerul Educației, a studiilor urmate în străinătate și, după caz, după susținerea unor examene de diferență. 

Copiii vor fi înscriși ca audienți până la finalizarea procedurii de echivalare a studiilor anterioare, indiferent de momentul în care părinții, tutorii sau reprezentanții legali ai acestora solicită școlarizarea.  

Copiii audienți sunt înscriși într-un catalog provizoriu până la echivalarea studiilor și susținerea eventualelor diferențe. Ei au următoarele drepturi:

 • Dreptul de a participa la ore și la activități extracurriculare organizate de școală sau de către palatele sau cluburile copiiilor;

 • Dreptul de școlarizare în unități complexe de asistență medicală, de tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilități, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecțiuni pentru care sunt spitalizați pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;

 • Dreptul de a beneficia de reduceri pentru transport local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și la transportul intern auto, feroviar, naval și fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic similar cu elevii înmatriculați;

 • Dreptul la alocarea unor alimente de bază tuturor copiilor din învățământul primar și gimnazial acordate prin programele sociale aflate în derulare.

Dosarul de echivalare (cererea și actele justificative) pot fi depuse la Inspectoratul Școlar Județean sau Municipal de unde locuiești sau direct la școala unde elevul este audient. Poți consulta lista tuturor Inspectoratelor Școlare din România aici

De ce documente am nevoie?

Dosarul de echivalare a studiilor trebuie să conțină următoarele documente:

 • cerere-tip;

 • documente școlare din țara unde a studiat din care să rezulte nivelul, durata și promovarea clasei sau claselor pentru care se solicită echivalarea - copii și traduceri autorizate;

 • dacă copilul a mai urmat anterior studii și în România, foaie matricolă pentru clasele urmate România - original;

 • document de identificare valabil al elevului - copie;

 • alte documente, dacă este cazul (de exemplu. adeverință emisă de autoritatea competentă din țara unde a studiat care să confirme autenticitatea documentelor de studii).


📌 ATENȚIE! Pentru documentele care sunt redactate în alte limbi decât limba română, cel mai probabil ți se va cere și traducerea acestora, mai ales dacă sunt scrise într-un alt alfabet decât cel latin. 

Învățământ liceal - clasele IX-XII

Copilul este cetățean român

Admiterea la liceu

În România, învățământul este obligatoriu pe durata școlii și a liceului (de la clasa pregătitoare și până în clasa a XII-a inclusiv). 

📌 Evaluarea Națională

Absolvenții clasei a VIII-a participă la Evaluarea Națională, examen național prin care le sunt evaluate cunoștințele dobândite în timpul învățământului gimnazial la matematică, limba română și limba maternă (dacă este cazul). 

📌 Repartizarea la liceu

Înscrierea la liceele de stat, în clasa a IX-a, se face fără examen, pe baza mediei de admitere.

Repartizarea elevilor la licee se face computerizat, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opțiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv și în limita locurilor aprobate. 

Media de admitere este media aritmetică între media generală la Evaluarea Națională și media generală de absolvire a claselor a V-VIII. De exemplu, dacă media de la evaluarea națională este de 7, iar media de absolvire a claselor V-VIII este 8, media de admitere va fi: 

7 + 8

────–   = 7,5

2

Pentru admiterea la licee cu profil vocațional - sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic - precum și pentru liceul Waldorf, specializarea filologie - se vor organiza, înainte de începerea repartizării computerizate, probe de aptitudini, de care se va ține cont la calculul mediei finale.

📌 Înscrierea la liceu

Înscrierea la licee a candidaților declarați admiși în urma repartizării computerizate se efectuează, conform unui program afișat de unitatea de învățământ, pe baza următoarelor acte:

 • cererea de înscriere;

 • actul de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie legalizată;

 • adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;

 • foaia matricolă pentru clasele V - VIII (cu calculul mediei generale);

 • fișa medicală.

Candidații care nu își depun dosarele de înscriere conform programului afișat de unitatea de învățământ se consideră retrași.


Dacă vrei să ne sprijini să continuăm, trimite un sms cu textul PUTEM la 8864 și donezi 4 Euro lunar către Code for Romania.

Copilul a mai urmat studii în altă țară și vrea să le continue în România

În România, învățământul este obligatoriu pe durata școlii și a liceului (de la clasa pregătitoare și până în clasa a XII-a inclusiv).  

Elevii care au fost la școală în altă țară pot dobândi calitatea de elev în România numai după echivalarea, de către Ministerul Educației, a studiilor urmate în străinătate și, după caz, după susținerea unor examene de diferență. 

Elevii vor fi înscriși ca audienți până la finalizarea procedurii de echivalare a studiilor anterioare, indiferent de momentul în care părinții, tutorii sau reprezentanți legali ai acestora solicită școlarizarea.  

Copiii audienți sunt înscriși într-un catalog provizoriu până la echivalarea studiilor și susținerea eventualelor diferențe. Ei au următoarele drepturi:

 • Dreptul de a participa la ore și la activități extracurriculare organizate de școală sau de către palatele sau cluburile copiiilor;

 • Dreptul de școlarizare în unități complexe de asistență medicală, de tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilități, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecțiuni pentru care sunt spitalizați pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;

 • Dreptul de a beneficia de reduceri pentru transport local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și la transportul intern auto, feroviar, naval și fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic similar cu elevii înmatriculați;

 • Dreptul la alocarea unor alimente de bază tuturor copiilor din învățământul primar și gimnazial acordate prin programele sociale aflate în derulare.

Prin excepţie, elevilor români înscrişi în sistemul şcolilor europene, reintegraţi în sistemul educaţional naţional, li se recunosc şi li se echivalează în procedură simplificată, pe baza unei cereri avizate de către avizate de către Ministerul Educaţiei, notele sau calificativele obţinute, cu încadrarea în clasa corespunzătoare.

Dosarul de echivalare (cererea și actele justificative) pot fi depuse la Inspectoratul Școlar Județean sau Municipal de unde locuiești sau direct la școala unde elevul este audient. Poți consulta lista tuturor Inspectoratelor Școlare din România aici

📌 De ce documente am nevoie?

Dosarul de echivalare a studiilor trebuie să conțină următoarele documente:

 • cerere-tip;

 • documente școlare din țara unde a studiat din care să rezulte nivelul, durata și promovarea clasei sau claselor pentru care se solicită echivalarea - copii și traduceri autorizate;

 • dacă copilul a mai urmat anterior studii și în România, foaie matricolă pentru clasele urmate în România - original;

 • document de identificare valabil al elevului - copie;

 • alte documente, dacă este cazul (de ex.: adeverință emisă de autoritatea competentă din țara unde a studiat care să confirme autenticitatea documentelor de studii).

📌 ATENȚIE!

Pentru documentele care sunt redactate în alte limbi decât limba română, cel mai probabil ți se va cere și traducerea acestora, mai ales dacă sunt scrise într-un alt alfabet decât cel latin. 


Dacă vrei să ne sprijini să continuăm, trimite un sms cu textul PUTEM la 8864 și donezi 4 Euro lunar către Code for Romania.

Copilul este cetățean ucrainean

În România, învățământul este obligatoriu pe durata școlii și a liceului (de la clasa pregătitoare și până în clasa a XII-a inclusiv). 

Copiii din Ucraina, indiferent de statutul lor, au dreptul să fie înscriși la școală în România. Poți afla mai multe despre măsurile de sprijin acordate de statul român pentru elevii ucraineni de aici

ATENȚIE! Între lunile mai și decembrie 2023, familiile de refugiați ucraineni pot primi sprijin financiar direct din partea statului român. Începând cu a doua lună de la înscrierea în program, sprijinul financiar este condiționat, între altele, de înscrierea copiilor la școală. Află mai multe despre programul de sprijin financiar de aici

📌 Cum îmi pot înscrie copilul la școală?

Îți poți înscrie copilul la școală ducând cererea-tip și toate documentele necesare la unul dintre Inspectoratele Școlare Județene sau direct la școala de care ești interesat. Găsești aici lista tuturor Inspectoratelor Școlare Județene din România. 

Copiii care au fost la școală în altă țară pot dobândi calitatea de elev în România numai după echivalarea, de către Ministerul Educației, a studiilor urmate în străinătate și, după caz, după susținerea unor examene de diferență. 

Copiii vor fi înscriși ca audienți până la finalizarea procedurii de echivalare a studiilor anterioare, indiferent de momentul în care părinții, tutorii sau reprezentanți legali ai acestora solicită școlarizarea.  

Copiii audienți sunt înscriși într-un catalog provizoriu până la echivalarea studiilor și susținerea eventualelor diferențe. Ei au următoarele drepturi:

 • Dreptul de a participa la ore și la activități extracurriculare organizate de școală sau de către palatele sau cluburile copiiilor;

 • Dreptul de școlarizare în unități complexe de asistență medicală, de tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilități, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecțiuni pentru care sunt spitalizați pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;

 • Dreptul de a beneficia de reduceri pentru transport local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și la transportul intern auto, feroviar, naval și fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic similar cu elevii înmatriculați;

 • Dreptul la alocarea unor alimente de bază tuturor copiilor din învățământul primar și gimnazial acordate prin programele sociale aflate în derulare.

De ce documente am nevoie? 

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele acte: 

 • cerere-tip, pe care o poți descărca de aici în limbile ucraineană, română și engleză;

 • certificatul de naștere al copilului;

 • carte de identitate, pașaport național sau biometric al copilului;

 • carte de identitate, pașaport național sau biometric al părintelui;

 • documentul de protecție temporară sau permisul de ședere în România, după caz. 


Dacă vrei să ne sprijini să continuăm, trimite un sms cu textul PUTEM la 8864 și donezi 4 Euro lunar către Code for Romania.

Copilul este cetățeanul unui alt stat

Admiterea la liceu

În România, învățământul este obligatoriu pe durata școlii și a liceului (de la clasa pregătitoare și până în clasa a XII-a inclusiv).  Copiii cetățeni străini ai căror părinți cau permis de ședere pe teritoriul României pot fi înscriși la școală în aceleași condiții ca și copiii cetățeni români. 

📌 Evaluarea Națională

Absolvenții clasei a VIII-a participă la Evaluarea Națională, examen național prin care le sunt evaluate cunoștințele dobândite în timpul învățământului gimnazial la matematică, limba română și limba maternă (dacă este cazul). 

📌 Repartizarea la liceu

Înscrierea la liceele de stat, în clasa a IX-a, se face fără examen, pe baza mediei de admitere.

Repartizarea elevilor la licee se face computerizat, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opțiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv și în limita locurilor aprobate. 

Media de admitere este media aritmetică între media generală la Evaluarea Națională și media generală de absolvire a claselor a V-VIII. De exemplu, dacă media de la evaluarea națională este de 7, iar media de absolvire a claselor V-VIII este 8, media de admitere va fi: 


7 + 8

────–   = 7,5

2


Pentru admiterea la licee cu profil vocațional - sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic - precum și pentru liceul Waldorf, specializarea filologie - se vor organiza, înainte de începerea repartizării computerizate, probe de aptitudini, de care se va ține cont la calculul mediei finale.

📌 Înscrierea la liceu

Înscrierea la licee a candidaților declarați admiși în urma repartizării computerizate se efectuează, conform unui program afișat de unitatea de învățământ, pe baza următoarelor acte:

 • cererea de înscriere;

 • cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie legalizată;

 • adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;

 • foaia matricolă pentru clasele V - VIII (cu calculul mediei generale);

 • fișa medicală.

Candidații care nu își depun dosarele de înscriere conform programului afișat de unitatea de învățământ se consideră retrași. 

ATENȚIE! Pentru documentele care sunt redactate în alte limbi decât limba română, cel mai probabil ți se va cere și traducerea acestora, mai ales dacă sunt scrise într-un alt alfabet decât cel latin. 

Copilul a mai urmat studii în altă țară și vrea să le continue în România

În România, învățământul este obligatoriu pe durata școlii și a liceului (de la clasa pregătitoare și până în clasa a XII-a inclusiv).  

Elevii care au fost la școală în altă țară pot dobândi calitatea de elev în România numai după echivalarea, de către Ministerul Educației, a studiilor urmate în străinătate și, după caz, după susținerea unor examene de diferență. 

Elevii vor fi înscriși ca audienți până la finalizarea procedurii de echivalare a studiilor anterioare, indiferent de momentul în care părinții, tutorii sau reprezentanții legali ai acestora solicită școlarizarea.  

Copiii audienți sunt înscriși într-un catalog provizoriu până la echivalarea studiilor și susținerea eventualelor diferențe. Ei au următoarele drepturi:

 • Dreptul de a participa la ore și la activități extracurriculare organizate de școală sau de către palatele sau cluburile copiiilor;

 • Dreptul de școlarizare în unități complexe de asistență medicală, de tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilități, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecțiuni pentru care sunt spitalizați pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;

 • Dreptul de a beneficia de reduceri pentru transport local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și la transportul intern auto, feroviar, naval și fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic similar cu elevii înmatriculați;

 • Dreptul la alocarea unor alimente de bază tuturor copiilor din învățământul primar și gimnazial acordate prin programele sociale aflate în derulare.

Dosarul de echivalare (cererea și actele justificative) pot fi depuse la Inspectoratul Școlar Județean sau Municipal de unde locuiești sau direct la școala unde elevul este audient. Poți consulta lista tuturor Inspectoratelor Școlare din România aici

📌 De ce documente am nevoie?

Dosarul de echivalare a studiilor trebuie să conțină următoarele documente:

 • cerere-tip;

 • documente școlare din țara unde a studiat din care să rezulte nivelul, durata și promovarea clasei/claselor pentru care se solicită echivalarea - copii și traduceri autorizate;

 • dacă copilul a mai urmat anterior studii și în România, foaie matricolă pentru clasele urmate în România - original;

 • document de identificare valabil al elevului - copie;

 • alte documente, dacă este cazul (de ex.: adeverință emisă de autoritatea competentă din țara unde a studiat care să confirme autenticitatea documentelor de studii).

📌 ATENȚIE!

Pentru documentele care sunt redactate în alte limbi decât limba română, cel mai probabil ți se va cere și traducerea acestora, mai ales dacă sunt scrise într-un alt alfabet decât cel latin. 


Dacă vrei să ne sprijini să continuăm, trimite un sms cu textul PUTEM la 8864 și donezi 4 Euro lunar către Code for Romania.

Învățământ universitar

Sunt cetățean român

📌 Admitere

Instituţiile de învăţământ superior organizează concurs de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare. Fiecare universitate are propriile reguli privind admiterea (spre exemplu, dacă aceasta se face în baza notelor sau a unui examen, documente necesare, etc.). Poți consulta listele universităților din România: 

📌 Aptitudini lingvistice

Dacă vrei să urmezi programe de studii în limbi străine, admiterea ta este condiționată de promovarea unui test de cunoștințe lingvistice. Ești exceptat de la acest test dacă provii dintr-o țară în care limba oficială a statului este și limba în care se vor preda cursurile universitare și dacă dovedești, cu documente școlare, că ai urmat cursurile în acea limbă.

📌 Documente de studii

ATENȚIE! Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare numai absolvenţii cu acte de studii (diplomă de bacalaureat, licență sau master) obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.

Dacă ai o diplomă de bacalaureat străină, poți să ți-o echivalezi la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educației. În urma evaluării, CNRED îți poate recunoaște nivelul sau domeniul de studii automat sau prin susținerea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii. Termenul general de recunoaștere a actelor de studii din străinătate este de 30 de zile, acesta putând să fie prelungit dacă sunt necesare verificări suplimentare. Află cum poți să îți echivalezi diploma de aici

📌 Înscriere 

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă. De exemplu, poți studia la două facultăți în același timp, sau la o facultate și un program de master. 

Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


Dacă vrei să ne sprijini să continuăm, trimite un sms cu textul PUTEM la 8864 și donezi 4 Euro lunar către Code for Romania.

Sunt cetățean al unui stat membru UE sau SEE

📌 Admitere

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Instituţiile de învăţământ superior organizează concurs de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare. Fiecare universitate are propriile reguli privind admiterea (spre exemplu, dacă aceasta se face în baza notelor sau a unui examen, documente necesare etc.). Poți consulta listele universităților din România: 

📌 Aptitudini lingvistice

ATENȚIE! Anul pregătitor de limba română este obligatoriu pentru studenții care doresc să urmeze studiile în limba română și nu au un certificat de competențe lingvistice în acest sens. Pe parcursul acestui program academic cu durata unui an, cu frecvență, studenții internaționali vor dobândi competențele necesare de citire, scriere, ascultare și vorbire în limba română în scopuri academice, dar și cunoștințe specifice corelate cu profilul viitorului lor domeniu de studii.

Aici poți consulta lista universităților care organizează anul pregătitor de limba română. 

Dacă vrei să urmezi programe de studii în limbi străine, admiterea ta este condiționată de promovarea unui test de cunoștințe lingvistice. Ești exceptat de la acest test dacă provii dintr-o țară în care limba oficială a statului este și limba în care se vor preda cursurile universitare și dacă dovedești, cu documente școlare, că ai urmat cursurile în acea limbă.

📌 Documente de studii

ATENȚIE! Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă numai absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.

Dacă ai studiat în altă țară, poți solicita recunoașterea actelor tale de studii la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educației. În urma evaluării, CNRED îți poate recunoaște nivelul sau domeniul de studii automat sau prin susținerea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii. Termenul general de recunoaștere a actelor de studii din străinătate este de 30 de zile, acesta putând să fie prelungit dacă sunt necesare verificări suplimentare. Află cum poți să îți echivalezi diploma de aici

📌 Înscriere 

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă. De exemplu, poți studia la două facultăți în același timp, sau la o facultate și un program de master. 

Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Sunt cetățean ucrainean

Dacă ești student din Ucraina și ai venit în România, te poți înscrie în orice moment la universitățile din România, fără să fii condiționat de diplomele și actele de studii obținute anterior. Află mai multe despre măsurile de sprijin adoptate de statul român pentru studenții din Ucraina de aici

Fiecare universitate are propriile reguli privind admiterea (spre exemplu, dacă aceasta se face în baza notelor sau a unui examen, documente necesare etc.). Poți consulta listele universităților din România: 

Conform legii, studenții care nu au documente emise de către instituția de învățământ superior pe care a frecventat-o în Ucraina se pot înscrie în universitățile din România în urma unei evaluări, pe baza unor criterii elaborate de fiecare universitate.

Pe baza acestei evaluări, universitățile din România pot decide cu privire la recunoașterea și acordarea creditelor de studiu transferabile. Înainte de finalizarea studiilor, studenții din Ucraina vor fi nevoiți să prezinte instituției de învățământ superior din România diplomele care i-au permis accesul în ciclul de studii la care a fost înmatriculat.

Mobilitatea academică pentru cetățenii din afara Uniunii Europene care provin din instituții de învățământ superior din Ucraina se realizează ca urmare a demersului studentului, cu acordul instituției primitoare.

În cadrul acestei măsuri, doar cetățenii ucraineni pot beneficia de finanțare de la bugetul de stat.

📌 Ce procedură trebuie să urmez?

📌 Înscriere 

Te poți înscrie ca student la programe de licență, master sau doctorat, la facultățile din România și fără acte de studii, pe locuri bugetate de Ministerul Educației. 

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă. De exemplu, poți studia la două facultăți în același timp, sau la o facultate și un program de master. 

Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Sunt cetățeanul unui alt stat

Instituţiile de învăţământ superior organizează concurs de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare. Fiecare universitate are propriile reguli privind admiterea (spre exemplu, dacă aceasta se face în baza notelor sau a unui examen, documente necesare etc.). Poți consulta listele universităților din România: 

ATENȚIE! Anul pregătitor de limba română este obligatoriu pentru studenții care doresc să urmeze studiile în limba română și nu au un certificat de competențe lingvistice în acest sens. Pe parcursul acestui program academic cu durata unui an, cu frecvență, studenții internaționali vor dobândi competențele necesare de citire, scriere, ascultare și vorbire în limba română în scopuri academice, dar și cunoștințe specifice corelate cu profilul viitorului lor domeniu de studii.

Aici poți consulta lista universităților care organizează anul pregătitor de limba română. 

Dacă vrei să urmezi programe de studii în limbi străine, admiterea ta este condiționată de promovarea unui test de cunoștințe lingvistice. Ești exceptat de la acest test dacă provii dintr-o țară în care limba oficială a statului este și limba în care se vor preda cursurile universitare și dacă dovedești, cu documente școlare, că ai urmat cursurile în acea limbă.

📌 Înscriere 

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă. De exemplu, poți studia la două facultăți în același timp, sau la o facultate și un program de master. 

Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Drepturile și obligațiile elevilor

Sunt interesat de drepturile mele

Drepturi educaționale

 • Accesul gratuit la educație: ai dreptul la învățământul de stat gratuit. Nu ți se poate îngrădi acest drept prin impunerea unor taxe.

 • Dreptul la o educație de calitate în unitățile de învățământ, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea, de către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite.

O educație de calitate presupune folosirea unor metode de predare adaptate nevoilor specifice ale elevilor, folosirea unor resurse eficiente și actualizate. 

 • Dreptul de a studia o limbă de circulaţie internațională, în regim bilingv: în funcție de instituția de învățământ din cadrul căreia faci parte, această limbă de circulație internațională poate fi engleza, franceza, germana, etc.

 • Dreptul la nediscriminare

Nu este acceptată vreo formă de discriminare, fie că ea pornește de la felul în care te îmbraci, parcursul tău școlar sau mediul din care vii din partea nimănui din cadrul unității de învățământ (conducerea, personal didactic și nedidactic). 

 • Dreptul bunurilor personale

Ți s-a luat telefonul pe motiv că ai venit cu el la școală? Nu uita care îți sunt drepturile în această situație. Bunurile personale care nu atentează la siguranța personală sau a altor persoane din unitatea de învățământ nu pot fi confiscate sau reținute fără un motiv bine întemeiat, nici ca formă de sancționare. Bunurile considerate periculoase pot fi, de exemplu, armele albe sau de foc, sau drogurile. 

 • Dreptul de participare la concursuri școlare, olimpiade și alte activități extrașcolare

Poți participa la concursuri și activități extrașcolare doar din proprie inițiativă, fără nicio discriminare și fără a fi constrâns în niciun fel de către personal didactic sau conducerea unității de învățământ. Nota și media ta la o anumită materie nu pot fi condiționate și nici influențate de participarea la concursurile școlare. 

 • Dreptul de proprietate intelectuală 

Munca ta îți aparține. Dacă ai realizat activități de cercetare-dezvoltare, creație artistică și inovare, rezultatele îți aparțin, iar profesorul nu are dreptul să-și atribuie meritele muncii tale sau să prezinte rezultatul acestei munci fără să-ți ofere credite.

 • Dreptul la notă în maxim 15 zile 

Ai dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare. Acesta este un drept deseori încălcat, prin amânări nejustificate. Știi testul ăla pe care l-ai dat cu 2 luni în urmă și la care încă nu ai primit notă? Nu uita că e dreptul tău să primești acea notă și după cum vezi, există și un termen estimativ pentru aceasta.

Aruncă o privire asupra Statutul elevului ori de câte ori nu ești sigur cu privire la drepturile tale ca elev.

Drepturi de asociere și de exprimare

 • Dreptul  la  libertatea de expresie

Ai dreptul la replică și la opinie, iar profesorii nu pot să ți-l îngrădească. Nu, nu ești lipsit de politețe sau de bun simț dacă îți spui punctul de vedere și nici atunci când îți ceri drepturile în fața profesorului. Relația elev-profesor trebuie să aibă la bază respectul reciproc și dorința de colaborare.

Aceste drepturi sunt reglementate în art. 8 în Statutul Elevului. Printre principalele drepturi din această categorie amintim următoarele:

 • Dreptul de a forma, adera și participa la grupuri, organizații, structuri sau mișcări care promovează interesele elevilor;

 • Dreptul la protest, pentru elevii din ciclul liceal, în afara orelor de curs;

 • Dreptul de a participa la ședințele Consiliului Elevilor;

 • Dreptul de a fi ales și de a alege reprezentanți, fără nicio limitare sau influențare din partea personalului didactic sau administrativ;

 • Dreptul de a publica reviste, ziare, broșuri și alte materiale informative, precum și de a le distribui elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar, fără obligația unității de învățământ de a publica materialele. Este interzisă publicarea și distribuirea de materiale care amenință securitatea națională, constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau discriminatorii.

 • Dreptul de a solicita schimbarea unui cadru didactic

Dacă ești elev în învățământul secundar superior (clasele IX-XII de la liceu indiferent de profil - vocațional sau tehnologic) ai dreptul de a solicita schimbarea unui cadru didactic al clasei. Trebuie să soliciți acest lucru printr-o cerere către conducerea liceului în care vei prezenta motivele acțiunii și vei avea nevoie de susținerea a două treimi din totalul de elevi ai clasei

Aruncă o privire asupra Statutul elevului ori de câte ori nu ești sigur cu privire la drepturile tale ca elev.

Drepturi sociale

 • Dreptul de călătorie la tarif redus 

Ca elev ai dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun pe tot parcursul anului calendaristic.

Beneficieazi de gratuitate pentru transportul local în comun dacă:

 • Ești orfan; 

 • Ești elev cu cerințe educaționale speciale;

 • Beneficiezi de o măsură de protecție specială sau de tutelă. 

 • Dreptul la decontarea cheltuielilor de transport

Dacă nu poți merge la școală în localitatea de domiciliu, ai dreptul să ți se deconteze cheltuielile de transport pe bază de abonament. Acesta poate fi cazul tău dacă, de exemplu, nu există o școală generală sau un liceu în localitatea unde locuiești și ești nevoit(ă) să faci naveta în cel mai apropiat oraș. 

 • Dreptul la bursă

Ai dreptul la burse sociale, de studiu și de merit, de performanță, precum și de ajutoare sociale și financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al Ministrului Educației.

 • Dreptul de a merge în tabără

Ai dreptul de a beneficia de locuri în tabere și în școli de vară sau de iarnă, în condițiile stabilite de autoritățile competente.

 • Dreptul la stimulente materiale

Dacă ai performanțe școlare sau rezultate remarcabile în educația și formarea ta profesională sau în activități culturale și sportive, ai dreptul să primești premii, burse, şi alte stimulente materiale asigurate de către stat.

 • Dreptul la tarif redus pentru cultură și sport

Poți beneficia de tarif redus cu 75% la biletele de acces în muzee, la concerte, la spectacole de teatru, operă,  film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice, conform legii.

Aruncă o privire asupra Statutul elevului ori de câte ori nu ești sigur cu privire la drepturile tale ca elev.

Alte drepturi

 • Dreptul de acces în incinta școlii

Ai dreptul să intri fără limitări și condiționări în incinta școlii respectând programul de funcționare și în condițiile legii. Nu ți se poate limita accesul, spre exemplu, pe motiv că nu porți uniforma școlii.

 • Dreptul la documentele de studiu

Ai dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte și de documente de studii, în condițiile legii. Școlile vor emite documentele solicitate. Astfel de documente sunt carnetul de elev, adeverințe de elev etc. 

 • Dreptul la răspuns la solicitările pentru informații de interes public

 • Dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise și semnate, în condițiile legii

 • Dreptul de a avea profesori numiți în mod nediscriminatoriu


Aruncă o privire asupra Statutul elevului ori de câte ori nu ești sigur cu privire la drepturile tale ca elev.

Sunt interesat de îndatoririle mele

 • Frecventarea tuturor orelor de curs

Ca elev, ai obligația de a asista la orele de curs din programa școlară. În caz contrar vei fi trecut absent. Frecventarea cursurilor, inclusiv în mediul online, este obligatorie, nu facultativă. Pentru participarea la orele de curs în mediul online, trebuie să te loghezi pe platforma pe care o ai la dispoziție și să asiști la oră, chiar dacă nu ai camera pornită.

 • Pregătirea pentru fiecare disciplină de studiu

Simpla prezență la orele de curs nu este suficientă. Asigură-te că asiști la cursuri pregătit și cu dorință de cunoaștere și învățare. Ai datoria de a dobândi competențele și de a-ți însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare.

 • Obligația de a respecta regulamentele şi deciziile școlii

Asigură-te că ai luat cunoștință despre regulamentele și deciziile unității de învățământ în care ești elev, pentru a evita eventuale încălcări. Necunoașterea nu te scutește de o eventuală sancțiune. De asemenea, ai obligația de a cunoaște prevederile Statutul elevului și ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ pe care o frecventezi.

 • Obligația de a sprijini activitatea reprezentanților elevilor 

Asigură-te că oferi informații relevante despre problemele întâmpinate sau pe care le descoperi în activitatea școlară, fie că acestea țin de cadrele didactice sau de colegii tăi.

 • Prezentarea carnetului de elev 

Ai obligația să prezinți carnetul de elev pentru trecerea notelor ori de câte ori îți este solicitat. Dacă ți s-a întâmplat să uiți carnetul acasă sau nu îl ai la tine din alte cauze care nu țin de voința ta, asigură-te că ai informat cadrul didactic despre acest lucru la începutul evaluării pentru a evita ulterioare dispute asupra intenției tale prezumate de a nu avea nota în carnet.

 • Obligația de a utiliza manualele şcolare 

Manualele școlare primite gratuit sunt responsabilitatea ta și trebuie folosite cu grijă pentru a le restitui, la finalul anului școlar, în stare bună. Ești responsabil de modul în care au fost folosite și cum arată la final.

 • Obligația de a respecta comunitatea și bunurilor școlii

Respectă-ți colegii și profesorii, manifestă înțelegere și toleranță față de întreaga comunitate școlară. Respectă spațiul în care înveți, curățenia, liniștea și ordinea. Tratează-l pe cel de lângă tine așa cum ai vrea să fii tratat și ai grijă de școala ta, mâine tot acolo te vei întoarce. Nu în ultimul rând, ai obligația de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile școlare la care ai acces.

 • Obligația la despăgubiri

Dacă ai spart tabla, va trebui să achiți contravaloarea acesteia. Nu contează că a fost cu intenție sau fără, ai obligația de a suporta contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziție de unitatea de învățământ.

 • Obligația informării

Nu doar că ai dreptul de a sesiza orice neregulă, ai și obligația de a face asta. Dacă ai sesizat o activitate sau situație care ar putea influența în mod negativ desfășurarea activităților educaționale, ai obligația de a informa autoritățile competente. Ai curajul să vorbești despre nemulțumirile tale.

Aruncă o privire asupra Statutul elevului ori de câte ori nu ești sigur cu privire la obligațiile tale ca elev. 

Sunt interesat de sancțiuni

Nerespectarea obligațiilor elevilor poate atrage aplicarea unor sancțiuni. E bine să fii informat despre următoarele aspecte:

 • Elevii nu pot fi supuși unor sancțiuni colective.

Unitatea de învăţământ preuniversitar sau cadrele didactice nu pot să aplice sancțiuni colective. Orice elev poate fi sancționat numai pentru propria culpă.

 • Absența în catalog nu este o sancțiune. Nu poți fi trecut absent pe motiv că nu ți-ai îndeplinit una din obligații, cât timp ești prezent la oră.

 • Sancționarea sub forma agresiunii fizice de orice fel a elevului este interzisă.

 • Ai dreptul să te aperi.

Ce sancțiuni îmi pot fi aplicate?

 • Observație individuală;

 • Mustrare scrisă;

 • Retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, bani de liceu, a bursei profesionale;

 • Mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învățământ;

 • Preavizul de exmatriculare;

 • Exmatriculare.

Aruncă o privire asupra Statutul elevului ori de câte ori nu ești sigur cu privire la obligațiile tale ca elev. 


Susține proiectul

Aceasta este una dintre zecile de soluții din Infrastructura Binelui construită de Code for Romania. Ajută-ne să le ținem în viață și să le creștem.

Trimite un SMS cu textul “PUTEM” la 8864 și donează 4 euro către Code for Romania.

Trimite SMS

Află mai multe despre inițiativa în domeniul educației începută de Code for Romania, care își propune să îmbunătățească sistemul educațional din România.

Acest site folosește cookie-uri

Pentru a-ți oferi o experiență bună de navigare, utilizăm fișiere de tip cookie. Dacă nu ești de acord cu utilizarea cookie-urilor, poți să îți retragi consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor prin modificarea setărilor din browser-ul tău.

Mai multe informații